วันประชากรโลก (World Population Day)

ปี 2560 โลกมีประชากรราวๆ 7,300 ล้านคน
ปี 2593 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,800 ล้านคน

เคยคิดไหม ?
ในวันที่จำนวนมนุษย์เพิ่มมากขึ้น แต่ทรัพยากรอันจำกัดค่อยๆ ลดน้อยลง

เราและเผ่าพันธุ์ของเราจะดำรงอยู่กันต่อไปอย่างไร ?

วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี (พรุ่งนี้ !!) ถูกกำหนดให้เป็น “วันประชากรโลก” (World Population Day) เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก

สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านวางแผนครอบครัว (Family planning) เพื่อต่อลมหายใจให้โลกใบนี้