27.5 C
Bangkok
Monday, October 23, 2017

‘เจ้าพระยา’ ขึ้นแท่นมรดกวัฒนธรรมอนุรักษ์ ‘กองทุนโบราณสถานโลก’ ร่วมค้าน ‘ทางเลียบ’

กองทุนโบราณสถานโลก (World Monuments Fund : WMF) ได้ประกาศให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็น 1 ใน 28 แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ 2018 (2018 World Monuments Watch) พร้อมแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชน ภัยธรรมชาติ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม กองทุนโบราณสถานโลก ระบุผ่าน เว็ปไซต์ www.wmf.org ตอนหนึ่งว่า แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตั้งแต่พื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณสำคัญของประเทศไทยจนมาถึงกรุงเทพมหานคร (กทม.) แม่น้ำเจ้าพระยาจึงมีความสัมพันธ์และช่วยหล่อหลอมประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงประเทศไทย อย่างไรก็ดี โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่โครงการหนึ่งในเวลานี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างแม่น้ำกับเมืองหลวงแห่งนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ซึ่งภายใต้โครงการนี้จะมีทางเดินลอยฟ้าบนเสาคอนกรีตที่ปักลงไปถึงก้นแม่น้ำ ถูกสร้างขึ้นเลียบแม่น้ำทั้ง 2 ฝั่ง WMF ระบุต่อไปว่า แนวคิดในการก่อสร้างโครงการมูลค่าหลายพันล้านบาทนี้เริ่มขึ้นในปี 2015 (2558) โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการนำพื้นที่เลียบแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งมาพัฒนาเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นและบุคคลทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพูดว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะมีมาก แต่ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะถูกทำลายก็มีมากเช่นกัน เนื่องจากทางเดินคอนกรีตแห่งนี้จะบดบังทัศนียภาพของ กทม.ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวการก่อสร้างโครงการนี้ยังส่งผลให้คนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนริมแม่น้ำต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน...

โลกระทึก! วัดใจการประชุม COP 23 เมื่อสหรัฐเดินหน้า ‘American First’

แม้ว่าการประชุม COP 23 ในวันที่ 6-17 พฤศจิกายนนี้จะไม่เป็นที่พูดถึงมากนัก แต่ทั่วโลกกำลังจับตาประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาว่าจะมีท่าทีต่อการประชุมอย่างไร หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และดำเนินนโยบาย American First ซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจฟอซซิลเป็นพิเศษ การประชุม “COP 23” หรือการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23 เป็นการเจรจาระหว่างผู้นำประเทศจากกว่า 190 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เพื่อดำเนินการผลักดันประเทศต่างๆ ให้ไปสู่การจัดการปัญหาการเปลี่ยนภูมิอากาศของโลก ผ่านกระบวนการเจรจาเพื่อจัดความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (The United Nations Framework Convention on Climate Change) ความสำเร็จในการจัดทำข้อตกลงปารีสในปี 2558 ได้ตอกย้ำถึงความสำเร็จของของนานาประเทศในการสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม จวบจนวันนี้ผ่านมา 2 ปี ข้อตกลงปารีสยังคงประสบกับปัญหาบางประการที่ทำให้ไม่สามารถยกระดับขึ้นไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามที่ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เริ่มต้นได้ และนั่นก็เป็นความท้าทายหลักในการประชุม COP 23 ว่าจะสามารถดำรงเจตนารมย์และคำมั่นสัญญาเดิมไว้ไดหรือไม่ เมื่อผู้นำของตัวเล่นหลักอย่างสหรัฐอเมริกามีท่าทีที่เปลี่ยนไปจากผู้นำในยุคก่อน สหรัฐฯ ยื่นเงื่อนไข...

