Tuesday, February 19, 2019

Infographic

ประมาณการกันว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 5 แสนล้าน - 1 ล้านล้านใบ ถุงแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400-450 ปี... เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าถุงพลาสติกคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลากหลายประเทศจึงต้องใช้ยาแรง-ออกมาตรการเข้ม เพื่อล้อมคอกปัญหา สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) จึงได้รวบรวมมาตรการล้างบางของนานาชาติ เพื่อฉายภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ประกาศจัดระเบียบ "การสูบบุหรี่" บริเวณชายหาดท่องเที่ยวชื่อดัง 22 แห่ง ดีเดย์วันที่ 1 พ.ย.2560 เป็นวันแรก ผู้ที่ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมรายชื่อและรายละเอียดของชายหาดทั้ง 22 แห่งมานำเสนอ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ระบุว่า ขณะนี้ได้ขยายเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ออกไปอีก 1 เดือนไปจนถึงกลางเดือน พ.ย. นี้ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้งจะเชิญกลุ่มมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทยและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไ...ขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมาหารือร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อยุติ โดยย้ำว่าการแก้ไขกฎหมายจะไม่กระทบต่อสิทธิเกษตรกร อย่างไรก็ตาม คำยืนยันอย่างหนักแน่นของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังไม่สามารถสร้างความกระจ่างในอีกหลายประการ โดยเฉพาะความสุ่มเสี่ยงที่เกษตรกรจะได้รับผลกระทบ และการเปิดช่องให้่บรรษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Greennews) จึงได้รวบรวมข้อกังขาต่อประเด็นกฎหมายดังกล่าวมานำเสนอ 12 ประเด็น
ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับภาคการเกษตร หลากหลายพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยง ... ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระบุว่า ขณะนี้มี 11 จังหวัด ที่เป็น "จุดเปราะบาง" ในการทำ "นาปี" ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และศรีสะเกษ แม้ว่าตัวเลขการส่งออกข้าวโดยรวมจะเพิ่มมากขึ้น แต่สำหรับพื้นที่เปราะบางพบว่าแนวโน้มของปริมาณผลผลิตจะลดน้อยลง ทางออกจึงฝากไว้ที่ระบบชลประทานในอนาคต ชัดเจนว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกขณะ เมื่อมันใกล้จนถึงจานข้าวที่วางอยู่ตรงหน้า จึงเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ใน 100% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย มาจาก "ภาคพลังงาน" ถึง 73.13% ขณะที่ "ภาคเกษตร-ป่าไม้" ปล่อยอีก 15.89% ผลพวงจากการปั๊มคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศที่เห็นชัดก็คือ ควันพิษสีเทาที่ปกคลุมแผ่นฟ้า ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และแม่น้ำที่ขุ่นหมอง... มีการคาดการณ์กันว่า ในระยะเวาอันใกล้นี้ อุณหภูมิของผืนโลกจะพุ่งขึ้นอีกราวๆ 0.7 องศาเซลเซียส และมีโอกาสเพิ่มสูงถึง 4.8 องศาฯ ได้ภายในปี 2643 หรืออีก 83 ปี ถ้าถึงวันนั้นมนุษย์อาจจะอยู่ไม่ได้ เมื่อปี 2014 ประเทศไทย ได้แสดงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับประเทศไทย (NAMA) ในภาคพลังงานลงให้ได้ 7-20% ภายในปี 2020 เมื่อปี 2015 ประเทศไทย ได้ให้ถ้อยแถลงเจตจำนงลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมุ่งมั่นของประเทศภายหลังปี 2020 (INDCs) ลงในทุกภาคส่วน 20-25% ภายในปี 2030 ทั้งหมดคือความพยายามและความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น เป้าหมายข้างต้นจะบรรลุได้ คำตอบเดียวคือเราต้องช่วยกัน *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
ชาติมหาอำนาจอย่าง "จีน" ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ขณะที่ "สหรัฐอเมริกา" ซึ่งมีผู้นำที่ไม่เชื่อว่าวิกฤตโลกร้อนมีจริงนั้น ปล่อยคาร์บอนมากเป็นลำดับที่ 2 ของโลก... ส่วนลำดับ 3 คือ กลุ่มประเทศในสภาพยุโรป แต่แนวโน้มกำลังลดลงเรื่อยๆ สำหรับ "ประเทศไทย" ถูกจัดอันดับให้อยู่ที่ 26 แน่นอนว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง ในฐานะมนุษยชาติที่อาศัยและพึ่งพิงโลกใบเดียวกันนี้ ทางรอดเดียวคือเราต้องช่วยกัน *** ข้อมูลจากรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานการณ์องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ  
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -