Friday, April 26, 2019

Infographic

หนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทยมาจากภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยงทางทะเล ซึ่งการตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งทะเล "อันดามัน" และ "อ่าวไทย" เป็นข้อได้เปรียบให้ไทยสามารถกอบโกยเม็ดเงินมหาศาลมาได้เป็นเวลาช้านาน อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์โลกร้อนที่ทวีเพิ่มขึ้นในทุกปี ตามมาด้วยการฟอกขาวของปะการัง เมื่อถูกซ้ำเติมด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มข้น ทั้งหมดจึงบวกกันเป็นลูกโซ่ผลกระทบที่กำลังจะทำลายระบบนิเวศใต้ผืนน้ำนี้ลงอย่างราบคาบ ที่สุดแล้วผลกระทบทั้งหลาย แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ที่หดหาย เมื่อชิ้นงานวิจัยได้ประเมินว่าไทยสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว เพราะแนวปะการังฟอกขาวไปแล้วถึง 4 หมื่นล้านบาท สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ประมวลข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าว มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
ข้อมูลจากงานวิจัย ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อสถานการณ์ “กัดเซาะชายฝั่ง” ทั้งความแปรปรวนของกระแสคลื่นลม และระดับน้ำขึ้น-ลง ที่รุนแรงขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ประมวลสถานการณ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
คนไทย 1 คน ใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 60 กิโลกรัม หรือรวมแล้วหนักกว่า 3.9 ล้านตัน โดยการผลิตกระดาษ 1 ตัน เราต้องตัดต้นไม้เฉลี่ย 17 ต้น นั่นหมายความว่าเพื่อให้กระดาษเพียงพอต่อความต้องการ ประเทศไทยต้องตัดต้นไม้มากกว่าปีละ 55 ล้านต้น ไม่น่าเชื่อว่าการผลิตกระดาษ 1 ตัน เราต้องใช้น้ำกว่า 31,500 ลิตร และสูญเสียกระแสไฟฟ้ามากถึงชั่วโมงละ 4,100 กิโลวัตต์ ซึ่งจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ 2,911 กิโลกรัม ฉะนั้นหากเราใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าด้วยการใช้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า เราจะช่วยชีวิตต้นไม้ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,300,000 ต้น    
ข้อมูลอันน่าหวาดวิตกต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก คือ 50% ของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเป็น “พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง” มากไปกว่านั้น หากพิจารณาตัวเลขการผลิตพลาสติกและทรัพยากรที่ต้องสูญเสียไปในกระบวนการผลิตพลาสติก จะพบว่ามีจำนวนมหาศาลชนิดที่มีโอกาสท่วมโลกได้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2561 สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ขอชักชวนทุกท่านร่วมกัน “ปฏิเสธ” การใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ตามธีมรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่ระบุว่า Best Plastic Solution: if you can’t reuse it, refuse it. “สู้กับปัญหาขยะพลาสติก: ถ้าเอามันกลับมาใช้ไม่ได้ก็จงปฏิเสธมันซะ”
Fast Fashion หรือ “แฟชั่นรวดเร็ว” เป็นการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าตามกระแสนิยม เน้นการขายในปริมาณมาก ราคาถูก ยิ่งเมื่อตลาดออนไลน์และธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้รับความนิยมมากขึ้น ผู้บริโภคยิ่งสามารถช็อปปิ้งเสื้อผ้าได้ง่ายและบ่อยกว่าเดิม อุตสาหกรรม Fast Fashion เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนสไตล์ตามกระแสนิยม แต่ในอีกด้านหนึ่ง Fast Fashion ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว และยังเป็นปัจจัยเร่งปัญหาโลกร้อน ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย มียอดขายของแบรนด์ Fast Fashion เติบโตมากกว่า 100% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เหตุผลมาจากกลุ่มประชากรชนชั้นกลางที่มีจำนวนและกำลังซื้อเพิ่มขึ้น รวมทั้งความสำเร็จในการทำการตลาดของบริษัทแฟชั่น จูงใจให้ผู้บริโภคซื้อเสื้อผ้าตามกระแสที่มาเร็วและไปเร็ว ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการทิ้งเสื้อผ้าในระดับภูมิภาค โดยผู้บริโภคไทย 17% ทิ้งเสื้อผ้าที่ใช้เพียงครั้งเดียวมากกว่า 3 ชิ้นภายในเวลาหนึ่งปีก่อนการสำรวจ ขณะที่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ 25% มาเลเซีย 21% และอินโดนีเซีย 21% ไม่เคยทิ้งเสื้อผ้าเลยในระยะเวลาเดียวกัน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำร้ายโลกของแฟชั่น มานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้ รายงานที่เกี่ยวข้อง https://greennews.agency/?p=16754
