Sunday, August 18, 2019
Home Media Infographic

Infographic

ความยาวของชายฝั่งทะเลประเทศไทย มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 3,148 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่โกยรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลแล้ว ยังเป็นจุดกำเนิดขยะขนาดมหึมาอีกด้วย... สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถิติและสถานการณ์ขยะทะเลมานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล ICAO กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ต้องการให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อย...ู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น 285 ล้านตันภายในปี 2050 เหตุผลของนโยบายนี้ คืออุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายนักอนุรักษ์จำนวนมากต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดยแสดงความกังวลว่าหาก ICAO ไม่ยกเลิกแผนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จะมีพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลายเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน “อุปสงค์ของน้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้นมหาศาล นำมาซึ่งการถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มแทนของหลายประเทศ ที่สุดแล้วจะมีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้” เครือข่ายนักอนุรักษ์ ระบุ คาร์ลอส แอมเบล นักวิเคราะห์ด้านสภาพอากาศขององค์กร Transport & Environment ในประเทศเบลเยี่ยม เสนอว่า ICAO ควรจะใช้มาตรการทางภาษีที่ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงมากขึ้น และมองหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทนการสนับสนุนให้เปลี่ยนเชื้อเพลิง สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์มานำเสนอ ติดตามได้จาก infographic ชิ้นนี้
ปัญหาขยะยังคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนอย่างเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากเกิดการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ขยะเหล่านี้จะสร้างมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ และทำลายสิ่งแวดล้อม การจัดการโดยการกองรวมกัน เผา และฝัง ล้วนสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือก๊าซมีเทน (CH4) ซึ่งทั้งคู่คือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญให้เกิดสภาวะโลกร้อน หลายชาติได้มีการใช้มาตรการจัดการขยะ ทั้งในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม หรือมาตรการส่งเสริมต่างๆ หากแต่ประเทศไทยอาจยังมีมาตรการจูงใจที่ไม่มากนัก สำหรับภาพรวมของขยะและการจัดการ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
สาระสำคัญของจดหมายที่กลุ่มชาวบ้านผู้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา ตั้งใจเดินเท้ามาเป็นเวลากว่า 4 วัน เพื่อยื่นให้กับมือนายกรัฐมนตรี แต่ถูกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังสลาย และจับกุมแกนนำ 16 ราย
ประมาณการกันว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกปีละ 5 แสนล้าน - 1 ล้านล้านใบ ถุงแต่ละใบใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400-450 ปี... เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าถุงพลาสติกคือหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำลายสิ่งแวดล้อม หลากหลายประเทศจึงต้องใช้ยาแรง-ออกมาตรการเข้ม เพื่อล้อมคอกปัญหา สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) จึงได้รวบรวมมาตรการล้างบางของนานาชาติ เพื่อฉายภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ประเทศไทย อยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดพายุ ทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล โดยจะมีพายุหมุนเขตร้อน มาเยือนไทยเฉลี่ยปีละ 3 ลูก ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ตลอด 65 ปีที่ผ่านมาไทยเจอพายุไปแล้ว 190 ลูก มากที่สุดคือพายุหมุนเขตร้อน 154 ลูก เสียหายมากที่สุดคือ พายุเกย์ ในปี 2532 คร่าชีวิต 446 คน และพื้นที่เกษตร 80 ล้านไร่เสียหาย หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คืออุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน และผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พายุรุนแรงขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลนำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์ โดย วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ และฉลามวาฬ เป็นสัตว์สงวน และสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นเป็นสัตว์คุ้มครอง นอกจากนี้ ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดย โลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 2 กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่ง และกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกล ซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง สถิติการเกยตื้นในช่วง 16 ปี (พ.ศ.2546-2559) พบโลมาและวาฬเกยตื้นมากถึง 1,162...
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่มั่นคงในชีวิตของประชากรนับล้านทั่วโลก มาตรการภาษีคาร์บอน (carbon taxes) ถือเป็นมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญในการบรรเทาปัญหา สร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รายงานของ Word Bank and Ecofys (2015) พบว่าประเทศทั่วโลกจำนวน 39 ชาติ และ 23 รัฐ ได้มีการใช้มาตรการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก และภาษีคาร์บอน ซึ่งสามารถครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 12% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปีของโลก สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมตัวอย่าง 8 ประเทศทั่วโลกที่ออกประกาศมาตรการเก็บภาษีคาร์บอน ซึ่งถือเป็นแนวทางสำหรับชาติอื่นที่จะนำมาผลักดันเป็นนโยบาย
"พื้นที่ชุ่มน้ำ" มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) พื้นที่ชุ่มน้ำ คือบริเวณสภาพแวดล้อมที่มีน้ำท่วมขังทั้งถาวรและชั่วคราว ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร หาดโคลน หาดเลน ป่าพรุ ป่าชายเลน รวมไปถึงนาข้าว นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำให้กับคน พืช และสัตว์ ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำใต้ดิน ช่วยลดและป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ช่วยป้องกันน้ำเค็มรุกแผ่นดิน ช่วยป้องกันรักษาชายฝั่ง ลดการพังทลาย และอื่นๆ อีกมากมาย มีคำกล่าวเปรียบเปรยว่า พื้นที่ชุ่มน้ำเสมือน "ซุปเปอร์มาร์เก็ต" ของชุมชน หรือเป็น "มดลูก" ของป่าไม้ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2514 อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ...
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลาก และเอ่อล้นตลิ่ง เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2560 รวมทั้งสิ้น 19 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นของวันที่ 24 ต.ค. ถึงวันที่ 25 ต.ค.2560 พบว่ามีอีก 2 จังหวัดที่น้ำเอ่อล้นเข้าท่วม ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถานการณ์น้ำ และปริมาณน้ำในเขื่อนมานำเสนอ ติดตามได้ใน Infographic ชิ้นนี้
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -