‘คนริมโขง’ ตบเท้าต้านเรือจีนสำรวจ ‘แก่ง’ ‘รักษ์เชียงของ’ จี้ ‘เจ้าท่า’ ระงับคำสั่งอนุญาต

“รักษ์เชียงของ” ทำหนังสือถึง “กรมเจ้าท่า” จี้ออกคำสั่งห้ามเรือจีนเข้ามาสำรวจระเบิดแก่ง ด้าน “เครือข่าย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง” วอนเทียบเคียงผลกระทบ-ประโยชน์ เพื่อหาทางออก

กลุ่มรักษ์เชียงของ จ.เชียงราย ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2560 เพื่อขอให้ระงับการอนุญาตให้สำรวจพื้นที่เพื่อระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขง บริเวณเขตชายแดนไทย-ลาว ตามแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ.2015-2025 พร้อมให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการสำรวจทั้งหมดให้แก่ทางกลุ่มฯ ภายใน 15 วัน

เนื้อหาในหนังสือ ระบุว่า จากการที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ได้มีจดหมายแจ้งถึงกลุ่มรักษ์เชียงของว่า บริษัท CCCC Second Habor Consultants จากประเทศจีน จะเริ่มเข้าสำรวจภาคสนามบริเวณพรมแดนไทย-ลาว ในวันที่ 19 เม.ย.2560 โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือนนั้น ทางกลุ่มมีความห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากทางกลุ่มเชื่อว่าการสำรวจดังกล่าวจะต้องมีการปรับระดับน้ำในแม่น้ำโขงโดยการควบคุมจากเขื่อนในจีน ที่จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงไม่เป็นไปตามธรรมชาติและฤดูกาล

หนังสือยังระบุอีกว่า การสำรวจที่ใช้เวลาถึง 2 เดือนนี้ เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบกับระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขง และประชาชนในลุ่มน้ำโขงที่อาศัยทำมาหากินในลำน้ำ แม้ว่าการอนุญาตให้สำรวจดังกล่าวจะมีการจัดประชุม แต่ประชาชนได้แสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วย และเสนอให้มีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการระเบิดแก่งในแม่น้ำโขงตอนบนที่ดำเนินการมาแล้วกว่า 15 ปี รวมทั้งศึกษาคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นิเวศตลอดระยะทาง 96 กิโลเมตร ของลำน้ำโขงบนพรมแดนไทย-ลาว ก่อนที่จะมีการสำรวจและออกแบบในระยะต่อไป

“กลุ่มรักษ์เชียงของจึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านยกเลิกการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าว และขอให้หน่วยงานของท่านจัดส่งเอกสารหลักฐานการอนุญาต เอกสารหลักฐานการขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจในครั้งนี้ทั้งหมด พร้อมทั้งขอให้ชี้แจงว่าการอนุญาตดังกล่าวดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร โดยขอให้ท่านมีคำสั่งยกเลิกการอนุญาตในทันที และจัดส่งเอกสารด่วนไปยังกลุ่มรักษ์เชียงของ ภายในเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้” หนังสือดังกล่าว ระบุ

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่  19 เม.ย.2560 เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการสำรวจ-ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ของบริษัท CCCC ประเทศจีน โดยระบุว่า การที่กรมเจ้าเท่าอนุญาตให้บริษัทเอกชนของประเทศจีนที่ได้รับสัมปทานเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขงในเขตชายแดนไทย-ลาว เท่ากับเป็นการเปิดพื้นที่ทางอธิปไตยของประเทศให้กับจีนได้ทำการสำรวจ ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง โดยที่ประเทศไทยแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ และยังจะนำไปสู่การทำลายระบบนิเวศสำคัญของโลก

แถลงการณ์เครือข่ายฯ ระบุว่า จะขอแสดงจุดยืนเดิมคือไม่เห็นด้วยกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2559 ที่เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ.2015-2025 เพราะถือเป็นความผิดพลาดอย่างรุนแรงที่รัฐไทยยินยอมให้ดำเนินโครงการที่จะสร้างความเสี่ยงและผลกระทบร้ายแรง พร้อมขอเรียกร้องให้ 1.รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกการสำรวจครั้งนี้ 2.ให้มีการประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง เพื่อเปรียบเทียบกับการค้าขายกับจีน และหาทางออกในการค้าที่เป็นธรรมและยั่งยืน