เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : สิทธิที่บูโด

ปี 2508 “เทือกเขาบูโด” ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และในปี 2542 ได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่รายล้อมป่าเขา รวม 3 จังหวัด 9 อำเภอ 34 ตำบล หรือกว่า 20,000 ครัวเรือน เนื่องจากไม่มีกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม จนเกิดปัญหาทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านจำนวนมาก วันนี้พวกเขาจึงลุกขึ้นมาสำรวจแนวเขตด้วยตนเอง โดยมี “แผนที่ทำมือ” เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “สิทธิที่บูโด”
ผลิตโดย ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์
ในโครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม