สปท.เห็นชอบปฏิรูปกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง ชงรัฐตั้ง ‘ผอ.กอ.รมน.ภาค4’ แก้พิพาทที่ดินชาวเล

ที่ประชุม สปท.เห็นชอบรายงานปฏิรูปกลุ่มชาติพันธุ์ เสนอ ครม.ตั้ง ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 แก้ปัญหาที่ดินชาวเล

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2559 มีมติเห็นชอบรายงานข้อเสนอปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง ซึ่งเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2553 เรื่องเร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้ชาวเลอันดามัน  3 กลุ่ม ได้แก่ มอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย รวมกว่า 1.2 หมื่นคน

ทั้งนี้ สปท.เสนอให้รัฐบาลปรับกลไกดูแลแก้ปัญหานี้ใหม่ โดยเสนอให้ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักรภาค4 (ผอ.กอ.รมน.ภาค4) เป็นประธานกรรมการอำนวยการ ทำหน้าที่บูรณาการทุกภาคส่วนราชการเข้ามาทำงานแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ สปท.ยังได้เห็นชอบให้เสนอรัฐบาลผลักดันพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ชาวเล เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง โดยได้ศึกษากรณีจากพื้นที่อื่นที่สำเร็จมากเพิ่ม เช่น ชุมชนกระเหรี่ยง 4 พื้นที่ ที่ ครม.เคยมีมติไปแล้ว

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ รองประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสังคม กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต กับเอกชน มีแนวโน้มรุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งเรื่องนี้มีมติ ครม. ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 2553 ให้ใช้พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ แต่การดำเนินการที่ผ่านมาคืบหน้าไม่มาก และการใช้มิติทางกฎหมายการฟ้องร้องจึงเป็นเรื่องที่ซ้ำเติมชาวบ้านให้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น

นพ.อำพล กล่าวว่า สปท.จึงเสนอให้รัฐบาลปรับกลไกดูแลแก้ปัญหานี้ใหม่ โดยเสนอให้ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานกรรมการอำนวยการ เพื่อแก้ปัญหาโดยเน้นเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกสุด เนื่องจากชาวเลอยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคน ด้วยการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่เมื่อที่ดินถูกประกาศเป็นของรัฐและถูกเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่สาธารณะ ชาวเลก็ต้องสูญเสียพื้นที่สาธารณะเหล่านั้นตามไปด้วย ถูกฟ้องขับไล่ เป็นการพัฒนาที่สร้างความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม