Tuesday, February 20, 2018
Home Media Infographic

Infographic

กลายเป็นข่าวดังกระหึ่มเมืองสะเทือนจิตใจอนุรักษ์ เมื่อ “เปรมชัย กรรณสูต” ประธานบริหารบริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ของประเทศ ถูกจับกุมตัวพร้อมพวกอีก 3 ราย เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2561 ภายหลังขออนุญาตเข้าไปพักค้างแรมในทุ่งใหญ่นเรศวร ระหว่างวันที่ 4-5 ก.พ.2561 แต่พวกเขากลับออกนอกเส้นทางไปลักลอบตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าแทน ... นอกจากอาวุธพร้อมเครื่องกระสุนจำนวนมากแล้ว เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบซาก “เสือดำ” ไก่ฟ้าหลังเทา และเนื้อเก้ง อีกด้วย สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GrennNews) สรุปสาระสำคัญของเหตุการณ์มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
"พื้นที่ชุ่มน้ำ" มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) พื้นที่ชุ่มน้ำ คือบริเวณสภาพแวดล้อมที่มีน้ำท่วมขังทั้งถาวรและชั่วคราว ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม่น้ำ ลำธาร หาดโคลน หาดเลน ป่าพรุ ป่าชายเลน รวมไปถึงนาข้าว นาเกลือ บ่อปลา อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นทั้งแหล่งอาหารและน้ำให้กับคน พืช และสัตว์ ช่วยรักษาสมดุลของระดับน้ำใต้ดิน ช่วยลดและป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลัน ช่วยป้องกันน้ำเค็มรุกแผ่นดิน ช่วยป้องกันรักษาชายฝั่ง ลดการพังทลาย และอื่นๆ อีกมากมาย มีคำกล่าวเปรียบเปรยว่า พื้นที่ชุ่มน้ำเสมือน "ซุปเปอร์มาร์เก็ต" ของชุมชน หรือเป็น "มดลูก" ของป่าไม้ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2514 อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ...
โลมาและวาฬ (Whales and Dolphins) จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ว่าด้วยการห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามครอบครอง ห้ามเพาะพันธุ์ โดยมีผลครอบคลุมไปถึงไข่ ซาก ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของสัตว์ โดย วาฬบรูด้า วาฬโอมูระ และฉลามวาฬ เป็นสัตว์สงวน และสัตว์ทะเลหายากชนิดอื่นเป็นสัตว์คุ้มครอง นอกจากนี้ ยังถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งพันธุ์พืชป่า และสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) โดย โลมาอิรวดี อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 1 ส่วนโลมาและวาฬชนิดอื่นๆ และฉลามวาฬ จัดอยู่ในรายชื่อ CITES บัญชี 2 กลุ่มโลมาและวาฬมี 27 ชนิด แบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ประจำถิ่นใกล้ฝั่ง และกลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นระยะไกล ซึ่งมักอาศัยบริเวณไกลฝั่ง สถิติการเกยตื้นในช่วง 16 ปี (พ.ศ.2546-2559) พบโลมาและวาฬเกยตื้นมากถึง 1,162...
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิโลก และแน่นอนว่าประเทศไทยก็ไม่อาจยืนอยู่เหนือผลกระทบนี้ไปได้ ซึ่งจากข้อมูลแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิอากาศในอนาคต ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชี้ชัดว่า ในอีกประมาณ 30 ปีข้างหน้า หรือในปี ค.ศ.2050 ประเทศไทยจะร้อนขึ้น สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลความผันแปรของอุณหภูมิประเทศไทย นำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้ โดยจำแนกเป็นรายภาค ซึ่งพบว่าทุกๆ ภาคจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแทบทั้งสิ้น ในอนาคตอากาศจะร้อนยาวนานและหนาวสั้นลง ขณะที่ปริมาณฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน
สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย และเป้าหมายการขับเคลื่อนเพื่อการอนุรักษ์ของรัฐบาล มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
สถาบันทางการเงินและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ กว่า 200 แห่งทั่วโลก ร่วมกันกำหนดมาตรการกดดันอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
ทุกวันนี้ ทั่วโลกมีชนิดพันธุ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่น้อยกว่า 68,266 ชนิด นั่นสะท้อนถึงความหลากหลาย และระบบนิเวศที่เกื้อกูลต่อการมีชีวิต แต่ก็ใช่ว่าทั้งหมดจะดำรงอยู่อย่างสงบสานติ เพราะจากข้อมูลพบว่าในจำนวนนี้มีถึง 8,170 ชนิด กำลังถูกคุกคาม และสุ่มเสี่ยงต่อจำนวนประชากร และการสูญพันธุ์ สาเหตุหลักๆ ที่สร้างผลกระทบ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเกินขีดจำกัด ถูกชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมสถานการณ์การถูกคามของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งในและต่างประเทศมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
ปฏิเสธไม่ได้ว่าธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดการเรียนรู้ และ "มหาวิทยาลัย" ก็นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง ที่ย่อมสร้างสรรค์บุคคลให้มีความรู้ความสามารถได้มากยิ่งขึ้น หากมีสภาพแวดล้อมที่ดีเพียงพอ UI GreenMetric World University Ranking ซึ่งริเริ่มจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2010 ได้ใช้เกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดของมหาวิทยาลัย ทั้งในแง่จำนวนนักศึกษา ขอบเขตของพื้นที่ และปริมาณพื้นที่สีเขียว ขณะที่อีกส่วนคือข้อมูลการใช้พลังงาน การเดินทางสัญจร การใช้น้ำ การจัดการขยะและการรีไซเคิล รวมถึงความมุ่งมั่นของสถาบันในการดำเนินนโยบายต่างๆ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับผลการจัดอันดับในปี 2017 นี้ ประกอบด้วย 619 มหาวิทยาลัย จาก 76 ประเทศ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมอันดับบางส่วนมานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาล่วงผ่านกว่าร้อยปี การอพยพย้ายถิ่นฐานของมนุษยชาติยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การอพยพครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นเพราะมนุษย์ต้องการเอาชีวิตรอดจากเงื่อนไขที่คุกคาม โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามและความขัดแย้ง สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประเมินข้อมูลปี 2558 ว่า ทั่วโลกมีผู้อพยพทั้งสิ้นกว่า 65.3 ล้านคน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้รวบรวมปรากฏการณ์การอพยพครั้งสำคัญของมนุษย์ในบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ มานำเสนอผ่าน infographic ชิ้นนี้
- Advertisement -

MOST POPULAR

RECENT STORIES

- Sponsored -