กรมวิชาการเกษตรพัฒนา ‘หัวพันธุ์มันฝรั่ง’ ผนึกเอกชนตั้งเป้าลดนำเข้า 50% ใน 5 ปี

กรมวิชาการเกษตรจับมือเอกชนพัฒนา “หัวพันธุ์มันฝรั่ง” ตั้งป้าลดปริมาณนำเข้าให้ได้ 50% ภายใน 5 ปี “เป๊ปซี่โค” หนุนเกษตรกรปลูกมันฝรั่ง แทนกระเทียม-หอมแดง-ข้าวโพด

นายชวาลา วงศ์ใหญ่ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการเกษตร บริษัท เป๊ปซี่-โคลา (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์[space height=”HEIGHT”]
มันฝรั่งอบกรอบยี่ห้อเลย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัทฯ นำเข้ามันฝรั่งจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตราวๆ 40% ส่วนอีก 60% เป็นมันฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย โดยจากนี้จะร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตให้ได้ไร่ละ 5 ตัน จากเดิมที่ได้เพียง 2-3 ไร่ รวมถึงวางแผนลดการนำเข้าหัวพันธุ์ให้ได้มากกว่า 50% ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ราคาของหัวพันธุ์มันฝรั่งต่ำกว่ากิโลกรัมละ 26 บาท จากปัจจุบันที่นำเข้าราคากิโลกรัมละ 35 บาท

นายชวาลา กล่าวว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่การเพาะปลูกมันฝรั่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในพื้นที่ใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายในการขยายการผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม 16 จังหวัด บนพื้นที่ประมาณ 6.7 หมื่นไร่ เพื่อทดแทนพื้นที่ปลูกพืชชนิดอื่น เช่น กระเทียม หอมแดง หรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากที่ผ่านมาบริษัทฯ มีเกษตรกรในพันธะสัญญาราว 6,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่การปลูกรวม 2.8 หมื่นไร่

นายสนอง จรินทร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 เห็นชอบแนวทางในการลดการนำเข้าสินค้าทางการเกษตร ดังนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจึงได้เสนอโครงการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อทดแทนการนำเข้า เนื่องจากเป็นหนึ่งในสินค้าที่มักมีปัญหาเรื่องการนำเข้าโดยเฉพาะเรื่องของโรคภัยต่างๆ

นายสนอง กล่าวว่า สำหรับหัวพันธุ์นับเป็นต้นทุนหลักในสัดส่วนถึง 40% ของต้นทุนการเพาะปลูกมันฝรั่งทั้งหมด ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไทยมีปริมาณการนำเข้าหัวพันธุ์เฉลี่ยถึงกว่า 4,700 ตันต่อปี ดังนั้นหากลดปริมาณการนำเข้าจากต่างประเทศได้ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้แล้ว ยังลดการสูญเสียเงินตราของประเทศ สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมมันฝรั่ง และยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนในอนาคตด้วย

“กรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจมันฝรั่งอย่าง บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง ในการริเริ่มและดำเนินโครงการพัฒนาหัวพันธุ์มันฝรั่งภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยในการพัฒนาขั้นเริ่มต้นหรือ G0 ที่มีต้นทุนการผลิตสูง ทางกรมฯ จะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ขณะที่ในระยะต่อไปใน G1, G2, G3 จะเป็นส่วนของเอกชนในการนำหัวพันธุ์ไปกระจายต่อ” นายสนอง กล่าว