หยุดคุกคาม ‘ผึ้ง’ เพื่อความมั่นคงด้านอาหารของมนุษยชาติ

สามส่วนสี่ของพืชอาหารทั่วโลกนั้นอาศัยการผสมเกสรของแมลงจำพวก ผึ้ง ผีเสื้อ และสัตว์ตัวจิ๋วอื่นๆ โดยร้อยละ 75 ของอาหารพืชที่ปลูกทั้งหมดจะถูกผสมเกสรโดยผึ้ง ผึ้งและแมลงผสมเกสรจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในระบบการผลิตอาหารและเศรษฐกิจของโลก แต่ปัจจุบันชีวิตของผึ้งกลับถูกคุกคามจากอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างหนัก โดยเฉพาะการใช้สารเคมี  ฉะนั้นปริมาณรังผึ้งที่ลดลงย่อมหมายถึงความมั่นคงด้านอาหารของมนุษย์กำลังถูกสั่นคลอน และระบบนิเวศโดยรวมกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

22/04/2019

เชียงใหม่ไม่น่าอยู่แล้ว…ใครจะช่วยแก้ฝุ่นพิษจังหวัดภาคเหนือ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 36-239 มคก./ลบ.ม. สูงเกินค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. และ ค่า PM 10 เฉลี่ย อยู่ที่ 69-279 มคก./ลบ.ม. สูงเกินค่ามาตรฐานที่ไม่ควรเกิน 120 มคก./ลบ.ม. จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า พื้นที่ภาคเหนือมีพื้นที่สีแดง 7 จุด ครอบคลุมพื้นที่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน และพะเยา โดยเมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงถึง 353 มคก./ลบ.ม. กลายเป็นอับดับหนึ่งของโลกแซงหน้าประเทศอื่นที่มีปัญหารุนแรง ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือที่สะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา มาจากสาเหตุหลายปัจจัยไม่ว่าไฟป่า การเผาป่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และฝุ่นควันพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผนวกกับความกดอากาศส่งผลให้กลุ่มควันปกคลุมพื้นที่ จ.ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ มีและเกิดฝุ่นสะสมเกินค่ามาตรฐานในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่างออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการด่วน โดยล่าสุด […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

09/04/2019

‘โปรเม-เอรียา’ ร่วมสะท้อนการใช้ชีวิตแบบรักษ์โลกของโปรกอล์ฟระดับโลก

การฝึกซ้อมอย่างหนัก คือ เส้นทางสู่แชมป์กอล์ฟระดับโลกของ ‘โปรเม-เอรียา จุฑานุกาล’ แต่ในขณะเดียวกัน ‘โปรเม’ ก็กำลังฝึกเทคนิคการใช้ชีวิตแบบนักกีฬารักษ์โลก ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) “อาจจะยุ่งยากขึ้นบ้าง แต่ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันเพื่อโลกของเรา” เธอระบุ คลิปออนไลน์ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวจาก เอสซีจี ชวน “ตามติดเทคนิคใหม่ของโปรเม!” เอรียา จุฑานุกาลนักกอล์ฟระดับโลก ผ่านการเปิดมุมมองเรื่อง “การลดการสร้างขยะ” และ “การหมุนเวียนของใช้ให้คุ้มค่า” เช่น เตรียมอาหารให้พอดีสำหรับการรับประทาน พกถุงผ้าส่วนตัว และกระบอกน้ำ รวมถึงลดการใช้หลอด ตลอดจนแบ่งปันเสื้อกีฬาที่ไม่ใช้แล้วให้แก่เด็กๆ เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ทั้งนี้สามารถ “ตามติดเทคนิคใหม่ของโปรเม!” ได้ทาง YouTube – SCG Channel : youtu.be/pu-OTj6wg3g หรือ Facebook SCG Fanpage : www.facebook.com/SCGofficialpage และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวปฏิบัติ SCG Circular way ได้ที่เว็บไซต์  www.scg.com/sustainability/circular-economy/  […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

03/04/2019

มาตรการเสีย ‘ป่า’ ครั้งสุดท้าย…เพื่อยุติการเสียป่าทั้งมวล

ประเทศไทยเริ่มมีการประกาศเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตั้งแต่ปี 2504 ภายหลังการมี พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับแรก โดยกำหนดขอบเขตในการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมมาตรการและบทลงโทษเอาไว้ใช้ แก่ผู้ที่ละเมิดหรือฝ่าฝืนคำสั่งในพื้นที่เหล่านั้น อย่างไรก็ตามการขีดเส้นดังกล่าวในขณะนั้น กลับต้องพบกับปัญหาความไม่สอดคล้อง การทับซ้อนพื้นที่เดิม ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่กับป่ามาแต่ก่อน ก่อเป็นความเดือดร้อนให้กับชุมชนที่ต้องถูกตีตรา หาว่าเป็นผู้กระทำผิดมานับแต่นั้น ท่ามกลางความพยายามในการแก้ไขปัญหามากมาย ในปี 2541 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติจัดการปัญหา โดยให้มีการสำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองให้ชัดเจน ตรวจพิสูจน์สิทธิและขึ้นทะเบียนผู้ครอบครอง เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และห้ามมิให้บุกรุกป่าเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทว่าระยะเวลาล่วงเลยมาเกือบ 20 ปี นอกจากจะไม่สามารถดำเนินการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของราษฎรให้เสร็จสิ้นได้แล้ว ยังต้องเผชิญกับราษฎรที่เข้ามาครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก กระทั่งในปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 66/2557 เพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือต่อราษฎรผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย และผู้ที่ไร้ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เดินหน้าสำรวจการครอบครองที่ดิน ภายใต้แผนปฏิบัติงาน “การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ” โดยสำรวจขอบเขตพื้นที่ป่าสมบูรณ์ และขอบเขตพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก พร้อมให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำฐานข้อมูลสำคัญ ที่จะใช้ในปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม จากการดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูล การประชุมชี้แจงกรอบกติการ่วมกับชุมชน การเดินสำรวจขอบเขตพื้นที่ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การซ้อนทับภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมกับการนำเรื่องเข้าที่ประชุมระดับจังหวัด […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

01/03/2019

กรุงเทพฯ เมือง(ไม่)น่าอยู่ตลอดกาล

ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 กำลังสั่นคลอนการใช้ชีวิตในเมืองและกิจกรรมอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร การคำนวณและรายงานคุณภาพอากาศตามดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) บ่งบอกชัดเจนว่ากรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองอันตรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นเท่ากับว่าผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองกรุง และนักท่องเที่ยวกำลังถูกฝุ่นพิษคุกคามลมหายใจในทุกวินาที (หากต้องใช้ชีวิตริมถนนหรือในพื้นที่วิกฤตต่อเนื่อง) ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยคงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกล่าวถึงกันอีก ลำพังปัญหาการจราจรแออัดและหนักขึ้นทุกวันก็สาหัสมากพออยู่แล้ว ยิ่งมาต้องเผชิญกับฝุ่นควันร่วมเดือนกว่าเข้าไปอีก ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจ แม้รัฐบาลโดยนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะออกมาพูดแกมข่มขู่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าหากแก้ปัญหาไม่ได้จะลงโทษ แต่ดูแล้วก็ยังไม่มีมาตรการขั้นเด็ดขาดใดๆ ออกมาบังคับใช้เป็นรูปธรรม คาดการณ์ได้ว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปอีกเป็นเดือนที่สอง นักท่องเที่ยวต่างชาติคงเปลี่ยนเส้นทางไปยังเมืองอื่น ขณะที่คนไทยเองที่จะออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างร้านก็จะบางตาลงเรื่อยๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้สูงว่า กรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ลงเรื่อยๆ ค่ามาตรฐานความเข้มข้น PM2.5 จะกลายเป็นของคู่กันกับเมืองแห่งนี้ และสโลแกน “เมืองน่าอยู่” จะค่อยๆ เลือนหายไป วิกฤตฝุ่นครั้งนี้จึงจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ และเริ่มต้นนับหนึ่งได้เลยว่าเราไม่อาจทวงคืนคุณภาพอากาศดีๆ จากเมืองหลวงแห่งนี้ได้อีกต่อไป

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

01/02/2019

ความเป็นจริงและความเพ้อฝันกรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่

แท่งตึกที่โผล่เสียดฟ้าขึ้นกลางเมืองหลวงทุกวี่วันอยู่ภาวะล้นเกิน แม้กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะยังคงนิยามตัวเองว่าเป็น “เมืองน่าอยู่” ทว่ากลับสวนทางความเป็นจริงสำหรับสถานที่พักอาศัย เพราะนอกจากการจราจรจะแออัดมากขึ้นทุกวันแล้ว พื้นสีเขียวใน กทม. กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามทิศทางการเติบโตของเมือง แม้ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) พยามเข็นมาตรการออกมาควบคุมการกู้ซื้อบ้านหลังที่สองหลังที่สาม แต่นั่นไม่ใช่นโยบายผลักดันให้ กทม.เร่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือชะลอการสร้างตึกสูงเพิ่มมากขึ้น ตรงกันข้าม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงได้สิทธิ์เดินหน้าใช้ทุกพื้นที่พัฒนาเมืองให้ขยายตัวต่อไป การขยายตัวของเมืองออกไปสู่หัวเมืองปริมณฑล และความแออัดอาจเป็นปัจจัยบวกและแรงกระตุ้นให้ความต้องการห้องพักอาศัยแคบๆเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การซื้อเก็งกำไรเป็นการลงทุนที่ยังไม่ซบเซาเงา การขยายตัวตามแรงกระตุ้นด้านการตลาดก็อาจจะใช่บางส่วน หรือจะด้วยประชากรทั่วสารทิศยังคงมุ่งหน้าสู่เมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบให้เมืองลดความน่าอยู่ลงทุกวัน แต่การที่ กทม.วางเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้าจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน กทม. เป็น 9 ตรม./คน เทียบเท่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก เมื่อพิจารณาจากตัวเลขประชากรในเมืองกรุงร่วม 10 ล้านคน (รวมประชากรแฝง) ที่ทำให้พื้นที่เขียวเหลือเพียง 3.54 ตรม./คน เป็นเรื่องชวนสงสัยว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พื้นที่สีเขียวจะเพิ่มได้มากขนาดนั้น เว้นแต่ยกเลิกนำที่ดินรัฐผืนใหญ่ใจกลางเมืองไปสร้างห้างสรรพสินค้าและโรงแรม ในขณะเดียวกัน ตราบที่ระบบขนส่งมวลชนยังเป็นง่อยเต่าคลาน, การโซนนิ่งเมืองล้มเหลว เช่น โซนที่อยู่อาศัย ย่านการค้า, ชานเมืองไม่มีระบบสาธารณูปโภครองรับเพียงพอ ฯลฯ นั่นหมายความว่าปริมาณออกซิเจนควรมากกว่าการปล่อย CO2 เสน่ห์ของกรุงเทพฯ ค่อยหดหายลงเรื่อยๆ ความน่าอยู่ของกรุงเทพฯ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

21/11/2018

ผู้พิทักษ์…วัวแดง

ย้อนไปในอดีต จังหวัดกาญจนบุรี มีสัตว์ป่าชุกชุมมากมาย และในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีค่านิยมที่ผิดๆ ในการล่าสัตว์เพื่อเป็นเกมกีฬา เพื่อความสนุกสนาน หรือความชื่นชอบสะสมเขาสัตว์ หนึ่งในเป้าหมายนั้นก็คือ “วัวแดง” ปัจจุบันวัวแดงจัดอยู่ในสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยมี 2 กลุ่ม ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ซึ่งรวมแล้วน่าจะมีไม่ถึง 500 ตัว เฉพาะในพื้นที่ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีรายงานการพบวัวแดงอีกเลยในปัจจุบัน ทั้งที่จากเอกสารทางวิชาการ หรือจากบทความของนักธรรมชาติวิทยาในอดีต ป่าหลังนี้คือบ้านหลังใหญ่ของวัวแดง ภารกิจหลักของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมเผยแพร่และสร้างจิตสำนึกแล้ว ยังมีโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ผู้พิทักษ์…วัวแดง” ผลิตโดย: จิตติพรรดิ์ สวนมาลีกุล โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 16 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

