‘กทม.’ จับมือ ‘กฟน.’ ติวเข้มเจ้าหน้าที่ สอน ‘ตัดแต่งต้นไม้’ แนวเสาไฟฟ้าให้ถูกวิธี

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง ส่ง 90 เจ้าหน้าที่อบรมพัฒนาศักยภาพตัดแต่งต้นไม้ในเขตเมือง สอนตัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 29-31 ส.ค.นี้ ทางสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะจัดโครงการอบรมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพการตัดแต่งต้นไม้ แก่บุคลากรสังกัด กทม. และ กฟน. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ และการตัดแต่งต้นไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นแนวทางและต้นแบบในการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าใน กทม.

นางสุวรรณา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านการตัดแต่งต้นไม้ระหว่างสองหน่วยงาน และแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อต้นไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า โดยนอกจากความสวยงามร่มรื่นจากการตัดแต่งที่มีคุณภาพแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สร้างภาพลักษณ์ของเมืองจากการดูแลต้นไม้และการคงอยู่ของพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มีความยั่งยืน

“กทม.ให้ความสำคัญกับการดูแลและอนุรักษ์ต้นไม้ในเมืองให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรง เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศให้สะอาดสดใส แต่ต้นไม้ใน กทม.ใช้พื้นที่ร่วมกับแนวสายไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟน.จึงทำให้เกิดปัญหาในการดูแลตกแต่งต้นไม้เหล่านี้” นางสุวรรณา กล่าว

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตัดแต่งต้นไม้ของ กทม. และ กฟน. จำนวน 90 คน โดยมีวิทยากร ได้แก่ ธราดล ทันด่วน ผู้ชำนาญการดูแลต้นไม้ในเขตเมือง, มณฑาทิพย์ โสมมีชัย ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญจาก กฟน. โดยจะจัดการอบรมที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เขตจตุจักร