‘มติครม.’ ต้นตอเปิดช่องทำเหมืองลุ่มน้ำชั้น 1A แนะใช้ SEA ศึกษา-เปิดเวทีรับฟังผู้มีส่วนได้เสีย

นักวิชาการระบุ “ครม.” ผู้เปิดช่องทำเหมืองลุ่มน้ำชั้น 1A ราชการ-เอกชนแค่ทำตามขั้นตอน แนะเร่งประเมิน SEA อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มูลนิธิสืบฯ ชงรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ “เอสซีจี” ยอมรับหาแหล่งแร่นอกพื้นที่ลุ่มน้ำยาก นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เปิดเผยในเวทีเสวนา “ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับรอนสิทธิคนอยู่ป่าจริงหรือ? และทำไมทำเหมืองปูนบนลุ่มน้ำชั้น 1A ได้?” จัดโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 ตอนหนึ่งว่า ผู้ที่เปิดช่องให้สามารถทำเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ได้ คือคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะมีการเปิดช่องให้มากหรือน้อยตามยุคสมัย และเป็นเรื่องของปัจจัยทางการเมือง ขณะที่ส่วนราชการจำเป็นต้องทำตามมติ ครม.เหล่านั้น ส่วนภาคเอกชนเองก็ทำถูกต้องตามขั้นตอน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2525 ครม.ได้มีมติในการจำแนกพื้นที่ลุ่มน้ำออกเป็น 5 ชั้น และในปี 2532 ครม.มีมติให้หลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในปี 2546 ครม.ได้มีมติให้แก้ไขมติ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

15/03/2019

‘เอสซีจี’ ยืนยันทำเหมืองแร่หินปูนสระบุรีถูกต้อง ยึดกฎหมาย-อีไอเอ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม-ชุมชน

เอสซีจี ยืนยันได้สิทธิ์เข้าทำเหมืองแร่หินปูนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถูกต้อง ผ่านอีไอเอตามขั้นตอน พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม-ชุมชน นายชนะ ภูมี Vice President – Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ชี้แจงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา มีมติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก จ.สระบุรี เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ว่า บริษัทได้ขออนุญาตตามขั้นตอนและข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับผู้ประกอบการทุกราย ทั้งนี้ ได้ทำตามกฎหมายควบคุม 2 ฉบับ คือ ประทานบัตรเหมืองแร่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม มีอายุสูงสุด 25 ปี ซึ่งบริษัทได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี 2554 – 2579 ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งถือเป็นประทานบัตรตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 ด้วย ส่วนอีกฉบับ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/03/2019

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดีชาวบ้านแม่เมาะ ยัน กฟผ.ทำเหมืองนอกพื้นที่แหล่งซากหอยขม

ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง ปมชาวบ้านแม่เมาะขอเพิกถอนมติ ครม.กำหนดพื้นที่แหล่งซากหอยขมดึกดำบรรพ์ ชี้ กฟผ.ทำเหมืองนอกสถานที่ ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่นายเฉลียว ทิสาระ กับพวกรวม 18 ราย ซึ่งเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนารอบเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อขอให้เพิกถอนมติ ครม. กรณีกำหนดพื้นที่แหล่งซากหอยขมดึกดำบรรพ์ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้ ศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นว่า มติ ครม. ลงวันที่ 21 ธ.ค. 2547 ที่กำหนดพื้นที่ซากหอยขมดึกดำบรรพ์แม่เมาะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เนื้อที่ 52 ไร่ โดยเป็นพื้นที่แหล่งหอยขมดึกดำบรรพ์ 18 ไร่ รวมพื้นที่อื่นอีก 34 ไร่ ซึ่งมีผลเป็นการเพิกถอนมติของ ครม. เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2547 ที่กำหนดพื้นที่ซากหอยขมดึกดำบรรพ์แม่เมาะเป็นพื้นที่ 43 ไร่ เป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย และ กพร. ก็ได้ตรวจสอบและทำการรังวัดกันเขตพื้นที่ประทานบัตรเลขที่ 24349/15341 ของ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

13/09/2018

ครม.อนุมัติเอกชน 3 รายใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เปิดทางทำประโยชน์กิจการ ‘เหมืองแร่หิน-ปูน’

ครม.อนุมัติให้เอกชน 3 ราย เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 ใน จ.สระบุรี เพื่อทำเหมืองแร่ ประกอบด้วย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่ของ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ที่ จ.สระบุรี ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอดังนี้ 1.อนุมัติผ่อนผันให้ บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 เอเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ ตามคำขอประทานบัตรที่ 23-27/2553 เพื่อจัดตั้งสถานที่ เพื่อการเก็บขังน้ำขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ตามคำขอที่ 1/2553 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

08/08/2018

ชาวสกลฯ ร่อนแถลงการณ์ค้านยุทธศาสตร์แร่ ซัดภัยร้ายแรงต่อสิทธิชุมชน – ความเป็นมนุษย์

ภาคประชาชน จ.สกลนคร ออกแถลงการณ์คัดค้านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 ชี้ผิดต่อเจตนารมย์กฎหมายตามมาตรา 77 กลุ่มรักษ์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร และภาคีเครือข่ายฯ ออกแถลงการณ์ประกาศเจตนารมย์ และข้อเรียกร้องต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560 ภายหลังกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 โดยระบุว่าร่างยุทธศาตร์ฯ และแผนแม่บทฯ เป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ สิทธิชุมชน และเป็นภัยต่อความสงบสุขปรองดองของประชาชน ตอนหนึ่งของแถลงการณ์เรื่อง การรับฟังแต่ไม่ได้ยินของร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 เมื่อวันที่ 14-15 พ.ย. 2560 ระบุว่า ทางภาคีเครือข่ายฯ ได้ติดตามโครงการสำแร่ในพื้นที่ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/11/2017

นักวิชาการแนะทบทวนยุทธศาสตร์ ‘แร่’ ทุก 5 ปี เสนอเพิ่มมาตรการลดผลกระทบ ‘สวล.-ปชช.’

นักวิชาการ เสนอให้ทบทวนยุทธศาสตร์แร่ทุก 5 ปี แนะควรเพิ่มมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม-ประชาชน กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 – 2564 เมื่อวันที่ 15 พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนกว่า 300 คน นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร นักวิชาการอิสระ กล่าวในการประชุมตอนหนึ่งว่า ควรเพิ่มเติมเรื่องความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม นิติธรรม และความคุ้มค่า ลงในส่วนของกลไกการบริหารจัดการแร่ตามหลักธรรมมาภิบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปีด้วย เนื่องจากขณะนี้พูดถึงแค่เรื่องความโปร่งใสและประสิทธิภาพเท่านั้น นอกจากนี้เสนอให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์การบริการจัดการแร่ 20 ปี ทุกๆ 5 ปี เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่อง นางณัติกาญจน์ กล่าวว่า […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

16/11/2017

สวดแผนแม่บท-ยุทธศาสตร์ ‘แร่’ ยังมีช่องโหว่ ขาดส่วนร่วม-ประดิษฐ์คำสวยหรูแต่ปฏิบัติไม่ได้

นักวิชาการเห็นด้วย “ไทย” จัดทำยุทธศาสตร์แร่ 20 ปี – แผนแม่บทแร่ แต่ยังมีช่องโหว่ ขาดการมีส่วนร่วม-กฎหมายเก่ายังไม่พร้อม ชี้ต้องหาทางล้อมคอกปัญหาแร่เถื่อน นายไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยกับสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ว่า เป็นเรื่องที่ดีสำหรับประเทศไทยที่มีการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560 – 2564 แต่ก็ยังมีข้อติติงและยังพบปัญหาจากยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าว สำหรับปัญหาแรกคือการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งในทางปฎิบัติจะไม่สามารถเป็นไปตามที่ระบุไว้ในยุทธศาสตร์และแผนแม่บทได้เลย เพราะปัญหาอยู่ที่กระบวนการซึ่งได้ออกแบบไว้โดยขาดการมีส่วนร่วม เช่น การจัดประชาคมก็มักพบว่ามีหลากหลายวิธีการที่ทำให้ประชาคมผ่าน ฉะนั้นกระบวนการจัดประชาคมจึงไม่ควรทำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทเอกชน หากแต่ควรมีคนกลางเข้ามาจัดกระบวนการ นอกจากนี้ ในส่วนของการจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ที่มีการกำหนดว่าจะต้องทำตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 นั้น จะพบว่าในตัวของแผนแม่บทเองไม่ได้มีปัญหา แต่เมื่อไปอ้างอิงกฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งมีปัญหาก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะในกระบวนการจัดทำอีไอเอ และอีเอชไอเอที่ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล นายไชยณรงค์ กล่าวว่า ยังมีอีกหลายปัญหาที่แผนแม่บทไม่ได้พูดถึง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แร่ในประเทศไทย เช่น ปัญหาการทำแร่เถื่อนผิดกฎหมาย ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ อาทิ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

14/11/2017

‘คิงส์เกต’ ร้องอนุญาโตตุลาการเอาผิด รบ.ไทย สั่งปิดเหมืองโดยมิชอบ – ละเมิดข้อตกลงค้าเสรี

“คิงส์เกต” ตั้งทีมทนายเดินหน้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการ เอาผิดไทยใช้ ม.44 สั่งปิดเหมืองทองคำไม่เป็นธรรม ขณะที่รัฐบาลประชุมรับมือแล้ว คณะกรรมการบริหารบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดดเต็ด จำกัด ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี จ.พิจิตร ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกาศการเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศกับประเทศไทย กรณีการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2560 คำประกาศดังกล่าว สืบเนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 72/2559 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2559 ให้ระงับการอนุญาตและการทำเหมืองแร่ทองคำทั้งหมดในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดและจัดให้มีมาตรการเยียวยาแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทคิงส์เกตฯ ระบุว่า แม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แต่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมต่อคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ดังนั้นบริษัทฯ จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการกับราชอาณาจักรไทย เพื่อเรียกร้องให้มีการชดเชยค่าเสียหายจำนวนมากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอันเนื่องมาจากมาตรการของรัฐบาลไทย “เราได้ทำการว่าจ้างคลิฟฟอร์ด ชานซ์ บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายระดับโลก เป็นตัวแทนดำเนินการดังกล่าว โดยมี ดร.แอนดรูว์ เบลล์ เอส.ซี. ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโส” ตอนหนึ่งในแถลงการณ์บริษัทคิงส์เกตฯ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/11/2017

ยุติมหากาพย์ ‘คลิตี้’ ศาลสั่งบริษัทจ่ายอีก 36 ล. ชนะครบ 3 คดี – ชาวบ้านชี้ยังไม่ได้รับการฟื้นฟู

ศาลฎีกาตัดสินบริษัทจ่ายอีก 36 ล้าน เหตุการณ์ตะกั่วปนเปื้อน “คลิตี้” คดีสุดท้าย ชาวบ้านระบุชนะแล้ว 3 คดี เกือบ 20 ปีธรรมชาติยังไม่ฟื้นฟู ศาลจังหวัดกาญจนบุรี อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2560 ตัดสินให้บริษัท ตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับพวกรวม 7 คน ในฐานะจำเลย ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวกะเหรี่ยงบ้านคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จำนวน 151 คน ในฐานะโจทก์ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 36,050,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้อง จากกรณีปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตี้ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ จนทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเรื้อรังและไม่สามารถใช้สอยได้ตามเดิม ขณะเดียวกันยังบังคับให้จำเลยทั้ง 7 ทำการฟื้นฟูลำห้วยและสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ให้กลับคืนมาดังเดิม โดยให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่หน่วยงานรัฐได้วางกฎเกณฑ์ไว้ ซึ่งคำตัดสินดังกล่าวยืนตามศาลอุทธรณ์ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 2659/2550 หมายเลขแดงที่ 1290/2553 โดยจำเลยได้ฟ้องโจทก์ในความผิดฐานละเมิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.2550 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

11/09/2017

อนาคต ‘ไทย’ บนปากเหว ค่าโง่ 3 หมื่นล้าน !!? รัฐพร้อมเจรจา – มั่นใจ ‘เหมืองทอง’ ไม่ฟ้องร้อง

“ผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้น” คือท่าทีล่าสุดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการตอบคำถามสื่อมวลชน ภายหลังถูก บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จำกัด สัญชาติออสเตรเลีย บริษัทแม่ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เจ้าของสัมปทานเหมืองแร่ชาตรี กดดันให้รัฐบาลไทยชดใช้ค่าเสียหายทางธุรกิจมูลค่า 3 หมื่นล้านบาท มูลเหตุจาก พล.อ.ประยุทธ์ ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ด้วยการให้ “ปิดเหมืองทอง” จ.พิจิตร เป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องผลกระทบจากการประกอบการ แน่นอนว่า ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเหมืองแร่ทองคำคือต้นเหตุของการล้มป่วยและการพบโลหะหนักในเลือดของชาวบ้านที่อยู่ในละแวก แต่การระงับการดำเนินกิจการเพื่อตรวจสอบสาเหตุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับจากทุกฝ่ายย่อมเป็นเรื่องที่สมควรได้รับการสนับสนุน หากแต่ประเด็นอยู่ที่ว่า การสั่งปิดกิจการเหมืองแร่ชั่วคราวในครั้งนี้ไม่ได้ใช้กฎหมายปกติ ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน แต่นายกฯ เลือกที่จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ซึ่งไม่มีความเป็นสากล และไม่มีที่มาที่ไป ผลพวงที่เกิดขึ้นในมุมของบริษัทคิงส์เกตฯ ก็คือธุรกิจไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะบริษัทลูกยังมีสัมปทานในมืออยู่ และคำสั่งระงับกิจการดังกล่าวก็ไม่มีเหตุผลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ใดให้พอจะรับฟัง นั่นจึงนำมาซึ่งข้อกดดัน ขู่ฟ้องร้องรัฐบาลไทย 3 หมื่นล้านบาท คำถามต่อมาก็คือ หากรัฐบาลไทยต้องมีการจ่ายชดเชยจริง … จะต้องใช้เงินจากแหล่งใด มีนักวิชาการและนักวิเคราะห์หลายราย […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

06/09/2017
1 2 3 4