‘วันครอบครัว’ 14 เม.ย.นี้ เที่ยวฟรีอุทยาน อธิบดีฯ สั่งเข้มความปลอดภัย – ห้ามเข้าพื้นที่ฟื้นฟู

อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเปิดเที่ยวฟรีวันครอบครัว 14 เม.ย.นี้ อธิบดีฯ สั่งดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) เปิดเผยว่า ได้อาศัยอำนาจตามระเบียบ อส.ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทย และยานพาหนะ ในวันครอบครัว 14 เม.ย.นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปได้ไม่เกินขีดความสามารถในการรองรับ

นายธัญญา กล่าวอีกว่า อส.ได้ออกมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยให้ทุกแห่งสำรวจซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อดูแลความปลอดภัยต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน และจัดเตรียมไว้ให้สามารถนำออกมาใช้ในยามฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว เช่น มันเชื้อเพลิง เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ เชือก เป็นต้น รวมถึงติดตั้งป้าย ทุ่น ธงสี เพื่อเตือนภัยในจุดควรระวัง เช่น เขตห้ามเล่นน้ำ เขตที่ลึกน้ำวน หน้าผาชัน หินลื่น เป็นต้น

“ที่สำคัญให้กำหนดบริเวณกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างชัดเจน เช่น เส้นทางการเดินเรือ บริเวณสำหรับดำน้ำ ว่ายน้ำ ล่องแก่ง พายเรือ เป็นต้น รวมทั้งลงทะเบียนข้อมูลนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยงภัย เช่น เดินป่าระยะไกล จักรยานเสือภูเขา ล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำลึก เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ส่วนอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลที่มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากร ก็จะเข้มงวดในการควบคุมไม่ให้มีนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการรายใดเข้าไป” นายธัญญา กล่าว

นอกจากนี้ยังให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุในท้องที่ ตรวจความพร้อมของอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจุดล่อแหลมและอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุเพื่อความพร้อมในการช่วยเหลือและกู้ภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์กรณีเกิดเหตุในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง โดยแจ้งได้ที่สายด่วน อส. 1362 และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สายด่วน 1669