Wednesday, April 24, 2019

Infographic

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก และเอ่อล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2560 รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นของวันที่ 24 ต.ค. ถึงวันที่ 25 ต.ค.2560 พบว่ามีอีก 2 จังหวัดที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วม ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถานการณ์น้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนมานำเสนอ ติดตามได้ใน Infographic ชิ้นนี้
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล ICAO กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ต้องการให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อย...ู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น 285 ล้านตันภายในปี 2050 เหตุผลของนโยบายนี้ คืออุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายนักอนุรักษ์จำนวนมากต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดยแสดงความกังวลว่าหาก ICAO ไม่ยกเลิกแผนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จะมีพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลายเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน “อุปสงค์ของน้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้นมหาศาล นำมาซึ่งการถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มแทนของหลายประเทศ ที่สุดแล้วจะมีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้” เครือข่ายนักอนุรักษ์ ระบุ คาร์ลอส แอมเบล นักวิเคราะห์ด้านสภาพอากาศขององค์กร Transport & Environment ในประเทศเบลเยี่ยม เสนอว่า ICAO ควรจะใช้มาตรการทางภาษีที่ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงมากขึ้น และมองหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทนการสนับสนุนให้เปลี่ยนเชื้อเพลิง สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์มานำเสนอ ติดตามได้จาก infographic ชิ้นนี้
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เผยแพร่รายงาน Southeast Asia and Economics of Global Climate Stabilisation ของปี 2558 โดยระบุถึงปริมาณ "ก๊าซเรือนกระจก" ที่ประเทศอาเซียนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ 5 อันดับแรก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมรายละเอียดมานำเสนอ สามารถติดตามได้ใน infographic ชิ้นนี้
ประมาณการกันว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 5 แสนล้าน - 1 ล้านล้านใบ ถุงแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400-450 ปี... เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าถุงพลาสติกคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลากหลายประเทศจึงต้องใช้ยาแรง-ออกมาตรการเข้ม เพื่อล้อมคอกปัญหา สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) จึงได้รวบรวมมาตรการล้างบางของนานาชาติ เพื่อฉายภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประกาศจัดระเบียบ "การสูบบุหรี่" บริเวณชายหาดท่องเที่ยวชื่อดัง 22 แห่ง ดีเดย์วันที่ 1 พ.ย.2560 เป็นวันแรก ผู้ที่ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของชายหาดทั้ง 22 แห่งมานำเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ขณะนี้ได้ขยายเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ออกไปอีก 1 เดือนไปจนถึงกลางเดือน พ.ย. นี้ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งจะเชิญกลุ่มมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไ...ขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายจะไม่กระทบต่อสิทธิเกษตรกร อย่างไรก็ตาม คำยืนยันอย่างหนักแน่นของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังไม่สามารถสร้างความกระจ่างในอีกหลายประการ โดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงที่เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ และการเปิดช่องให้่บรรษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Greennews) จึงได้รวบรวมข้อกังขาต่อประเด็นกฎหมายดังกล่าวมานำเสนอ 12 ประเด็น
ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตร หลากหลายพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยง ... ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่า ขณะนี้มี 11 จังหวัด ที่เป็น "จุดเปราะบาง" ในการทำ "นาปี" ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ แม้ว่าตัวเลขการส่งออกข้าวโดยรวมจะเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับพื้นที่เปราะบางพบว่าแนวโน้มของปริมาณผลผลิตจะลดน้อยลง ทางออกจึงฝากไว้ที่ระบบชลประทานในอนาคต ชัดเจนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ เมื่อมันใกล้จนถึงจานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้า จึงเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ใน 100% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มาจาก "ภาคพลังงาน" ถึง 73.13% ขณะที่ "ภาคเกษตร-ป่าไม้" ปล่อยอีก 15.89% ผลพวงจากการปั๊มคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศที่เห็นชัดก็คือ ควันพิษสีเทาที่ปกคลุมแผ่นฟ้า ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแม่น้ำที่ขุ่นหมอง... มีการคาดการณ์กันว่า ในระยะเวาอันใกล้นี้ อุณหภูมิของผืนโลกจะพุ่งขึ้นอีกราวๆ 0.7 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเพิ่มสูงถึง 4.8 องศาฯ ได้ภายในปี 2643 หรืออีก 83 ปี ถ้าถึงวันนั้นมนุษย์อาจจะอยู่ไม่ได้ เมื่อปี 2014 ประเทศไทย ได้แสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับประเทศไทย (NAMA) ในภาคพลังงานลงให้ได้ 7-20% ภายในปี 2020 เมื่อปี 2015 ประเทศไทย ได้ให้ถ้อยแถลงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศภายหลังปี 2020 (INDCs) ลงในทุกภาคส่วน 20-25% ภายในปี 2030 ทั้งหมดคือความพยายามและความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น เป้าหมายข้างต้นจะบรรลุได้ คำตอบเดียวคือเราต้องช่วยกัน *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ชาติมหาอำนาจอย่าง "จีน" ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ขณะที่ "สหรัฐอเมริกา" ซึ่งมีผู้นำที่ไม่เชื่อว่าวิกฤตโลกร้อนมีจริงนั้น ปล่อยคาร์บอนมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก... ส่วนลำดับ 3 คือ กลุ่มประเทศในสภาพยุโรป แต่แนวโน้มกำลังลดลงเรื่อยๆ สำหรับ "ประเทศไทย" ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 26 แน่นอนว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ในฐานะมนุษยชาติที่อาศัยและพึ่งพิงโลกใบเดียวกันนี้ ทางรอดเดียวคือเราต้องช่วยกัน *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ  
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -