ปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : อ่าวไทย วาฬ โลมา #ขยะก็เช่นกัน

ด้วยความสมบูรณ์ของอ่าวไทยที่อุดมไปด้วยแพลงตอนและปลาเล็กปลาน้อย อันเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่แห่งท้องทะเลอย่าง “วาฬบรูด้า” ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสสัมผัสชื่นชมกับสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยได้ไม่ยาก ทว่าเส้นทางของสายน้ำนับจากแหล่งต้นน้ำกว่าจะมาถึงปากอ่าวไทย ในระยะหลังได้พัดพาเอาขยะ น้ำเสีย และสิ่งปฏิกูลนานาชนิดไหลลงสู่ทะเลปีละหลายสิบตัน นั่นทำให้อ่าวไทยวันนี้เริ่มที่จะไม่สะอาด เราจึงพบซากวาฬ ซากโลมา และสัตว์น้ำเกยตื้น เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “อ่าวไทย วาฬ โลมา #ขยะก็เช่นกัน
ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม