คพ.แถลงสาเหตุ ‘กระเบนราหู’ ตายเกลื่อน น้ำกากส่าโรงงานเอทานอลรั่ว – จ่อดำเนินดคี

คพ.ตั้งโต๊ะแถลงสาเหตุการตาย “ปลากระเบนราหู” พบน้ำกากส่าโรงงานผลิตเอทานอลรั่ว ส่งผลให้ค่าแอมโมเนียพุ่ง 18 เท่า อธิบดีเดินหน้ากล่าวโทษเอาผิดตามกฎหมาย

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูและสัตว์อื่นๆ ในแม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค.2559 ส่วนหนึ่งมาจากการรั่วไหลของน้ำกากส่าโรงงานราชบุรีเอทานอล จำกัด จนทำให้ความเข้มข้นของแอมโมเนียอิสระสูงเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยถึง 18 เท่า ซึ่ง คพ.จะดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ.ได้ทำแบบจำลองสถานการณ์และพบว่าน้ำกากส่าของโรงงานที่รั่วไหลลงไปในแม่น้ำแม่กลองทำให้มีค่าออกซิเจนต่ำกว่าปกติ และค่าความสกปรกเพิ่มสูงขึ้น เมื่อน้ำเดินทางจากโรงงานใน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มายัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ประกอบกับอิทธิพลน้ำขึ้นของวันทำให้มวลน้ำดังกล่าวไม่สามารถระบายออกสู่ทะเล จนระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียเพิ่มขึ้นสูงเกินค่าความปลอดภัยต่อสัตว์น้ำถึง 18 เท่า

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีทั้งในส่วนของความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นโทษทางแพ่ง ความผิดตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ซึ่งมีโทษปรับ 3-5 แสนบาท และความผิดตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ได้มีการดำเนินคดีไปแล้วก่อนหน้านี้ ในส่วนของค่าเสียหายอยู่ระหว่างการรวบรวมของทาง จ.สมุทรสงคราม

รศ.สพญ.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของชาวบ้านและเครือข่ายในพื้นที่พบว่ามีปลากระเบนราหูตายทั้งสิ้น 55 ตัว ส่วนการตรวจพิสูจน์ซากปลาเบื้องต้นพบว่าน่าจะมีสาเหตุจากหลายองค์ประกอบร่วมกันจึงทำให้มีจำนวนการตายมาก ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแอมโมเนียและไซยาไนด์ อย่างไรก็ตามผลการพิสูจน์น่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 25 ต.ค.นี้

นายสุรพล ชามาตย์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการอย่างเฉียบขาดให้บริษัทที่ก่อมลพิษก่อซีเมนต์กั้นในจุดที่รั่ว ส่วนขั้นต่อไปมอบให้ คพ.เป็นแม่งานร้องทุกข์กล่าวโทษ ขณะเดียวกันได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานทั้งหมดที่ตั้งเรียงรายตลอดเส้นทางน้ำ หากพบว่าโรงงานใดมีการปล่อยไซยาไนด์เล็ดรอดจะถูกดำเนินการโดยทันที