ทุ่มเงินอุทยานฯ 128 ล้าน บำรุง ‘เกาะพีพี’ เสริมศักยภาพการท่องเที่ยว-ฟื้นฟูแนวปะการัง

กรมอุทยานฯ นำรายได้ 128 ล้านบำรุงรักษา “หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี” เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ดูแลสวัสดิภาพพนักงาน ฟื้นฟูแนวปะการัง

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2560 ว่า ได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ปี 2559–2560 รวมทั้งสิ้น 128,464,917 บาท เพื่อนำมาพัฒนาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ทั้งในด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดูแลคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายธัญญา กล่าวว่า สำหรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นจอดเรือ จำนวน 115 ลูก ความยาวรวม 3,000 เมตร เพื่อป้องกันรักษาแนวปะการังและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะดำน้ำดูปะการัง จัดซื้อเรือยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ เรือยางท้องแข็ง จำนวน 4 ลำ เรืออลูมิเนียม จำนวน 2 ลำ เรือหัวโทงไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ลำ รถยนต์ 5 คัน รถบรรทุกขยะ 1 คัน รถจักรยานยนต์ 3 คัน เพื่อใช้ในการตรวจลาดตระเวนป้องกันการกระทำผิดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักนักท่องเที่ยว ตามโครงการ “ใครผิด เราจับ”

นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้ออุปกรณ์ดำน้ำลึก จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการติดตามสถานภาพทรัพยากรและการติดตั้งซ่อมแซมทุ่นจอดเรือ จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ ก่อสร้างห้องสุขาเพื่อบริการนักท่องเที่ยว และก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ซึ่งปัจจุบันอยู่กันอย่างยากลำบาก จัดทำป้ายสื่อความหมาย แผ่นพับ นิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ข่าวสารกับนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การอบรมนักปฎิบัติการใต้น้ำและกู้ภัยทางทะเล เป็นต้น ซึ่งบางกิจกรรมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่บางกิจกรรมนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ

“ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตามขณะนี้แนวปะการังหลายแห่งในเขตอุทยานฯ อาทิ บริเวณอ่าวมาหยา อ่าวปิเละ เกาะไม้ไผ่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เป็นต้น มีสภาพเสื่อมโทรมลง โดยมีสาเหตุหลักจากธรรมชาติ เช่น ปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาว และจากการท่องเที่ยว เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวที่มากเกินขีดความสามารถในการรองรับ การทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง นักท่องเที่ยวให้อาหารปลา จับปะการัง หรือยืนเหยียบหัก ตลอดจนการลักลอบจับปลาและการเก็บหอยมือเสือเพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น” นายธัญญา กล่าว

นายธัญญา กล่าวอีกว่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ขนาด 242,437 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะมีความสวยงามของท้องทะเล หาดทราย ปะการัง และความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ โดยในปีงบประมาณ 2559 มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากถึง 1,732,689 คน จึงเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทย