PR

รายงานความยั่งยืน ‘เอสซีจี’ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม 6 ปีซ้อน พร้อมเดินหน้าต่อยอดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เอสซีจี รับรางวัลรายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยม ปีที่ 6 เตรียมนำเศรษฐกิจหมุนเวียนผสานเทคโนโลยี ยกระดับสู่องค์กรต้นแบบ เอสซีจี รับรางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2018 (Sustainability Report Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมถึงรางวัลประเภท AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล Best SDGs Reporting ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษอีก 1 รางวัล จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ นายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอสซีจี ได้ผนวกแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนสำคัญของแผนงานการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความความสมดุลทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้การดำเนินงานบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs) ผ่านความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญของประเทศ ทั้งนี้ เอสซีจีได้มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามความเป็นจริง เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนั้น ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

11/12/2018

เอสซีจีคว้า 2 รางวัล ‘MAT Award 2018’ ด้านอสังหาฯ-ธุรกิจเพื่อสังคม ผลงาน ‘หลังคาเก่า-บ้านปลา’

เอสซีจีคว้า 2 รางวัลเวที “MAT Award 2018” จากผลงาน “หลังคาบ้านเก่า-บ้านปลาเอสซีจี” เผยหัวใจความสำเร็จ “เข้าใจความต้องการ-ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน” เวที MAT Award 2018 ครั้งที่ 10 โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มอบ 2 รางวัล Bronze Awards ให้แก่เอสซีจี ในประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง (Real Estate) จากผลงาน “เปิดตลาดหลังคาบ้านเก่า SCG Roof Renovation เรือลำแรกในมหาสมุทร Blue Ocean มูลค่า 10,000 ล้านบาท” และประเภทธุรกิจเพื่อสังคม (Sustainable Marketing) จากผลงาน “บ้านปลาเอสซีจี คืนวิถีชีวิตประมงไทย สร้างสมดุลสู่ท้องทะเลอย่างยั่งยืน” นายฎายิน เกียรติกวานกุล Marketing Director – Roof Business บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด ในเอสซีจี […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

06/12/2018

เอสซีจีทำคลิป ‘พ่อสอนลูกใช้’ เปิดมุมมองใช้ทรัพยากรคุ้มค่า-สะท้อนวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียน

“พ่อสอนลูกใช้” คลิปออนไลน์ล่าสุดจากเอสซีจี เปิดมุมมองการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า สะท้อนวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เอสซีจี เปิดตัวคลิปออนไลน์ชุด “พ่อสอนลูกใช้” เชิญชวนให้ทุกบ้านทุกครอบครัวใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy พร้อมเปิดมุมมอง “ใช้ให้คุ้ม แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก” ได้แก่ การนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้มากที่สุด และเมื่อไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว ก่อนจะทิ้งควรจัดการแยกตามประเภทของวัสดุ เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น และทิ้งให้ถูกที่ ลงถังขยะให้ถูกต้อง ทั้งหมดนี้จะช่วยทำให้การนำขยะกลับมาสร้างประโยชน์ใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับคลิปออนไลน์ชุด “พ่อสอนลูกใช้” นำเสนอเรื่องราวผ่านความสัมพันธ์ของพ่อและลูกชายคู่หนึ่ง ที่พ่อมักชอบคัดแยกขวดน้ำ ล้างถุงพลาสติก และเก็บกระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อขาย หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เมื่อมีของชำรุดในบ้านก็จะนำกลับมาซ่อมจนใช้งานได้ เป็นต้น ซึ่งจากพฤติกรรมของพ่อที่หลายๆ คนอาจมองว่าแปลก หรือเป็นพวกสะสมขยะ แต่กลับกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชม และถือเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น โดยเอสซีจีมุ่งหวังว่าคลิปออนไลน์ชุดนี้ จะช่วยปลูกจิตสำนึก เปลี่ยนวิธีคิด และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรของทุกคนให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้เรามทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆ ไป เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถรับชมคลิปออนไลน์ชุด “พ่อสอนลูกใช้” ได้ทาง YouTube: SCG Channel […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