พื้นที่สีเขียว (green space) พื้นที่กลางแจ้ง หรือกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมด หรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณ ผลการวิจัยยืนยันว่า การอาศัยอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่สีเขียว สามารถลดอัตราการป่วยจากปัญหาสุขภาพจิตได้ ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ เนื่องจากช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ แน่นอนว่าการมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆ เราสามารถเดินไปสูดอากาศบริสุทธิ์จากแหล่งผลิตชั้นดีอย่างต้นไม่ได้ ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อใจ แล้วยังดีต่อปอด เพราะต้นไม้ทำหน้าที่ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ทั้งยังดูดสารมลพิษต่างๆ และฝุ่นละอองในอากาศ ลดอุณหภูมิของเมือง องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดสัดส่วนของคนกับพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน แต่ข้อมูลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปัจจุบันกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวจำนวน 21,975 ไร่ นับเป็นสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.17 ตารางเมตรต่อคน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวทั้งใน และต่างประเทศมานำเสนอผ่าน Infographic และขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อคุณภาพของชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ขยะกำลังเป็นใหญ่ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และนับเป็นต้นตอสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านอื่นๆ ตามมา ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า  ประเทศไทยผลิตขยะไม่น้อยกว่า 74,130 ตัน หรือประมาณ 27.06 ล้านตัน/วัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กก./คน/วัน จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่าภายในปี 2568 จะมีประมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว หรือปริมาณขยะในแต่ละวันเท่ากับการนำรถขนขยะมาเรียงต่อกันเป็นระยะ 5,000 กม. สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขยะมานำเสนอผ่าน Infographic และขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันลดการผลิตขยะที่เกินความจำเป็น
แรดขาวพันธุ์เหนือ "เพศผู้" ตัวสุดท้ายของโลก ถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไลคีเบีย เคนย่า ทำการุณยฆาตไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ภายหลังทุกข์ทรมานกับความทรุดโทรมของร่างกายเป็นเวลาช้านาน ทำให้ขณะนี้ทั้งโลกเหลือแรดขาวพันธุ์เหนือ "เพศเมีย" อีกเพียงแค่ 2 ตัวเท่านั้น ข้อมูลน่าตกใจคือประชากรแรดถูกล่าเพื่อเอา "นอ" เฉลี่ยวันละ 3 ตัว เพื่อนำไปเป็นยาบำรุง รักษาโรค เพิ่มพลัง ไปจนถึงเป็นเครื่องรางของขลัง ทั้งที่ความจริงนอแรดเป็นเพียงเส้นใยเคราตินไม่ต่างจากเล็บหรือเส้นผมของมนุษย์ ซึ่งไม่มีผลใดๆ ต่อการบำรุงร่างกาย สำหรับสถานการณ์แรดทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
นอกจากเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศอันสลับซับซ้อนแล้ว "ผืนป่า" ยังมีส่วนช่วยโอบอุ้มโลกในฐานะเป็นผู้ดูดซับ-กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่เมื่อเกิด "ไฟป่า" ขึ้น ผืนป่าเหล่านั้นกลับเปลี่ยนบทบาทกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี หนำซ้ำยังปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศด้วย ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า พฤติกรรมของมนุษย์ อันได้แก่ การหาของป่า การล่าสัตว์ และการเผาไร่ คือต้นเหตุของการกำเนิด "ไฟป่า" อย่างไรก็ดี ใช่ว่าการ "เผา" จะสร้างผลร้ายเพียงอย่างเดียว เพราะหากเผาอย่างถูกวิธีภายใต้การควบคุม เปลวเพลิงก็จะให้คุณต่อระบบนิเวศเช่นกัน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ชักชวนทุกท่านมารู้จักกับสถานการณ์ไฟป่าของประเทศไทย ผ่านข้อมูลจาก infographic ชิ้นนี้
ความยาวของชายฝั่งทะเลประเทศไทย มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 3,148 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่โกยรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลแล้ว ยังเป็นจุดกำเนิดขยะขนาดมหึมาอีกด้วย... สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถิติและสถานการณ์ขยะทะเลมานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -