‘เอสซีจี’ ลงนามกิจกรรมฟื้นฟูคลอง 3 จว. ปรับที่ดิน-ปลูกยูคาลิปตัส สร้างรายได้ชุมชน

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โดยสยามฟอเรสทรี ร่วมกับสำนักงานชลประทาน และผู้นำชุมชน ลงนาม MOU โครงการ “คลองสวย น้ำใส เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน”

นายมหาศาล ธีรวรุตม์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “คลองสวย น้ำใส เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน” กับ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 13 และ ผู้นำชุมชน 5 อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี

สำหรับโครงการดังกล่าว จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์แนวคันคลองและใช้ที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกยูคาลิปตัส เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างรายได้จากการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน โดยแนะนำพืชเกษตรที่เหมาะสมกับการนำมาปลูกผสมผสาน ให้เกิดการรายได้และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแก่ชุมชนทั้ง 5 อำเภอ ครอบคลุม 19 ตำบล 150 หมู่บ้าน โดยมี นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมถ่ายภาพ ที่อาคาร Excellence Center เอสซีจี แพคเกจจิ้ง โรงงานวังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี