โลกยิ่งร้อน … คอกาแฟ (เอธิโอเปีย) ยิ่งหนาว

เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ปลูกองุ่นสำหรับทำไวน์ของฝรั่งเศส เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตกาแฟในเอธิโอเปีย นับวันยิ่งหนักหน่วงขึ้น

เอธิโอเปียเป็นถิ่นกำเนิดกาแฟอันเก่าแก่ที่สุดในโลก โดยคำว่า Coffee นั้นเชื่อว่าได้มาจาก Kaffa – คัฟฟา ชื่อเขตที่ราบสูงทางตะวันตกเฉียงใต้ของเอธิโอเปีย ซึ่งมีการค้นพบต้นกาแฟเป็นครั้งแรก เสน่ห์อันชวนหลงใหลของกาแฟเอธิโอเปียอยู่ที่รสเปรี้ยว (acidity) แบบผลไม้ (fruity) รวมทั้งกลิ่นหอมของดอกไม้ และสมุนไพร กาแฟจากเอธิโอเปียนับเป็นของดีสุดพิเศษ ซึ่งมีราคาสูงขึ้นทุกวัน กรณีเลวร้ายที่สุดคือ อาจจะไม่มีให้ดื่มอีกต่อไป เหตุผลหลักๆ เพราะว่า ภาวะโลกร้อน

จากผลวิจัยล่าสุดเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร์ แพลนต์ คณะทำงานได้ตรวจสอบสภาพพื้นดินในเอธิโอเปียโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งแบบจำลองสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ได้รายละเอียด และลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นักวิจัยพบว่าถ้าสถานการณ์โลกร้อนยังคงเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ปลายศตวรรษนี้ ราว 40-60% ของพื้นที่ปลูกกาแฟของเอธิโอเปียในปัจจุบันจะไม่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟอีกต่อไป

จากภาวะโลกร้อนส่งผมให้อากาศในเอธิโอเปียสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา เกิดความแห้งแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยลง สภาพอากาศไม่แน่นอน และมีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้นกาแฟจำนวนมากตายลง ใบของต้นกาแฟเกิดเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตจึงมีปริมาณน้อยลง อีกทั้งคุณภาพของเมล็ดกาแฟและรสชาติก็เปลี่ยนไป จำนวนและคุณภาพของผลผลิตกาแฟนั้นน้อยกว่าในรุ่นพ่อแม่และปู่ย่าตายายอย่างมาก

พื้นที่ปลูกกาแฟซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกมานานหลายศตวรรษอย่าง ฮาราร์ (Harar) ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต้นกาแฟจำนวนหนึ่งยืนต้นตาย และวันหนึ่งเรื่องราวของที่นี่จะกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ ถ้าหากว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง โดยไม่มีหนทางแก้ไข เอกลักษณ์เฉพาะซึ่งมีอยู่ในกาแฟเอธิโอเปียก็กำลังจะหายไป เกิดการสูญเสียความหลากหลายของพันธุกรรม โดยเฉพาะกาแฟพันธ์อาราบิกาอันเป็นยอดดวงใจของ “คอฟฟีเลิฟเวอร์” นั้นได้รับผลกระทบมากที่สุด

นอกจากเอธิโอเปียแล้ว บราซิลผู้ผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้รับผลกระทบคล้ายกัน คาดการณ์ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้พื้นที่ปลูกกาแฟของโลกลดลงครึ่งหนึ่งในไม่นานจากนี้ อย่างไรก็ดีผลกระทบที่มีต่อคนดื่มกาแฟนั้นอาจจะเป็นเรื่องเบาหวิว เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เอธิโอเปียนั้นเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของแอฟริกา และเป็นผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่อันดับ 5 ของโลก ชาวเอธิโอเปียจำนวน 15 ล้านคนมีชีวิตอยู่ได้ด้วยกาแฟ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมีกระทบต่ออนาคตของประเทศนี้

หนทางการแก้ไขคือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และย้ายพื้นที่ปลูกกาแฟ ซึ่งฟังดูเหมือนง่าย แต่จริงๆ แล้วยาก ทั้งยังมีรายละเอียดมากมาย ที่สำคัญคือ สร้างผลกระทบกับชีวิตคนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องขาดอาชีพและรายได้ ชีวิตของพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้พื้นที่สูงซึ่งเหมาะสมกับการปลูกกาแฟสายพันธ์จากเอธิโอเปียต้องเป็นที่ราบสูงระดับ 1200 ถึง 2200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พื้นที่ลักษณะนี้หายากขึ้นทุกที และการย้ายพื้นที่ปลูกกาแฟต้องลงทุนมหาศาล ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะมีคนอยากลงทุน

ความสำคัญของเอธิโอเปียอีกอย่างหนึ่งคือ เป็นแหล่งเก็บรักษาธรรมชาติความหลากหลายทางพันธุกรรมของกาแฟพันธ์อาราบิกา สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการทำไร่กาแฟทั่วโลก ถ้าไม่มีการดำเนินการใดๆ ในอุตสาหกรรมกาแฟ หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากยังคงปล่อยให้โลกร้อนต่อไป คอกาแฟผู้นิยมกาแฟจากถิ่นนี้จะยิ่งหนาว เพราะ กาแฟจะมีราคาสูงขึ้น หายากขึ้น หรืออาจจะถึงขั้นไม่มีให้ดื่มอีกต่อไป