ชะตากรรมของ “ธรรมชาติ” ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว

ชะตากรรมของ “ธรรมชาติ” ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว

คำถามคือ … ทรัพยากรอันจำกัดเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง จริงหรือ !!?