03/12/2018

เอสซีจี กวาด 8 รางวัลด้านการบริหารจัดการ เป็นเลิศนวัตกรรม-ความยั่งยืน-รับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจี รับ 5 รางวัลพระราชทาน และ 3 รางวัลดีเด่น “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” ที่จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ ตอบโจทย์ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปีนี้ เอสซีจี ได้รับรางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2018” จำนวน 5 สาขา ได้แก่ 1.ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 2.ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 3.ด้านสินค้า/การบริการ 4.ด้านผู้นำ 5.ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลดีเด่นอีก 2 สาขา ได้แก่ 1.ด้านการบริหารทางการเงิน 2.ด้านการตลาด ซึ่งได้รับ 2 รางวัล จากเอสซีจี และบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

30/11/2018

เอสซีจีโชว์นวัตกรรม ‘โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ’ กลางเวทีประชุมพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย

เอสซีจีร่วมงานประชุมพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย โชว์นวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” ณ สิงคโปร์ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำนวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” รูปแบบโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ไปร่วมจัดแสดงภายในงาน Asia Clean Energy Summit Conference & Exhibition 2018 ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 พร้อมร่วมเป็นวิทยากรเรื่อง The Importance of Material Properties and Design To Make The Solar Pontoon Durable บนเวทีเสวนา International Floating Solar Symposium ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director และ Emerging Business Director […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

16/11/2018

‘เอสซีจี’ รับโล่องค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศจาก ‘พม.’ เผยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจสำคัญ

กระทรวงพม.มอบโล่องค์กรเอกชนผลงาน CSR เป็นเลิศ “เอสซีจี” คว้ารางวัล เผยความมุ่งมั่นการมีส่วนร่วมของชุมชน-พัฒนาอย่างยืน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ ให้แก่เอสซีจี เนื่องในโอกาสวันฉลองครบรอบ 16 ปี วันสถาปนากระทรวงฯ โดยได้พิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ รวมถึงพัฒนาคน และสังคมอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องและรองรับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างความเป็นธรรม เพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and Service Director เอสซีจี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเอสซีจี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ “จากภูผา สู่มหานที” เป็นแนวทางการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ตลอดจนปลายน้ำ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน ภายใต้ “โครงการรักษ์น้ำจากภูผา สู่มหานที” โดยปัจจุบันเอสซีจี ได้ร่วมกับชุมชนและจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ต้นน้ำไปแล้วกว่า 79,000 ฝาย […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

14/11/2018

‘ฝายชะลอน้ำ’ จากพลังความร่วมมือ ต้นแบบการฟื้นฟูให้ป่าอยู่รอด-สัตว์อยู่ได้-ชุมชนเข้มแข็ง

“ต้นทางป่าไม้ ปลายทางประมง ระหว่างทางเกษตรกรรม” เป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงวางแนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำของประเทศไทยให้อุดมสมบูรณ์ รวมถึงส่งเสริมชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ตลอดจนพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติให้ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ นับเป็นแนวคิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถสร้างความความยั่งยืนให้กับผืนป่าและชุมชนได้อย่างแท้จริง พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ต้นน้ำ และเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ที่สำคัญของประเทศ แม้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี จะประสบปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วม ทั้งจากภัยธรรมชาติ และฝีมือมนุษย์ แต่ด้วยแนวคิดการสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ตามแนวพระราชดำริ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูผืนป่าได้อีกครั้ง และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีป่า ชุมชนก็มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชน เมื่อป่าอยู่รอด ชุมชนจึงอยู่ได้ ชุมชนบ้านยางโทน อำเภอไทรโยค เป็นอีกหนึ่งชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบปัญหาพื้นที่แห้งแล้งจากการแผ้วถางป่าสำหรับขยายพื้นที่ทำกิน ชุมชนจึงได้ร่วมกับกรมป่าไม้ และเอสซีจี สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ปัญหา และหวังคืนความชุ่มชื่นให้ผืนดิน จนปัจจุบัน เห็นผลแล้วว่า นอกจากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่กลับคืนมา ฝายยังช่วยฟื้นสภาพพื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ผลิตผลทั้งหน่อไม้ ไผ่รวก เห็ดโคน และผักหวาน สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้ชุมชน “ชุมชนได้เข้าไปร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเอสซีจี ตั้งแต่ปี 2552 เพียงไม่กี่ปีก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่ ฝายช่วยคืนความสมดุลให้กับป่า และป่ายังเปรียบเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตที่ชุมชนสามารถเข้าไปหาของป่าสำหรับนำมาใช้ทำอาหารให้ครอบครัว […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

