จี้สอบเหมืองหิน ‘เขาโต๊ะกรัง’ ดำเนินการมิชอบ วอนยุติสัมปทานภูเขาระเบิดทำ ‘ท่าเรือปากบารา’

ชาวสตูลรวมตัวยื่นหนังสือ ร้องสอบเจ้าหน้าที่-บริษัท โครงการเหมืองหิน “เขาโต๊ะกรัง” ดำเนินโดยไม่ชอบ ระบุไม่เห็นด้วยแหล่งระเบิดภูเขาทำ “ท่าเรือน้ำลึกปากบารา”

เครือข่ายรักเขาโต๊ะกรัง ชาวบ้าน ต.ควนโดน อ.ควนโดน และ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล พร้อมด้วยตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ กว่า 200 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอทราบความคืบหน้ากรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอให้ตรวจสอบการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมเขาโต๊ะกรัง พร้อมสั่งให้ยุติโครงการ ต่อนายอำเภอ และ ผวจ.สตูล ณ ที่ว่าการ อ.ควนโดน และศาลากลาง จ.สตูล เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560

สำหรับหนังสือดังกล่าวมีข้อเรียกร้องใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการให้ประทานบัตรฯ 2.ตรวจสอบการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของบริษัทที่ปรึกษา 3.สั่งให้การจัดเวทีประชาคม เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2559 และเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 29 ก.ค.2560 เป็นโมฆะ 4.สั่งยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน สมัยวิสามัญ ที่ 3/2559 (ครั้งที่ 2) 5.สั่งยกเลิกรายงานการไต่สวนประกอบคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ (พร.211) และ 6.สั่งยุติการให้ประทานบัตรโดยทันที

“หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ภายใน 15 วัน ประชาชนจะรวบรวมรายชื่อยื่นหนังสือร้องเรียงต่อผู้บังคับบัญชา และนายกรัฐมนตรีในลำดับต่อไป” ส่วนหนึ่งของหนังสือดังกล่าว ระบุ

นายอับดลมายีด ดาหมาด ประธานเครือข่ายรักเขาโต๊ะกรัง กล่าวว่า ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของบริษัทที่ปรึกษา บริษัท ภูทองอันดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขอยื่นประทานบัตรเหมืองหินเขาโต๊ะกรัง โดยได้ใช้วิธีการต่างๆ ที่ชาวบ้านเห็นว่าไม่มีความชอบธรรม โปร่งใส โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่นบ้างส่วนเพื่อที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

“ตั้งแต่ประชาชนบริเวณรอบๆ เขาโต๊ะกรังทราบข่าวการขอยื่นประทานบัตรของบริษัทเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2559 เราไม่เคยเห็นด้วย รวมถึงไม่ให้ความร่วมมือและคัดค้านโครงการมาโดยตลอด แต่บริษัทที่ดำเนินการจัดทำอีไอเอได้ออกประกาศว่าประชาชนรอบๆ 90% เห็นด้วยทั้งหมด เราเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรม เพราะประชาชนที่ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งหมดไม่ได้เข้าร่วมกับการดำเนินการของบริษัท” นายอับดลมายีด กล่าว

นายเอกชัย อิสระทะ สมาคมพิทักษสิทธิชุมชนเขาคูหา กล่าวว่า เขาโต๊ะกรังเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของ 2 อำเภอ คือ อ.ควนโดน และ อ.ควนกาหลง จ.สตูล เป็น 1 ใน 8 ภูเขาที่ถูกระบุว่ามีการนำหินเพื่อไปใช้ในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ซึ่งในส่วนของตัวพื้นที่นี้ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่แหล่งหินมานานแล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษารายงานอีไอเอเพื่อสัมปทานเหมืองหิน

“การทำรายงานอีไอเอดำเนินการเพียงพื้นที่ อ.ควนโดน ซึ่งมีแหล่งชุมชนห่างไกลจากภูเขาพอสมควร แต่ยังมีชาวบ้านที่รักและหวงแหนเขาลูกนี้ แต่สำหรับ อ.ควนกาหลง มีโรงเรียนที่อยู่ในรัศมี 300 เมตร คือโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ และมีบ้านที่อยู่ใกล้ภูเขาเพียง 150 เมตร ตอนนี้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ชาวบ้าน อ.ควนโดน ชาวบ้าน อ.ควนกาหลง และโรงเรียน” นายเอกชัย กล่าว