Tuesday, February 19, 2019

Infographic

ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ปี 2560 เพียงปีเดียว ประเทศไทยโกยรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 2.75 ล้านล้านบาท ทว่า ความแปรปรวนของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกำลังส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมปัจจัยความเสี่ยงจากปัญหา Climate change ที่จะกระทบต่อแหล่งรายได้ของประเทศ มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
รู้สึกไหมว่าทุกวันนี้ยุงแข็งแกร่งมากขึ้น ?... นอกจากจะกัดรุนแรงและถี่ยิบกว่าเดิมแล้ว ยังพบว่ามันสามารถกัดทะลุทะลวงกางเกงยีนส์ หรือเสื้อผ้าหนาๆ จนบ่อยครั้งเราต้องสะดุ้ง เชื่อหรือไม่ว่าความอึดของยุงนั้นเกี่ยวพันโดยตรงกับอุณหภูมิโลก ? สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ส่งผลต่อพัฒนาการของยุงมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
ท่าทีของรัฐบาลจีนที่เอาจริงเอาจังในการปิดตลาดค้างาช้าโดยถูกกฎหมายภายในประเทศ ทำให้ทั่วโลกต้องจับตามอง... ผลสำรวจขององค์กรไวล์ดเอด (WildAid) พบว่า ในปี 2560 ชาวจีนมีความตระหนักถึงปัญหาการสังหารช้างเพื่อเอางาเพิ่มขึ้น 70% ของสถิติช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้การปิดตลาดค้างาช้างในจีนจะเป็นย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่ แต่หลายฝ่ายยังมีความกังวลว่าผลพวงจากนโยบายดังกล่าว จะยิ่งทำให้ตลาดค้างาช้างในประเทศเพื่อนบ้านเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และไทย สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเมินว่าประชากรช้างแอฟริกันได้ลดลงไปมากถึง 111,000 ตัว ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลการสำรวจโดย WWF พบว่าระหว่างปี 2551-2559 ประชากรช้างแอฟริกาได้ลดลงไปถึง 66% ในแถบประเทศแคเมอรูน สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และประเทศกาบอง สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมลำดับเหตุการณ์และสถานการณ์การต่อต้านการค้างาช้างของโลก มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
ปัญหาขยะยังคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากเกิดการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ขยะเหล่านี้จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ และทำลายสิ่งแวดล้อม การจัดการโดยการกองรวมกัน เผา และฝัง ล้วนสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดสภาวะโลกร้อน หลายชาติได้มีการใช้มาตรการจัดการขยะ ทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือมาตรการส่งเสริมต่างๆ หากแต่ประเทศไทยอาจยังมีมาตรการจูงใจที่ไม่มากนัก สำหรับภาพรวมของขยะและการจัดการ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานว่า หากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง บริเวณเขตศูนย์สูตรจะมีปริมาณฝนสูงขึ้น และอุณหภูมิสูงขึ้น ระบบนิเวศป่าไม้ในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย จะอยู่ในสภาพที่เปราะบาง และได้รับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลทำให้ปริมาณฝน และความแห้งแล้งผิดปกติไปจากเดิม ดังนั้นระบบนิเวศธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้ซึ่ง เป็นแหล่งทุนทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น เมื่อระบบนิเวศป่าไม้ได้รับการรบกวนจะส่งผลต่อระบบสังคมพืช แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และในภาพรวมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืช และสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้หากสิ่งที่มีชีวิต และปัจจัยทางกายภาพเหนือพื้นผิวดินมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อคุณสมบัติของดิน และองค์ประกอบของดินในเรื่องของการหมุนเวียนคาร์บอน ความชุ่มชื้น และอินทรียวัตถุต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีผลสะท้อนกลับต่อสังคมพืชพันธุ์ต่างๆ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างชนิดป่าไม้กับปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ นำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
กลายเป็นข่าวดังกระหึ่มเมืองสะเทือนจิตใจอนุรักษ์ เมื่อ “เปรมชัย กรรณสูต” ประธานบริหารบริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ของประเทศ ถูกจับกุมตัวพร้อมพวกอีก 3 ราย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2561 ภายหลังขออนุญาตเข้าไปพักค้างแรมในทุ่งใหญ่นเรศวร ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.2561 แต่พวกเขากลับออกนอกเส้นทางไปลักลอบตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าแทน ... นอกจากอาวุธพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากแล้ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบซาก “เสือดำ” ไก่ฟ้าหลังเทา และเนื้อเก้ง อีกด้วย สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GrennNews) สรุปสาระสำคัญของเหตุการณ์มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
"พื้นที่ชุ่มน้ำ" มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) พื้นที่ชุ่มน้ำ คือบริเวณสภาพแวดล้อมที่มีน้ำท่วมขังทั้งถาวรและชั่วคราว ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร หาดโคลน หาดเลน ป่าพรุ ป่าชายเลน รวมไปถึงนาข้าว นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำให้กับคน พืช และสัตว์ ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำใต้ดิน ช่วยลดและป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ช่วยป้องกันน้ำเค็มรุกแผ่นดิน ช่วยป้องกันรักษาชายฝั่ง ลดการพังทลาย และอื่นๆ อีกมากมาย มีคำกล่าวเปรียบเปรยว่า พื้นที่ชุ่มน้ำเสมือน "ซุปเปอร์มาร์เก็ต" ของชุมชน หรือเป็น "มดลูก" ของป่าไม้ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2514 อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ...
โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์ โดย วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ และฉลามวาฬ เป็นสัตว์สงวน และสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นเป็นสัตว์คุ้มครอง นอกจากนี้ ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดย โลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 2 กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่ง และกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกล ซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง สถิติการเกยตื้นในช่วง 16 ปี (พ.ศ.2546-2559) พบโลมาและวาฬเกยตื้นมากถึง 1,162...
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ไม่อาจยืนอยู่เหนือผลกระทบนี้ไปได้ ซึ่งจากข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้ชัดว่า ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า หรือในปี ค.ศ.2050 ประเทศไทยจะร้อนขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลความผันแปรของอุณหภูมิประเทศไทย นำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้ โดยจำแนกเป็นรายภาค ซึ่งพบว่าทุกๆ ภาคจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแทบทั้งสิ้น ในอนาคตอากาศจะร้อนยาวนานและหนาวสั้นลง ขณะที่ปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -