ทส.เตรียมกิจกรรม ‘วันสิ่งแวดล้อมโลก’ 5 มิ.ย. อัดโปรแหล่งท่องเที่ยว-เชื่อมต่อคนกับธรรมชาติ

กระทรวงทรัพย์ฯ เตรียมความพร้อม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” 5 มิ.ย.นี้ มอบส่วนลด-งดค่าเข้า แหล่งท่องเที่ยวในสังกัด ขานรับแคมเปญ “เชื่อมต่อคนกับธรรมชาติ”

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มิ.ย.2560 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2560 หน่วยงานในสังกัด ทส.ได้เตรียมจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนเชื่อมต่อกับธรรมชาติ สอดคล้องกับธีมของการรณรงค์ปีนี้ที่กำหนดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ว่า Connecting People to Nature พร้อมสโลแกน I’m With Natue หรือ ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ

สำหรับกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานจัดขึ้น ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) มอบส่วนลดค่าที่พัก 30% ในอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลทั่วประเทศ 150 แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต (Phuket Aquarium) กรมทรัพยากรธรณี ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศทั้งเด็กและผู้ใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนป่าทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดค่าที่พัก 50% และยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ

นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า ในส่วนของ สส.ได้กำหนดจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560 ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันจันทร์ที่ 5 มิ.ย.2560 ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการ เวทีเสวนา การมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปาฐกถาโดยนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด รวมทั้งยังได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ งดให้บริการถุงพลาสติกในทุกวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่วันดังกล่าว เพิ่มจากทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจัง

ด้าน นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (ปม.) กล่าวว่า ในส่วนของ ปม.ได้เตรียมกล้าไม้เพื่อมอบให้กับประชาชนนำไปปลูกที่บ้านของตนเอง ซึ่งสามารถรับได้ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้เตรียมกล้าไม้ไว้ 3 ชนิดพันธุ์ รวม 500 ต้น ขณะเดียวกันประชาชนในจังหวัดอื่นๆ ยังสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ทั้ง 113 แห่ง ทั่วประเทศ

อนึ่ง วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ภายหลังการจัดตั้ง UNEP ที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาลนานาประเทศที่เข้าร่วมประชุม UN ว่าด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เมื่อวันที่ 4-16 มิ.ย.2514 ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เพื่อเป็นการกระตุ้นสร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

สำหรับประเด็นหลักในปีนี้ UNEP ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อและเข้าหาธรรมชาติให้มากขึ้น โดยได้แนะนำกิจกรรมสำหรับจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้แก่ 1.ให้คำมั่นสัญญาในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมัน 2.กระตุ้นให้ประชาชนทำกิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติ เช่น จัดให้เยี่ยมชมสวนสาธารณะ พื้นที่อนุรักษ์ หรือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และ 3.การดำเนินงานภายในภาครัฐ