Tuesday, June 25, 2019

Infographic

โครงการ EEC หรือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตาม ม.44 ออกคำสั่ง "งดใช้ผังเมือง" 3 จังหวัด เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2560 ข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ก็คือ การล้มเลิกผังเมืองเดิมแล้วเดินหน้าผังเมืองใหม่นั้น จะส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาของจังหวัด โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของอุตสากรรมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม จุดยืนของภาคประชาสังคมไม่ได้ต่อต้านโครงการ EEC แต่อยากใช้สิทธิร่วมออกแบบภาพอนาคตของบ้านเกิดตัวเอง เพราะชัดเจนว่านโยบายที่ถูกกำหนดลงมาจากส่วนกลาง มักไม่สอดคล้องและส่งผลกระทบกับท้องถิ่นเสมอ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้ทำ infographic ฉายภาพนโยบาย EEC อย่างง่าย เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน
ประเทศไทยผลิตขวดน้ำพลาสติก ปีละ 4,400 ล้านขวด ในจำนวนนี้ 60% หรือ 2,600 ล้านขวด ใช้พลาสติกหุ้มฝา... ไม่น่าเชื่อว่า หากนำมาต่อเรียงกันจะมีความยาว 260,000 กิโลเมตร สามารถพันรอบโลกได้ 6.5 รอบ ขณะนี้มีบริษัทผู้ผลิตน้ำดื่มเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาแล้วหลายราย กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตั้งเป้าว่า ภายในปี 2562 ประเทศไทยจะเลิกใช้พลาสติกเหล่านี้ทั่วทั้งประเทศ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ สามารถติดตามได้จาก Infographic ชิ้นนี้
1.กล่องโฟม >> มากกว่า 1,000 ปี 2.ช้อนพลาสติก >> 400-450 ปี 3.ถุงพริกน้ำปลา >> 400-450 ปี... 4.ถุงก๊อบแก๊บ >> 400-450 ปี 5.แก้วพลาสติก >> 400-450 ปี 6.ฝาพลาสติก >> 400-450 ปี 7.หลอดกาแฟ >> 400-450 ปี 8.ถุงใส่กาแฟ >> 400-450 ปี 9.กระป๋องเครื่องดื่ม >> 80-100 ปี --- คนไทยมีอายุเฉลี่ย 75 ปี ระยะเวลาย่อยโฟน = มากกว่า 13 ชั่วอายุคน ระยะเวลาย่อยพลาสติก = 6 ชั่วอายุคน --- ปลายทางขยะ - ฝังกลบ >> ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก - เผา >> ก่อมลพิษ, สารก่อมะเร็ง, สร้างภาวะโลกร้อน --- สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลผ่าน Infographic...
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก และเอ่อล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2560 รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นของวันที่ 24 ต.ค. ถึงวันที่ 25 ต.ค.2560 พบว่ามีอีก 2 จังหวัดที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วม ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถานการณ์น้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนมานำเสนอ ติดตามได้ใน Infographic ชิ้นนี้
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล ICAO กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ต้องการให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อย...ู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น 285 ล้านตันภายในปี 2050 เหตุผลของนโยบายนี้ คืออุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายนักอนุรักษ์จำนวนมากต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดยแสดงความกังวลว่าหาก ICAO ไม่ยกเลิกแผนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จะมีพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลายเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน “อุปสงค์ของน้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้นมหาศาล นำมาซึ่งการถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มแทนของหลายประเทศ ที่สุดแล้วจะมีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้” เครือข่ายนักอนุรักษ์ ระบุ คาร์ลอส แอมเบล นักวิเคราะห์ด้านสภาพอากาศขององค์กร Transport & Environment ในประเทศเบลเยี่ยม เสนอว่า ICAO ควรจะใช้มาตรการทางภาษีที่ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงมากขึ้น และมองหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทนการสนับสนุนให้เปลี่ยนเชื้อเพลิง สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์มานำเสนอ ติดตามได้จาก infographic ชิ้นนี้
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เผยแพร่รายงาน Southeast Asia and Economics of Global Climate Stabilisation ของปี 2558 โดยระบุถึงปริมาณ "ก๊าซเรือนกระจก" ที่ประเทศอาเซียนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมรายละเอียดมานำเสนอ สามารถติดตามได้ใน infographic ชิ้นนี้
ประมาณการกันว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 5 แสนล้าน - 1 ล้านล้านใบ ถุงแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400-450 ปี... เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าถุงพลาสติกคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลากหลายประเทศจึงต้องใช้ยาแรง-ออกมาตรการเข้ม เพื่อล้อมคอกปัญหา สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) จึงได้รวบรวมมาตรการล้างบางของนานาชาติ เพื่อฉายภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประกาศจัดระเบียบ "การสูบบุหรี่" บริเวณชายหาดท่องเที่ยวชื่อดัง 22 แห่ง ดีเดย์วันที่ 1 พ.ย.2560 เป็นวันแรก ผู้ที่ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของชายหาดทั้ง 22 แห่งมานำเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ขณะนี้ได้ขยายเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ออกไปอีก 1 เดือนไปจนถึงกลางเดือน พ.ย. นี้ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งจะเชิญกลุ่มมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไ...ขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายจะไม่กระทบต่อสิทธิเกษตรกร อย่างไรก็ตาม คำยืนยันอย่างหนักแน่นของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังไม่สามารถสร้างความกระจ่างในอีกหลายประการ โดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงที่เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ และการเปิดช่องให้่บรรษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Greennews) จึงได้รวบรวมข้อกังขาต่อประเด็นกฎหมายดังกล่าวมานำเสนอ 12 ประเด็น
ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตร หลากหลายพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยง ... ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่า ขณะนี้มี 11 จังหวัด ที่เป็น "จุดเปราะบาง" ในการทำ "นาปี" ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ แม้ว่าตัวเลขการส่งออกข้าวโดยรวมจะเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับพื้นที่เปราะบางพบว่าแนวโน้มของปริมาณผลผลิตจะลดน้อยลง ทางออกจึงฝากไว้ที่ระบบชลประทานในอนาคต ชัดเจนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ เมื่อมันใกล้จนถึงจานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้า จึงเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -