เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : นกนักปลูกป่า

ประเทศไทยมี “นกเงือก” อยู่ 13 ชนิด ทุกชนิดล้วนอยู่ในภาวะถูกคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ เหตุเพราะต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งจากขบวนการตัดไม้ทำลายป่า การลักลอบค้าสัตว์ป่า และการขยายที่ดินของภาคเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา หากนกเงือกหายไปย่อมส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างร้ายแรง เพราะนกเงือกคือนักอนุรักษ์ตัวจริง ผู้มีบทบาทสำคัญต่อการกระจายพันธุ์ไม้ในป่า ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “นกนักปลูกป่า” ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/01/2017

เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่14 : ชำแหละขบวนการค้าสัตว์ป่าออนไลน์

แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 มานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว แต่สถานการณ์การลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมซื้อขายกันผ่านตลาดมืด ทว่าปัจจุบันหันมาใช้ช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คที่สะดวก ฉับไว โดย “สินค้ามีชีวิต” เหล่านี้ถูกจัดส่งเป็นพัสดุผ่านไปรษณีย์อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายและยังคงเล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ชำแหละขบวนการค้าสัตว์ป่าออนไลน์” ผลิตโดย อินทรชัย พาณิชกุล ในโครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/01/2017

เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : สิทธิที่บูโด

ปี 2508 “เทือกเขาบูโด” ถูกประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และในปี 2542 ได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่รายล้อมป่าเขา รวม 3 จังหวัด 9 อำเภอ 34 ตำบล หรือกว่า 20,000 ครัวเรือน เนื่องจากไม่มีกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม จนเกิดปัญหาทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านจำนวนมาก วันนี้พวกเขาจึงลุกขึ้นมาสำรวจแนวเขตด้วยตนเอง โดยมี “แผนที่ทำมือ” เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิ ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “สิทธิที่บูโด” ผลิตโดย ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ ในโครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/01/2017

เมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ปีที่ 14 : พลังงานทาง(ไม่)เลือก

การเลือกใช้พลังงานไม่สะอาดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวของประเทศไทย ดังเช่นตัวอย่างของชาวบ้านในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา และอีกหลายจังหวัดในภาคใต้ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “โซลาร์เซลล์” คือพลังงานทางเลือกที่ประชาชนสามารถผลิตเองได้และใช้งานได้จริง โดยไม่สร้างความแปดเปื้อนเหมือนเช่นพลังงานถ่านหิน ที่สำคัญเป็นการสะท้อนว่า อำนาจและสิทธิในการผลิตพลังงานต้องไม่ผูกขาดอยู่เพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “พลังงานทาง (ไม่) เลือก” ผลิตโดย วิชัย จันทวาโร โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 14/2559 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/01/2017

ผลงานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ปี 2558-2559

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในยุคของ นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ เป็นประธานสมัยที่สอง ได้กำหนดภารกิจงานออกเป็น 5 โครงการหลัก ดังนี้ 1. เวทีเสวนา พูดคุยประเด็นที่อยู่ในความสนใจประจำเดือน 2. โครงการเมื่อปลาจะกินดาว รายงานสรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 3. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร พานักข่าวลงพื้นที่ปัญหาพร้อมกับการสร้างเครือข่าย 4. สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม Greennews พื้นที่นำเสนอข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ 5. โครงการอบรมนักศึกษานิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ในการทำข่าวสิ่งแวดล้อม หรือ ค่ายพิราบเขียว ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ภารกิจทั้งหมดสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ชมรมฯ สามารถทำหน้าที่ในฐานะศูนย์กลางข่าวสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม “โครงการสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม หรือ Greennews ประสบความสำเร็จอย่างมาก เนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาแค่ 1-2 ปี สามารถทำให้มีผู้ติดตามได้ถึง 5 หมื่นกว่าคน รวมทั้งมียอดวิวจำนวนมากในหลายข่าว ทำให้เห็นว่า ณ วันนี้ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สามารถทำหน้าที่ในการยกระดับการเป็นศูนย์กลางข่าวสิ่งแวดล้อมของประเทศ” นายพิเชษฐ์ กล่าว ขณะที่ภารกิจด้านอื่น เช่น การชักชวนนักข่าวลงพื้นที่ปัญหา […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

31/01/2017
1 15 16 17