ก่อนจะกลายเป็นแค่สัตว์ในความทรงจำ เปิดมาตรการ ‘รัฐ’ ปลุกพลังอนุรักษ์ ‘พะยูน’

“ขณะนี้พะยูนในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต” ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดสถานการณ์อันน่าหวาดวิตกผ่านเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ภาพว่า ทุกวันนี้พะยูนถูกคุกคามอย่างหนัก ทั้งในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย การทำลายหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหาร รวมถึงการล่าโดยมนุษย์และการติดเครื่องมือประมง ทั้งหมดนำไปสู่การลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันคาดว่าในน่านน้ำไทยมีพะยูนไม่เกิน 200 ตัว อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง มากที่สุด ราวๆ 130-150 ตัว รศ.สพ.ญ.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์การผ่าซากพะยูนในประเทศกว่า 20 ปี เล่าว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพะยูนเกือบทุกกรณีสรุปได้ว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นใบพัดเรือตัดสันหลัง การตัดเขี้ยวเพื่อค้า-ขาย หรือจมน้ำเพราะติดเครื่องมือประมง ----- ‘Dugong’ หมู (น้ำ)...

เบื้องหลังแผนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อังกฤษ หักบิลค่าไฟหนุนสร้างเรือดำน้ำขีปนาวุธ

นักวิชาการแจงหลักฐาน โครงการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Hinkley Point C ประเทศอังกฤษ นอกจากจะถูกวิจารณ์ว่ามีงบประมาณสูงเกินจริงแล้ว ค่าไฟที่จะได้จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะถูกใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนโครงการเรือดำน้ำขีปนาวุธ Trident programme ของกองทัพเรือ จุดประเด็นความโปร่งใสและความรับผิดรับชอบต่อกระทรวงกลาโหม ประเทศอังกฤษ การเดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Hinkley Point C ถูกเซ็นอนุมัติโดยรัฐบาลอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หลังมีการเสนอสร้างครั้งแรกเมื่อปี 2010 เพื่อรองรับแผนทยอยปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศให้ครบภายในปี 2025 แผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้จะถูกสร้างที่เมืองซัมเมอร์เซต (Somerset) มีสองเตาปฏิกรณ์ กำลังผลิต 3,200 เมกะวัตต์ ร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจสัญชาติฝรั่งเศส Électricité de France (EDF) เป็นผู้ก่อสร้างและถือหุ้น 66.3 เปอร์เซ็นต์ และบริษัท China General Nuclear Power Corporation (CGN) ประเทศจีน ถือหุ้น 33.5...

เพนกวินขั้วโลกใต้เผชิญความตายอย่างสลด ขาดอาหารยกฝูง – 4 หมื่นชีวิต รอดแค่ 2

  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า เพนกวินอาเดลี (Adélie penguin) ในทวีปแอนตาร์กติกากว่า 40,000 ตัว ต้องเผชิญความตายเพราะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก โดยมีเพนกวินอาเดลีเพียง 2 ตัวเท่านั้นที่เหลือรอดจากมหันตภัยดังกล่าว นำไปสู่การประชุมใหญ่ของผู้นำ 24 ประเทศ เพื่อหารือมาตรการป้องกันและกำหนดเขตคุ้มครองพิเศษในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน รายงานจากทีมสำรวจชาวฝรั่งเศสเปิดเผยว่า จากการติดตามเพนกวินในอาณาจักรอาเดลีกว่า 18,000 คู่ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงผสมพันธุ์และฟักไข่มาตั้งแต่ต้นปี พบว่า ฝูงเพนกวินทั้งหมดต้องตายไปเพราะขาดอาหาร อันเนื่องจากผิวน้ำแข็งทะเล (sea ice) ที่เพิ่มปริมาณ จนต้องทิ้งไข่ที่อยู่ในช่วงฟูมฟักอยู่บริเวณเกาะเป็นจำนวนมาก มีเพียงเพนกวิน 2 ตัวที่รอดชีวิต นี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรก เพราะจากรายงานของทีมสำรวจชาวฝรั่งเศสนำโดย Yan Ropert-Coudert เมื่อปี 2013 รายงานการตายของประชากรชาวเพนกวินทั้งอาณาจักรเช่นเดียวกันนี้ เนื่องจากเหตุผลเรื่องการขยายตัวของผิวน้ำแข็งทะเล และอุบัติการณ์จากฝนที่ไม่เคยตกมาก่อนในอาร์กติก (unprecedented rainy episode) ซึ่งนอกจากจะทำให้เพนกวินต้องเดินทางเพื่ออาหารไกลกว่าเดิมราว...

‘กลียุค’ ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ แก้ กม.คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อใคร !!?

“การยอมรับอนุสัญญานี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทย เกิดการผูกขาดของบรรษัทข้ามชาติ” จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) “ทำลายกลไกการคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมายเดิม ทำลายสิทธิเกษตรกร และสิทธิชุมชน” สมชาย รัตนชื่อสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ส่งผลกระทบต่อนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อย ลดทอนประสิทธิภาพการจัดการทรีพยากรชีวภาพ อย่างร้ายแรง สนับสนุนโจรสลัดชีวภาพในทางอ้อม” สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงคัดค้านจากนักวิชาการที่ส่งผ่านถึงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกรมวิชาการเกษตร ซึ่งขณะนี้กำลังเดินหน้าแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยล่าสุดอยู่ในชั้นการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ คำถามคือ เหตุใดน้ำเสียงของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือแสดงความกังวลและไม่เห็นด้วยกับการปรับแก้กฎหมายในครั้งนี้ ----- กำเนิด พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับแรก ----- ย้อนกลับไปเมื่อ 22 ปีก่อน ช่วงปี 2538 ประเทศไทยได้ลงนามในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งมีข้อกำหนดให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs) หากพิจารณากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของหลากหลายประเทศ...

แผน ICAO หนุน ‘เชื้อเพลิงชีวภาพ’ แทนฟอสซิล ธุรกิจการบินเฟื่องฟู กระตุ้นโค่นป่าปลูกพืชศก.?

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายองค์กรทั่วโลกได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องให้ ICAO ยกเลิกแผนการเพิ่มปริมาณการใช้ #เชื้อเพลิงชีวภาพ ในอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ ทั้งนี้ บรรดาเครือข่ายนักอนุรักษ์ให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกันว่า แผนการส่งเสริมให้เครื่องบินหันมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นของ ICAO นั้น จะก่อให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าครั้งใหญ่ นั่นเพราะอุปสงค์ของน้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้นมหาศาล นำมาซึ่งการถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มแทนของหลายประเทศ ที่สุดแล้วจะมีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้ นอกจากผลกระทบทางตรงต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กลุ่มอนุรักษ์ยังประเมินด้วยว่าปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้ราคาอาหารและสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น เพราะเกษตรกรจำนวนมากจะหันมาปลูกปาล์มน้ำมันที่มีราคาดีกว่าแทนพืชชนิดนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ปัญหาความยากจนในโลกทวีความรุนแรงขึ้น สำหรับแผนการเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ของ ICAO ได้กำหนดกรอบเบื้องต้นไว้ว่า ต้องการให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากปัจจุบันที่ใช้อยู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น 285 ล้านตันภายในปี 2050 ICAO ให้เหตุผลของแผนดังกล่าวเอาไว้ว่า การเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในธุรกิจสายการบินนั้นมีความจำเป็น เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันมีการเติบโตสูงและรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถีบตัวขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นหากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่สะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลในสัดส่วนที่สูงขึ้นก็จะช่วยลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู้ชั้นบรรยากาศได้มากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ มีการประเมินว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศระหว่างปี 1990 ถึง 2014 เพิ่มขึ้นถึงราว...

อัตราการจ้างงานธุรกิจ ‘โซลาร์’ พุ่งอันดับหนึ่ง สวนทางนโยบาย ‘ถ่านหิน’ ของโดนัลด์ ทรัมป์

  อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐพุ่งขึ้นจากปีก่อน 24.5 เท่า มากกว่าการจ้างงานในธุรกิจอื่นถึง 17 เท่า ผู้ประกอบการเผยเป็นธุรกิจที่ทำง่าย ได้เงินดี ราคาอุปกรณ์การติดตั้งลดลงกว่าแต่ก่อน และอัตราภาษีที่เป็นมิตร นี่เป็นข้อเท็จจริงของตัวเลขการจ้างงาน สวนทางกับอุตสาหกรรมถ่านหินที่ทรัมป์พยายามผลักดันให้กลับมาเฟื่องฟู แม้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าสหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และต้องการให้อุตสาหกรรมถ่านหินกลับมาอีกครั้ง แต่ดูเหมือนว่าชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งกลับไม่คิดเช่นนั้น รายงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency: IRENA) ที่เผยแพร่เมื่อ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวนการจ้างงานในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2016 มีจำนวนแรงงานทั้งหมด 260,077 คน เทียบกับปี 2015 ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง 24.5 เปอร์เซ็นต์ และเป็นอัตราการเติบโตที่สูงกว่าเศรษฐกิจทั่วสหรัฐทั้งหมดถึง 17 เท่า IRENA ยังรายงานอีกว่า กลุ่มธุรกิจติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มีจำนวนแรงงานมากที่สุดและเป็นเพศชายมากที่สุด และปัจจุบันสัดส่วนของจำนวนแรงงานหญิงที่เข้าไปทำงานลักษณะดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ...

สหรัฐผุดตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรใหม่ กรีนและเท่กว่า ‘Organic’ เป็นมิตรต่อเกษตรกร

  ป้าย ‘Regenerative Organic Certification’ (มาตรฐานรับรองออร์แกนิกฉบับใหม่) คือมาตรฐานรับรองสินค้าใหม่ที่สหรัฐเตรียมจะประกาศใช้เร็วๆ นี้ เป็นมาตรฐานที่ถูกกล่าวขานว่า #ไปไกลกว่าออร์แกนิค คุณสมบัติสินค้าที่จะได้รับการแปะป้าย Regenerative Organic Certification จะต้องผ่านการรับรองว่า คุณภาพดินต้องดี ต้องมีมาตรฐานการคุ้มครองสัตว์ (Animal welfare) เกษตรกร ตั้งแต่เจ้าของจนถึงแรงงาน ต้องมีความยั่งยืน ยุติธรรม และได้รับค่าแรงที่สมจริง รวมทั้งระบบของฟาร์มนั้นๆ ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน หมายความว่า ไม่ใช่แค่สินค้าต้องปลอดสารพิษและไม่ใช้เมล็ดพันธ์ดัดแปลง แต่คุณภาพชีวิตของเกษตรกรต้องถูกยกระดับ ได้รับความยุติธรรมด้านค่าแรง ไม่ใช่แรงงานทาส กระทั่งยกระดับชีวิตของตัวเองได้ด้วย ตราสินค้า Regenerative Organic Certification ถูกพัฒนา วิจัย และผลักดันโดย the Rodale Institute สถาบันที่พูดเรื่องการปฏิรูปการทำเกษตรกรรม (Regenerative agriculture) มาตั้งแต่ช่วงปี 1980 ซึ่งขณะนี้กำลังถูกพิจารณาโดย...

ดีล ‘ถ่านหิน’ 1.5 แสนตัน ปั๊มอุตสาหกรรม สนับสนุน ‘ทรัมป์’ ชาติได้ประโยชน์ ?

เหตุการณ์ที่กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หนีไม่พ้นการเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค.2560 ซึ่งได้มีการเข้าพบปะกับ โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอย่างถึงเนื้อถึงตัว ในห้องทำงานรูปไข่ ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การเดินทางไปในครั้งนี้ นอกจากนายกฯ จะพารัฐมนตรีคนสำคัญของรัฐบาลหลายคนร่วมคณะไปด้วยแล้ว ยังได้มีการนำนักธุรกิจรายใหญ่ระดับ “เจ้าสัว” ของประเทศเดินทางไปร่วมเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ด้วยหลายราย ทั้งจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ไทยยูเนี่ยนซีฟู้ด น้ำตาลมิตรผล พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) บ้านปู ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุด คือสินค้าที่ทีมตัวแทนไทยได้อุดหนุนอเมริกากลับมามากมาย เพื่อหวังปรับดุลการค้าไม่ให้ไทยเอาเปรียบสหรัฐฯ มากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เช่น เนื้อหมู เครื่องในหมู ไก่งวง...
- Advertisement -

MOST POPULAR

RECENT STORIES

- Sponsored -