Update

ชุมชนประมง “นาทับ” กับบทบาทสตรีกลางโควิดที่น่าจับตา

เมื่อชุมชนประมง “นาทับ” สงขลา พยายามรับมือวิกฤตโควิดที่ต่อเนื่องกว่าปีด้วย ‘การแปรรูป’ อาหารทะเล ด้วยความร่วมมือสมาคมรักษ์ทะเลไทยหนุน ’นาทับ’ จัดการทรัพยากรฯ-เพศ อย่างมีนัยสำคัญ กรมประมงเผย “บทบาทสตรี” กุญแจสำคัญของความสำเร็จ  รับมือวิกฤตด้วย ‘การแปรรูป’ อาหารทะเล การประมงไทย ต้องเผชิญวิกฤตโควิด – 19 ที่ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจการประมง ราคาผลผลิตต่ำ ตลาดลดลง แต่กลุ่มสตรี ‘นาทับ’ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี บี้เย๊าะ อำพันนิยม ประธานกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเลชุมชนบ้านนาทับ สร้างทางออกตลอด 2 ปี ทำกิจกรรมกลุ่มฯ เพื่อแปรรูปวัตถุดิบประมงที่ได้ปลาจากประมงพื้นบ้าน (สามี) แปรเป็น ปลาเค็ม ปลาหวาน ข้าวเกรียบ ส่งให้สมาคมรักษ์ทะเลไทย บริจาคให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด – 19  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. […]

จรัสรวี ไชยธรรม

จรัสรวี ไชยธรรม

09/09/2021
1 2 3 283