ทส.ฟังความเห็นแก้กม.สิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์ ภาคปชช.รับไม่ได้ – เตรียมเคลื่อนพลปลายก.ค.

วงถกร่วมภาคประชาสังคม-รัฐ ไร้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขกฎหมายสิ่งแวดล้อม ทส.ยืนยันรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ผ่านเว็ปไซต์เสร็จสิ้นแล้ว ด้านเอ็นจีโอรับไม่ได้ เตรียมเคลื่อนทัพปลาย ก.ค.นี้

ที่ประชุมเพื่อหารือกรณีการแก้ไขกฎหมายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีตัวแทนภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาครัฐ ประมาณ 30 รายเข้าร่วม โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตัวแทนแต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม และแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการปรับแก้กฎหมาย

น.ส.สุภาภรณ์ มาลัยลอย ผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมว่า การประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นจากเครือข่ายภาคประชาชนเห็นร่วมกันว่าปัญหาเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพก่อปัญหาความขัดแย้งของสังคม ภาคประชาชนเห็นว่าควรมีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นกฎหมายแม่ของการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 เรื่องรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบก่อตรากฎหมาย

สำหรับประเด็นสำคัญในการหารือประกอบด้วย 1.แนวทางการแก้ไขประกาศกระทรวงเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2.การแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ตามกรอบของรัฐธรรมนูญมาตรา 77 3.ทส.มีแนวทางจัดทำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 48 อย่างไร

ทั้งนี้ ฝ่ายกฎหมายสำนักปลัด ทส. ได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการแก้กฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตอนหนึ่งว่า ขณะนี้ ทส.ได้ดำเนินการแก้กฎหมายและรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนตามมาตราที่ 77 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงเป็นเวลา 20 วัน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนหลังจากนี้คือการทำรายงานสรุปกระบวนการการรับความคิดเห็น พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น รวมถึงข้อคัดค้านหรือความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น โดยอยู่ระหว่างการนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบ พิจารณา และแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ต่อไป

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ผู้ประสานงานเครือข่ายอันดามันจากถ่านหิน กล่าวว่า บทสรุปการเจราวันนี้ไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะว่าไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากทางกระทรวงรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์เพียงเท่านั้น ทั้งที่ข้อเท็จจริงจำเป็นต้องจัดเวทีวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยน มีงานทางวิชาการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ทราบที่มาของปัญหาว่าต้องแก้ไขมาตราไหน แก้ไขอย่างไร

“ผมอยากให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงที่ต้องมาจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจากระดับพื้นที่มาสู่ระดับส่วนกลาง ไม่ใช่คิดและแก้ไขกันเองแล้วมาเปิดรับฟังทางเว็บไซต์แล้วก็มาบอกว่าทำเสร็จสิ้นแล้ว เพราะยังมีคนไม่รู้จักเว็บไซต์อีกจำนวนมาก การรับรู้มันแคบมาก”นายประสิทธิ์ชัย กล่าว

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า ภายหลังการประชุมได้หารือกับทางเครือข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดเห็นตรงกันว่ารับกับคำตอบของ ทส.ไม่ได้ จากนี้ทางเครือข่ายฯ จะพูดคุยกับตัวแทนจากทุกภาคเพื่อหารือถึงแนวทางการเคลื่อนไหว โดยมีความเป็นไปได้ที่จะรวมตัวกันประมาณปลายเดือน ก.ค.2560 หรือต้นเดือน ส.ค.2560 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งอย่างใด

- Advertisement -