05/10/2018

‘เอสซีจี’ จับมือ ‘เอส แอนด์ พี’ แนะนำบรรจุภัณฑ์ไหว้พระจันทร์พรีเมี่ยมรักษ์โลก

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี พร้อมกับ นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน นางมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และผู้บริหาร แนะนำบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์พรีเมี่ยมรักษ์โลก ที่ร่วมกันออกแบบและพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happy Mid-Autumn Festival : Enjoy The Moon” ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล (Recycle) สวยงามและแข็งแรง สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นภาชนะใส่ของได้ รวมทั้งยังนำกลับมารีไซเคิลได้อีก พร้อมร่วมส่งมอบความสุข และสร้างความประทับใจให้กับทุกคนพิเศษในเทศกาลนี้

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

21/09/2018

Q-CON คว้ารางวัล ‘อุตสาหกรรมสีเขียว’ พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ ECO FACTORY

คิวคอน ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ประจำปี 2561 โดยคิวคอนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และพร้อมที่จะยกระดับสู่โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ คิวคอน เปิดเผยว่า คิวคอน เชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ต้องมาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพ และดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคมบริเวณรอบพื้นที่โรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชน นายกิตติ กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นทุ่มเทและความพยายามพัฒนาองค์กรบนวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ในปี 2561 คิวคอนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งคิวคอนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทุกคนที่ไม่หยุดนิ่งคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค “คิวคอนพร้อมจะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่จะช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” นายกิตติ กล่าว

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

10/09/2018

เทสโก้ โลตัส ปั้นเกษตรแปลงใหญ่ ‘โนนเขวาโมเดล’ ใช้ตลาดนำการผลิต ส่งผักขายห้าง-สร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็ง

เทสโก้ โลตัส เผยผลสำเร็จนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ ผนึกกระทรวงเกษตรฯ ปั้น “โนนเขวาโมเดล” รวบรวมผักปลูก 450 ไร่ ส่งขายทั่วภาคอีสาน สร้างรายได้เกษตรกว่า 1.2 ล้านบาท/เดือน นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส เปิดเผยว่า เทสโก้ โลตัส เริ่มดำเนินโครงการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรโดยตรงจากเกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มปริมาณที่รับซื้อทุกปี สร้างรายได้ที่เป็นธรรมและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร มีการวางแผนการเพาะปลูกและการรับซื้อล่วงหน้าตามนโยบายการตลาดนำการผลิตของรัฐบาล รวมไปถึงการสนับสนุนโอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรภายในเครือข่ายกลุ่มเทสโก้อีกด้วย ทั้งนี้ เทสโก้ โลตัส เริ่มรับซื้อผักจากเกษตรกรบ้านโนนเขวาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยปัจจุบัน รับซื้อผัก 9 ชนิด ในปริมาณรวมกว่า 11.6 ตันต่อสัปดาห์ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรกว่า 1.2 ล้านบาทต่อเดือน “โนนเขวาโมเดล คือต้นแบบของความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ เนื่องจากเกษตรกรทั้งหมด 110 ราย สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการทำการเกษตรแบบใหม่ คือใช้การตลาดนำการผลิต ปลูกผักตามความต้องการของตลาด […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

10/09/2018
1 2 3 4 5