บ.ที่ปรึกษาลุยไฟจัด ‘เวที ค.1’ ท่าเรือปากบารา ภาคประชาชนค้าน – จี้รัฐเป็นเจ้าภาพแทนเอกชน

บริษัทที่ปรึกษาโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา ร่อนหนังสือเชิญประชุม 4 ฝ่าย เพื่อเดินหน้าจัดเวที ค.1 ครั้งที่ 2 ด้านเครือข่ายประชาชนฯ ไม่เห็นด้วย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หน่วยงานไม่เข้าร่วมการประชุม

นายอานนท์ กุลฤดีฤทธา ผู้จัดการโครงการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตัวแทน 4 ฝ่าย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้และ SEA ด้านการคมนาคมอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึก จ.สตูล (ปากบารา) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.ค.2560

สำหรับหนังสือฉบับดังกล่าว ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2560 มีสาระสำคัญคือการชี้แจงข้อมูลและรับทราบความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวทีแสดงเหตุผลร่วมกันก่อนจะมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ และประชาชน (ค.1) ครั้งที่ 2

“คาดหวังว่าตัวแทนทั้ง 4 ฝ่ายเข้าใจนโยบายการพัฒนาภาคใต้ เหตุผล และความจำเป็นในการพัฒนาโครงการ รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของแต่ละฝ่ายต่อนโยบายการพัฒนาภาคใต้ รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการจัดประชุม ค.1 และการศึกษาโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราในขั้นตอนต่อไป” ตอนหนึ่งของหนังสือ ระบุ

การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีองค์ประกอบของตัวแทน 4 ฝ่าย คือ ตัวแทนประชาชนในพื้นที่โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2560 เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนา จ.สตูล และเครือข่ายชุมชนรักษ์อ่าวปากบารา ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าร่วมการจัดประชุมตัวแทน 4 ฝ่าย เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการจัดประชุมดังกล่าว

สำหรับแถลงการณ์ ระบุเหตุผลว่า 1.บริษัทที่ปรึกษาไม่ได้มีหน้าที่รับฟังและมีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายการกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้และ จ.สตูล เพราะบริษัทเป็นเพียงผู้รับเหมามาศึกษา  ออกแบบ  ทบทวน  ผลกระทบของท่าเรือน้ำลึกปากบารา  ด้วยงบประมาณกว่า 15 ล้านบาท

2.ทางเครือข่ายได้ทำหนังสือยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการการจัดประชุม ค.1 ครั้งที่ผ่านมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีแนวทางการดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมจนทำให้เกิดความขัดแย้งจำนวนมาก มีชาวบ้านถูกดำเนินคดี 9 คนต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวเกือบ 2 ล้านบาท และต้องใช้ระยะเวลาในการต่อสู้คดี

พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายฯ ได้เรียกร้อง 1.เครือข่ายประชาชนและเรียกร้องหน่วยงานที่ถูกรับเชิญไม่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการประชุม 4 ฝ่ายในวันที่ 12 ก.ค. 60 เพราะบริษัทไม่ใช่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดการนโยบายการพัฒนาภาคใต้และ จ.สตูล 2.รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพหลักในการทำหน้าที่ร่วมกับประชาชนในการสร้างการมีส่วนร่วมในนโยบายการพัฒนาภาคใต้ อย่างแท้จริงและให้ยุติการผลักดันเวที ค.1 ไว้ก่อน

อนึ่งเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2560 กรมเจ้าท่าและบริษัทที่ปรึกษาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียฯ และประชาชน (ค.1) แต่ไม่สามารถดำเนินการการจัดประชุมได้ เนื่องจากมีกลุ่มประชาชนที่มีความเห็นต่างขัดขวางไม่ให้มีการประชุมเกิดขึ้น

- Advertisement -