เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : เงินบาด ทุนข้ามพรมแดน

ปัญหาของการก่อสร้างโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่รอยต่อประเทศเพื่อนบ้านตามแนวแม่น้ำโขงที่เชื่อมระหว่างไทย-ลาว-พม่า ได้แก่ เขื่อนไซยะบุรี และโครงการต่างๆ ที่พ่วงตามมา สิ่งที่ยากจะหยุดยั้งได้ก็คือ การรุกล้ำของ “ทุนข้ามพรมแดน” ที่อาศัยข้ออ้างเรื่องประชาคมอาเซียน เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ฯลฯ ทำให้โครงการเหล่านี้หลุดรอดจากขอบเขตเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเบื้องหลังแหล่งทุนขนาดใหญ่ที่ว่านั้นก็คือ “เงินบาท” จากประเทศไทย ที่กำลังผลักภาระให้ผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านต้องคอยรับชะตากรรม

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “เงินบาด ทุนข้ามพรมแดน”
ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม