เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : พลังงานทาง(ไม่)เลือก

การเลือกใช้พลังงานไม่สะอาดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวของประเทศไทย ดังเช่นตัวอย่างของชาวบ้านในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “โซลาร์เซลล์” คือพลังงานทางเลือกที่ประชาชนสามารถผลิตเองได้และใช้งานได้จริง โดยไม่สร้างความแปดเปื้อนเหมือนเช่นพลังงานถ่านหิน ที่สำคัญเป็นการสะท้อนว่า อำนาจและสิทธิในการผลิตพลังงานต้องไม่ผูกขาดอยู่เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว

ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “พลังงานทาง (ไม่) เลือก”
ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร
โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559
จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม