โลกร้อน ฉุดการท่องเที่ยวสะเทือน

การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลักษณะต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและรูปแบบการกระจายของฝนรายปี ตลอดจนอุณหภูมิ และปัจจัยที่สำคัญทางสมุทรศาสตร์ ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ระบุว่า ในประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการังชายฝั่ง และเกาะต่างๆ รวมประมาณ 150,000 ไร่ มีชนิดปะการังมากกว่า 380 ชนิด สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวประมาณ 100,000 ล้านต่อปี ทั้งยังเป็นตัวช่วยลดโลกร้อน โดยการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกไว้ในรูปของหินปูนปะการัง ขณะที่ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว กล่าวคืออุณหภูมิของน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 30.5 องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันนานเกิน 4 สัปดาห์ ประกอบกับแสงแดดจัดร่วมกับน้ำทะเลร้อนขึ้น ทำให้กระบวนการฟอกขาวรุนแรงแรงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อผิวน้ำทะเลราบเรียบและมีช่วงน้ำลงต่ำสุดที่นานกว่าปกติ ที่สุดแล้วผลกระทบทั้งหลาย แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่หดหาย เมื่อชิ้นงานวิจัยได้ประเมินว่าไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะแนวปะการังฟอกขาวไปแล้วถึง 4 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ในอนาคตคาดการณ์ว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ที่มีแนวโน้มว่าจะมีอุณภูมิสูงขึ้นโอกาสที่จะเกิดปะการังฟอกขาว น่าจะมีความถี่มากขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) เชิญชวนทุกท่านคลิ๊กเพื่อติดตามคลิปวีดิโอชิ้นนี้ หวังเพียงว่าจะสร้างความเข้าใจ และชักชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูดูแลปะการัง วิมลรัตน์ ธัมมิสโร : สัมภาษณ์ ชนะวงศ์ น้อยอามาตย์ : ภาพ/เรียบเรียง

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

11/07/2018

ลมฟ้าในหน้าฝน

ประเทศไทย อยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดพายุ ทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล โดยจะมีพายุหมุนเขตร้อน มาเยือนไทยเฉลี่ยปีละ 3 ลูก ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ตลอด 65 ปีที่ผ่านมาไทยเจอพายุไปแล้ว 190 ลูก มากที่สุดคือพายุหมุนเขตร้อน 154 ลูก เสียหายมากที่สุดคือ พายุเกย์ ในปี 2532 คร่าชีวิต 446 คน และพื้นที่เกษตร 80 ล้านไร่เสียหาย หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คืออุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน และผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พายุรุนแรงขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลนำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/07/2018

‘ป่าบุญเรือง’ ต้นแบบแหล่งกักเก็บคาร์บอน

ป่าชุมชนบุญเรือง ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เคยถูกระบุว่าเป็นป่าเสื่อมโทรมเหมาะที่จะนำมาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เฟส 2 จ.เชียงราย เมื่อราวปี 2558 สิ่งที่ตามมาคือการรวมตัวของชาวบ้านในละแวก ผู้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของผืนป่าดังกล่าวมาอย่างช้านาน ลุกขึ้นมาแสดงความกังวลพร้อมการศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ สิ่งที่พบคือป่าชุมชนอายุไม่ต่ำกว่า 300 ปีแห่งนี้ มีระบบนิเวศย่อยถึง 8 ประเภท มีความหนาแน่นของต้นไม้มากกว่าเกณฑ์ภายใต้นิยามป่าเสื่อมโทรมถึง 8 เท่า และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญ ขณะเดียวกันยังเป็นป่าชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำอิง ลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่รับน้ำ หรือ แก้มลิง ตามธรรมชาติ ซึ่งคำนวณว่าหากน้ำท่วมเต็มพื้นที่ ป่าชุมชนจะช่วยรับน้ำถึง 6 ล้านลูกบาศก์เมตร แม้ปัจจุบันทางรัฐบาลจะมีการประกาศยกเลิกแผนการใช้พื้นที่ดังกล่าว แต่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงรอคอยหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ เพื่อการันตีว่าป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้จะไม่ถูกแปรเปลี่ยนเป็นเขตอุตสาหกรรมในอนาคต สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลการคำนวณความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน จากรายงานการวิเคราะห์บริการทางนิเวศจากป่าชุมชน “ป่าชุมชนบุญเรือง: ความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชนและความยากจน?” นำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

04/07/2018

‘ขยะอิเล็กทรอนิกส์’ ทั่วโลกจัดการแบบไหน แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรา?

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องจับตา เมื่อตลอดเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการกวาดล้างโรงงานรีไซเคิลซากเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายไปแล้วหลายแห่ง ความอันตรายจากมลพิษ คือปัญหาหลักที่จะเกิดขึ้นหากขยะประเภทนี้ถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสามารถสร้างผลเสียหายที่ใหญ่หลวงตามมา ผกผันตามปริมาณที่มากขึ้นในทุกขณะ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ฉายภาพรวมของสถานการณ์ผ่าน Infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/06/2018

น้ำทะเลร้อน ‘ปะการัง’ ฟอกขาว ท่องเที่ยวสูญ 4 หมื่นล้านบาท

หนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทยมาจากภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยงทางทะเล ซึ่งการตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งทะเล “อันดามัน” และ “อ่าวไทย” เป็นข้อได้เปรียบให้ไทยสามารถกอบโกยเม็ดเงินมหาศาลมาได้เป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์โลกร้อนที่ทวีเพิ่มขึ้นในทุกปี ตามมาด้วยการฟอกขาวของปะการัง เมื่อถูกซ้ำเติมด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มข้น ทั้งหมดจึงบวกกันเป็นลูกโซ่ผลกระทบที่กำลังจะทำลายระบบนิเวศใต้ผืนน้ำนี้ลงอย่างราบคาบ ที่สุดแล้วผลกระทบทั้งหลาย แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่หดหาย เมื่อชิ้นงานวิจัยได้ประเมินว่าไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะแนวปะการังฟอกขาวไปแล้วถึง 4 หมื่นล้านบาท สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

27/06/2018

ท้องทะเล คือ ถังขยะใบใหญ่?

เพชร มโนปวิตร รองหัวหน้ากลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) เล่าเรื่องราวการเดินทางของ “ขยะพลาสติก” ซึ่งทุกคนใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อพลาสติกจำนวนมากผ่านการใช้งาน และถูกแปรสภาพเป็นขยะ คนจำนวนไม่น้อยอาจไม่รู้ว่าปลายทางของวัสดุสีใสเหล่านี้ท้ายที่สุดตกไปอยู่ในท้องทะเล โดยแต่ละปีมีพลาสติกไหลลงสู่ทะเลประมาณ 8 ล้านตัน ขณะที่ผู้บริโภคสร้างขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกล่าวได้ว่าทะเลคือถังขยะใบใหญ่คอยรองรับสิ่งปฏิกูลอายุยืนเหล่านี้ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชวนเราทุกคนช่วยกันลดการใช้พลาสติก เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อทุกคนรักทะเล ทุกคนต้องช่วยกันรักษ์โลก

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

19/06/2018

เกลียวคลื่นกลืน ‘แผ่นดิน’

ข้อมูลจากงานวิจัย ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อสถานการณ์ “กัดเซาะชายฝั่ง” ทั้งความแปรปรวนของกระแสคลื่นลม และระดับน้ำขึ้น-ลง ที่รุนแรงขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ประมวลสถานการณ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

19/06/2018

Run For Nature 2018 “วิ่งปันรักษ์ให้โลก” โมเดลการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา United Nations Environment Programme (UN Environment) และ ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “วิ่งปันรักษ์ให้โลก Run For Nature 2018” เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย พร้อมกับการจัดกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการแจกแก้วน้ำซิลิโคนพับได้ให้กับนักวิ่งเพื่อใช้เติมน้ำตลอดเส้นทางการวิ่ง และสามารถนำติดตัวไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ได้ด้วย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก กิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสร้างโมเดลของกระบวนการวิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 2,500 คน สามารถลดจำนวนขยะได้ 51,700 ชิ้น คิดเป็นน้ำหนักกระดาษที่ลดได้ 90 กิโลกรัม ลดพลาสติกได้ 262 กิโลกรัม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 102 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และการวิ่ง Plogging สามารถรวบรวมขยะได้ 80 กิโลกรัม ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/06/2018

แค่กระดาษแผ่นบางๆ

คนไทย 1 คน ใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 60 กิโลกรัม หรือรวมแล้วหนักกว่า 3.9 ล้านตัน โดยการผลิตกระดาษ 1 ตัน เราต้องตัดต้นไม้เฉลี่ย 17 ต้น นั่นหมายความว่าเพื่อให้กระดาษเพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทยต้องตัดต้นไม้มากกว่าปีละ 55 ล้านต้น ไม่น่าเชื่อว่าการผลิตกระดาษ 1 ตัน เราต้องใช้น้ำกว่า 31,500 ลิตร และสูญเสียกระแสไฟฟ้ามากถึงชั่วโมงละ 4,100 กิโลวัตต์ ซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 2,911 กิโลกรัม ฉะนั้นหากเราใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าด้วยการใช้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า เราจะช่วยชีวิตต้นไม้ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,300,000 ต้น    

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

15/06/2018

Smart People หัวใจแห่ง Smart City

จากจำนวนประชากรโลกที่มีจำนวน 7,400 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 9,600 ล้านคนในปี พ.ศ.2593 โดย 2 ใน 3 หรือประมาณกว่า 6,400 ล้านคน จะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง นั่นทำให้เมืองยิ่งมีขยายและเกิดความซับซ้อนมากขึ้น ขณะที่ทรัพยากรจำกัด การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่ง ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีสุขพลานามัยที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย จึงเป็นสิ่งจำเป็น อาจจะกล่าวโดยสรุปได้ว่าเราต้องการ “ยกระดับคุณภาพชีวิต” ของประชากรเพื่อรองรับสังคมในอนาคต Smart City หรือเมืองอัจฉริยะเป็นกระแสของโลก เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมืองให้มีความน่าอยู่มากขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของเมืองได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันเพื่อช่วยพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับพื้นที่ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความปลอดภัย แนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองให้มีความอัจฉริยะนั้น จะต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ รัฐบาล รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาเมือง ในด้านรัฐศาสตร์ถือว่าแนวคิดด้าน Smart City จะเป็นการจุดประเด็นในการกระจายอำนาจ และสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองของแต่ละท้องถิ่น ประเทศไทยพุ่งเป้าในการพัฒนาเมือง หรือ “เมืองต้นแบบ” โดยมี “ภูเก็ต” เป็นจังหวัดนำร่องของโครงการ ในเชิงรูปธรรมได้ยกระดับจังหวัดให้มีความทันสมัยมากขึ้น เช่น […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

12/06/2018
1 2 3 4 5 6 17