Tuesday, February 19, 2019
Home Media Infographic

Infographic

ความยาวของชายฝั่งทะเลประเทศไทย มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 3,148 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่โกยรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลแล้ว ยังเป็นจุดกำเนิดขยะขนาดมหึมาอีกด้วย... สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถิติและสถานการณ์ขยะทะเลมานำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
ในช่วงเวลาเพียงไม่ถึง 1 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม ในทุกภาคของประเทศ ฝนถล่มกรุงเทพฯ จนน้ำท่วมขังจนการจราจรกลายเป็นอัมพาต จ.สกลนคร เกิดน้ำท่วมใหญ่จนต้องปิดสนามบิน ... ทั้งหมดล้วนมีความสัมพันธ์กับอิทธิพลและลมมรสุมที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และพิสูจน์ให้เห็นว่าการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเท่าทันและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (TARC 2) ระบุว่า ในช่วงเวลา 64 ปีที่ผ่านมา (2494 - 2557) ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนโดยเฉลี่ย 3 ลูกต่อปี ซึ่งเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่มีความถี่ของพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นสูงสุด คิดเป็นพายุ 53 ครั้งจากทั้งหมด 189 ครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ รายงาน TARC2 ได้อ้างอิงถึงงานวิจัยอีกชิ้น ซึ่งค้นพบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรวมมีอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิที่ 0.14-0.20 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ สิ่งนี้เองส่งผลให้สภาวะสุดขีดของอุณหภูมิในรูปของจำนวนวันที่ร้อนและจำนวนคืนที่อุ่นในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
น้ำ ปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ หนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศ ถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนสังคมในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคการเกษตร ซึ่งต้องการน้ำมากที่สุดในการผลิตอาหารหล่อเลี้ยงผู้คน อย่างไรก็ตาม ศักยภาพน้ำของประเทศไทย ทั้งน้ำผิวดินและน้ำท่า ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียง 28% ซึ่งสาเหตุที่นำมาใช้ได้น้อยเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ยากต่อการควบคุม สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GrennNews) รวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำและการใช้งานในประเทศไทย มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
ขยะกำลังเป็นใหญ่ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และนับเป็นต้นตอสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านอื่นๆ ตามมา ปี 2559 กรมควบคุมมลพิษ รายงานว่า  ประเทศไทยผลิตขยะไม่น้อยกว่า 74,130 ตัน หรือประมาณ 27.06 ล้านตัน/วัน คิดเป็นอัตราการเกิดขยะมูลฝอยที่ 1.14 กก./คน/วัน จากการคาดการณ์ของธนาคารโลก (World Bank) ระบุว่าภายในปี 2568 จะมีประมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว หรือปริมาณขยะในแต่ละวันเท่ากับการนำรถขนขยะมาเรียงต่อกันเป็นระยะ 5,000 กม. สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขยะมานำเสนอผ่าน Infographic และขอเชิญชวนทุกท่านช่วยกันลดการผลิตขยะที่เกินความจำเป็น
ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 กำลังสั่นคลอนการใช้ชีวิตในเมืองและกิจกรรมอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร การคำนวณและรายงานคุณภาพอากาศตามดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) บ่งบอกชัดเจนว่ากรุงเทพฯ ติดอันดับเมืองอันตรายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นเท่ากับว่าผู้ที่ใช้ชีวิตในเมืองกรุง และนักท่องเที่ยวกำลังถูกฝุ่นพิษคุกคามลมหายใจในทุกวินาที (หากต้องใช้ชีวิตริมถนนหรือในพื้นที่วิกฤตต่อเนื่อง) ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยคงเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกล่าวถึงกันอีก ลำพังปัญหาการจราจรแออัดและหนักขึ้นทุกวันก็สาหัสมากพออยู่แล้ว ยิ่งมาต้องเผชิญกับฝุ่นควันร่วมเดือนกว่าเข้าไปอีก ถือเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจ แม้รัฐบาลโดยนายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะออกมาพูดแกมข่มขู่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบว่าหากแก้ปัญหาไม่ได้จะลงโทษ แต่ดูแล้วก็ยังไม่มีมาตรการขั้นเด็ดขาดใดๆ ออกมาบังคับใช้เป็นรูปธรรม คาดการณ์ได้ว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปอีกเป็นเดือนที่สอง นักท่องเที่ยวต่างชาติคงเปลี่ยนเส้นทางไปยังเมืองอื่น ขณะที่คนไทยเองที่จะออกจากบ้านไปจับจ่ายใช้สอยตามห้างร้านก็จะบางตาลงเรื่อยๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่เป็นไปได้สูงว่า กรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ลงเรื่อยๆ...
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) หรือ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานว่า หากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง บริเวณเขตศูนย์สูตรจะมีปริมาณฝนสูงขึ้น และอุณหภูมิสูงขึ้น ระบบนิเวศป่าไม้ในเขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย จะอยู่ในสภาพที่เปราะบาง และได้รับผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลทำให้ปริมาณฝน และความแห้งแล้งผิดปกติไปจากเดิม ดังนั้นระบบนิเวศธรรมชาติ โดยเฉพาะระบบนิเวศป่าไม้ซึ่ง เป็นแหล่งทุนทางธรรมชาติที่สำคัญของประเทศไทย อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น เมื่อระบบนิเวศป่าไม้ได้รับการรบกวนจะส่งผลต่อระบบสังคมพืช แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และในภาพรวมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืช และสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น นอกจากนี้หากสิ่งที่มีชีวิต และปัจจัยทางกายภาพเหนือพื้นผิวดินมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อคุณสมบัติของดิน และองค์ประกอบของดินในเรื่องของการหมุนเวียนคาร์บอน ความชุ่มชื้น และอินทรียวัตถุต่างๆ สิ่งเหล่านี้มีผลสะท้อนกลับต่อสังคมพืชพันธุ์ต่างๆ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูล แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างชนิดป่าไม้กับปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ นำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
เต่าทะเลจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์ นอกจากนี้ ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ประเทศไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด ได้แก่ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่ามะเฟือง และเต่าหัวค้อน ปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากการติดเครื่องมือประมง โดยตลอดช่วง 16 ปี (พ.ศ.2546-2559) พบเต่าทะเลเกยตื้นมากถึง 1,775 ตัว เต่าทะเลนับเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามโดยมนุษย์อย่างรุนแรง สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถานการณ์มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีแผนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนการใช้ฟอสซิล ICAO กำหนดกรอบเบื้องต้นว่า ต้องการให้ธุรกิจการบินพาณิชย์ค่อยๆ ทยอยเพิ่มปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จากปัจจุบันที่ใช้อย...ู่ปีละ 82 ล้านตัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 128 ล้านตัน ภายในปี 2040 และเป็น 285 ล้านตันภายในปี 2050 เหตุผลของนโยบายนี้ คืออุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว การปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายนักอนุรักษ์จำนวนมากต่างไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว โดยแสดงความกังวลว่าหาก ICAO ไม่ยกเลิกแผนการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ จะมีพื้นที่ป่าจำนวนมากถูกทำลายเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน “อุปสงค์ของน้ำมันปาล์มจะเพิ่มขึ้นมหาศาล นำมาซึ่งการถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างปาล์มแทนของหลายประเทศ ที่สุดแล้วจะมีผลกระทบต่อภาวะเรือนกระจกของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้” เครือข่ายนักอนุรักษ์ ระบุ คาร์ลอส แอมเบล นักวิเคราะห์ด้านสภาพอากาศขององค์กร Transport & Environment ในประเทศเบลเยี่ยม เสนอว่า ICAO ควรจะใช้มาตรการทางภาษีที่ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงมากขึ้น และมองหามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทนการสนับสนุนให้เปลี่ยนเชื้อเพลิง สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย์มานำเสนอ ติดตามได้จาก infographic ชิ้นนี้
ประเทศไทย อยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดพายุ ทะเลจีนใต้ และอ่าวเบงกอล โดยจะมีพายุหมุนเขตร้อน มาเยือนไทยเฉลี่ยปีละ 3 ลูก ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ตลอด 65 ปีที่ผ่านมาไทยเจอพายุไปแล้ว 190 ลูก มากที่สุดคือพายุหมุนเขตร้อน 154 ลูก เสียหายมากที่สุดคือ พายุเกย์ ในปี 2532 คร่าชีวิต 446 คน และพื้นที่เกษตร 80 ล้านไร่เสียหาย หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ คืออุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน และผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้พายุรุนแรงขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลนำเสนอผ่าน Infographic ชิ้นนี้
ทุกวันนี้ทั่วโลกต่างมุ่งเน้นไปที่การผลิตและใช้รถยนต์พลังงานทางเลือก หรือพลังงานไฟฟ้า (อีวี) โดยมีเป้าประสงค์ในการลดมลพิษทางอากาศที่กำลังเป็นปัญหาอย่างหนัก ประเทศจีนซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตอากาศเสียอย่างรุนแรง ตั้งเป้าจะให้ทุกพื้นที่ของประเทศขนส่งด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น... ขณะนี้ค่ายรถยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นอย่างฮอนด้า ได้ประกาศชัดเจนในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ 2560 ว่าภายในปี 2573 จะผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก ทั้งระบบอีวี ไฮบริด ปลั๊กอิน ในอัตราส่วน 2 ใน 3 ของรถยนต์ฮอนด้าทั้งหมด ชัดเจนว่าขณะนี้โลกกำลังหมุนรอบ "อีวี" สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์รถยนต์พลังงานสะอาดมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -