ญี่ปุ่น เตรียมนำขยะอิเล็คทรอนิกส์ ผลิตเหรียญรางวัล ‘โอลิมปิก 2020’

เจ้าภาพญี่ปุ่น วางแผนผลิตเหรียญรางวัล “โตเกียวโอลิมปิก” ปี 2020 จากการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ เผยมีแร่ทองคำ-เงิน กว่า 20% ของปริมาณสำรองโลก

สำนักข่าว Nikkei ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า ในพิธีการแข่งขันโอลิมปิก ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพในอีก 4 ปีข้างหน้านั้น จะมีการใช้วัตถุดิบทองคำ เงิน และทองแดง จากการรีไซเคิลซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์นับล้านชิ้น เพื่อนำมาผลิตเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน

จากข้อมูลของพิธีการแข่งขันโอลิมปิก ปี 2012 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่ามีการใช้วัตถุดิบทองคำ 9.6 กิโลกรัม เงิน 1,210 กิโลกรัม และทองแดง 700 กิโลกรัม ในการผลิตเหรียญรางวัล ขณะที่ในปี 2014 ประเทศญี่ปุ่นสามารถรีไซเคิลวัตถุดิบทองคำ 143 กิโลกรัม เงิน 1,566 กิโลกรัม และทองแดง 1,112 ตัน เฉพาะจากซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์

สำนักข่าว Nikkei ยังรายงานด้วยว่า ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงน้อยนิด แต่วัตถุดิบทองคำและเงินที่อยู่ในซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์นั้นมีจำนวนมากถึง 16% และ 22% ของปริมาณสำรองทั่วโลก ตามลำดับ มากยิ่งกว่าในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

สำหรับไอเดียดังกล่าว มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 ในที่ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงาน โตเกียวโอลิมปิก ปี 2020 โดยมีคณะกรรมการจัดงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น ตัวแทนจากกรุงโตเกียว ผู้บริหารจากค่ายโทรศัพท์มือถือ NTT DoCoMo ตัวแทนจากบริษัทแร่ Tanaka Kikinzoku Kogyo รวมถึงตัวแทนจากบริษัทที่ประกอบธุรกิจรีไซเคิล เข้าร่วม

ทั้งนี้ ในส่วนของความท้าทายอย่างหนึ่ง คือประเทศญี่ปุ่นยังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บซากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจากจำนวนซากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กว่า 6.5 แสนตันที่ถูกทิ้งในทุกปี สามารถนำมาเข้าระบบการรีไซเคิลได้ไม่ถึง 1 แสนตัน และในจำนวนแร่ที่ถูกนำออกมานั้นส่วนมากถูกนำกลับเข้าไปใช้ในระบบอุตสาหกรรมเกือบเต็มอัตรา จึงยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีปริมาณแร่เพียงพอเพื่อผลิตเหรียญรางวัลโอลิมปิกหรือไม่