26.5 C
Bangkok
Friday, August 18, 2017
Home Media Cartoon

Cartoon

ปี 2560 โลกมีประชากรราวๆ 7,300 ล้านคน ปี 2593 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,800 ล้านคน เคยคิดไหม ? ในวันที่จำนวนมนุษย์เพิ่มมากขึ้น แต่ทรัพยากรอันจำกัดค่อยๆ ลดน้อยลง เราและเผ่าพันธุ์ของเราจะดำรงอยู่กันต่อไปอย่างไร ? ... วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี (พรุ่งนี้ !!) ถูกกำหนดให้เป็น "วันประชากรโลก" (World Population Day) เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการณรงค์ และขอเชิญชวนให้ทุกท่านวางแผนครอบครัว (Family planning) เพื่อต่อลมหายใจให้โลกใบนี้
ชะตากรรมของ "ธรรมชาติ" ในวันที่ผลประโยชน์ลงตัว คำถามคือ ... ทรัพยากรอันจำกัดเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง จริงหรือ !!?
ไม่ใช่แค่เราที่อยู่ในโลกใบนี้ 5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)
เคยคิดไหม? ในแต่ละวันเราต่างร่วมกันทำร้ายโลกใบนี้มากมายขนาดไหน ? เพียงซื้อ "กาแฟ 1 แก้ว" จากร้านสะดวกซื้อ เราอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการชำเราโลกอย่างไม่รู้ตัว กาแฟในแก้วพลาสติก ปิดผนึกด้วยฝาพลาสติก พร้อมหลอดพลาสติกที่ห่อหุ้มอยู่ในพลาสติกใส่ถุงหิ้วพลาสติก คือสิ่งที่เราได้ นั่นหมายถึงขยะพลาสติกจำนวน 5 ชิ้น เฉลี่ยแล้วในวันหนึ่งๆ เราอาจจะสร้างขยะไม่ต่ำกว่า 20 ชิ้น ซึ่งหากพฤติกรรมเช่นนี้คงเส้นคงวาไปตลอดทั้ง 356 วัน จะก่อกำเนิดเป็นขยะพลาสติก 7,300 ชิ้น จากน้ำมือของเราเพียงคนเดียว และต้องใช้เวลาราวๆ 100-450 ปี พลาสติกเหล่านั้นถึงจะย่อยสลาย สถิติปี 2558 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวบรวมเอาไว้ ในแต่ละวันคนไทยจะสร้างขยะเฉลี่ย 1.1 กิโลกรัม หรือรวมแล้วปีละ 27 ล้านตัน โดย 1 ใน 5 เป็นถุงพลาสติก ขณะที่งานวิจัยของ Jenna R. Jambeck ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระบุไว้ว่า ในปี 2558 ประเทศไทยทิ้งขยะพลาสติกลงสู่มหาสมุทรเป็นอันดับ...
- Advertisement -

MOST POPULAR

RECENT STORIES

- Sponsored -