03/09/2018

ฟาสต์แฟชั่น อุตสาหกรรมทำลายโลก

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในกระบวนการผลิตจาก “อุตสาหกรรมแฟชั่น” แต่ละแบรนด์เนมได้สร้างมลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามมา เสื้อผ้าสีสันสวยงาม หลากหลาย กระทั่งหรูหราราคาแพงหลายยี่ห้อพยายามเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทว่าแม้จะพูดเรื่องนี้กันอย่างยาวนาน แต่การเติบโตและการแข่งขันอย่างดุเดือดของอุตสาหกรรมฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) ซึ่งมีการเปลี่ยนรุ่นและแบบอย่างรวดเร็ว จนไม่เป็นไปตามฤดูกาล ปริมาณสารเคมีซึ่งเป็นส่วนผสมอยู่ในเนื้อผ้ากลับตกไปอยู่ในหลุมฝังกลบ จำนวนมากและรวดเร็วขึ้นมากตามไปด้วย ซึ่งหลุดไปปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ขณะเดียวกัน เสื้อผ้าสวยๆ ที่ผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ซึ่งมีส่วนผสมของเม็ดพลาสติก เมื่อทิ้งแล้วอาจกลายเป็นขยะที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนับร้อยๆ ปี ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ…เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ในวันที่ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว มันจะกลายเป็นขยะที่สร้างมลพิษต่อโลกอย่างยาวนาน ผลิตโดย: พรรณทิพา จิตตาวุฒิพร โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 16 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/08/2018

พาราควอต ชีวิตรสขมในประเทศแสนหวาน

หนองบัวลำภูมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 1,631,467 ไร่ เกษตรกรหนองบัวลำภูเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวหันมาปลูกอ้อย ทำให้พื้นที่การปลูกอ้อยมีมากถึง 681,000 ไร่ สาเหตุเพราะพวกเขาไม่เคยเห็น ‘เงินแสน’ ผลิขึ้นจากนาข้าว 2,295,132 ลิตร คือ ปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรหนองบัวลำภู เพื่อกำราบหญ้าให้ตายเรียบ ตัวเลขการใช้สารเคมีในไร่อ้อยจึงส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าสูงถึง 1,065 คน “โรคเนื้อเน่าเป็นโรคอันดับ 1 ในแผนกศัลยแพทย์ของโรงพยาบาลหนองบัวลำภู” ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต ให้ข้อมูล เกษตรกรกลัวสารเคมี ไม่ว่าจะเป็น พาราควอตหรือไกลโฟเซต แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไป ทางออกจึงต้องหา ‘มือปืนรับจ้าง’ ทำหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีเหล่านี้แทนตน สมยศ สินทอง รับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้าและสารเคมีอารักขาพืชทุกชนิดมาตั้งแต่อายุ 15 ปัจจุบันลูก 2 โตแล้วทั้งคู่ ค้าจ่างไร่ละ 300 บาท เดือนหนึ่งทำงานประมาณ 20 วัน พ่นยาวันละ 20 กว่าไร่ เดือนหนึ่งก็มีรายรับหมื่นกว่าบาท ปีนี้มีมือปืนหน้าใหม่ๆ เกิดขึ้นมากในอำเภอศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู “เห็นพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่นี่ยังฉีดได้” สมยศบอกถึงแรงจูงใจที่เด็กรุ่นใหม่หันมารับจ้างฉีดยา นี่คือปัญหาระดับโครงสร้างของประเทศแสนหวาน แต่ในระดับชีวิตที่มีรสขมๆ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

22/08/2018
1 2 3 4 17