Thursday, December 14, 2017
Home Authors Posts by วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

25 POSTS 0 COMMENTS

‘เทสโก โลตัส’ ประกาศความสำเร็จ เลิกทิ้งอาหารสด แจกคนจนไปแล้ว 1 ล้านมื้อ

“เราหวังว่าทุกท่านจะตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะจากอาหาร และเริ่มต้นช่วยกันลด Food Waste จากตัวเราเองนะคะ อาหารเย็นอร่อยๆ วันนี้อยากขอให้ทุกท่านรับประทานให้หมด เพื่อไม่ให้เหลือทิ้งสร้างมลภาวะให้กับโลกของเราค่ะ” การ์ดขนาดเท่ารูปถ่ายจับโบ้ผ่านการดีไซน์ด้วยคู่สีขาว-เขียว ถูกจัดวางภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งบนพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ข้อความบนกระดาษอาร์ตทำหน้าที่ต้อนรับ และขอบคุณสำหรับการร่วม “ทริปส์รักษ์โลกแบบล้านนา ลดขยะจากอาหาร (Food Waste)” อย่างสมบูรณ์ กระดาษใบเดิมยังพาให้เราได้รู้จักชื่อของ แอ๊น-สลิลลา สีหพันธุ์ รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส ผู้เป็นเจ้าของข้อความข้างต้น ท่ามกลางอาหารมื้อเย็นช่วงเวลาทุ่มเศษของสัปดาห์แรกในเดือนสุดท้ายของปี เธอกล่าวต้อนรับคณะอีกครั้งด้วยวาจาและรอยยิ้ม...

‘อีไอเอ-อีเอชไอเอ’ ต้นทางแห่งความขัดแย้ง วงถกนักวิชาการผุดข้อเสนอคลี่ปมปัญหา

สาระสำคัญของ มาตรา 278 แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 บัญญัติไว้ว่า ให้จัดทำร่างกฎหมายที่จำเป็นตามมาตรา 58 62 และ 63 ให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายใน 240 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่อาจดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) สั่งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นพ้นจากตำแหน่ง นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม...

ปากคำ ‘กัญจน์ ทัตติยกุล’ ‘บูรพา’ ที่คนตะวันออก (อยาก) ออกแบบ

กัญจน์ ทัตติยกุล ชายร่างบาง ผู้ถือกำเนิดบนพื้นที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) หรือ อีอีซี หากภาพฝันที่รัฐวาดไว้ก่อกำเนิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้จริงๆ ภายในปี พ.ศ.2566 หรืออีก 5...

เปรียบ 3 จังหวัดเป็น ‘รัฐอิสระ’ ‘อีอีซี’ แบ่งแยกประเทศ – ฉีกรัฐธรรมนูญ !?

ระยะเวลากว่าเดือนเศษ นับตั้งแต่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์รับ (ร่าง) พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... (อีอีซี) เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2560 ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอ จนถึงขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ไปแล้วร่วมๆ 20 มาตรา ปฏิเสธไม่ได้ว่า อีอีซี เป็นความคาดหวังครั้งสำคัญของประเทศที่จะนำพาอุตสาหกรรม การลงทุน และตัวเลขทางเศรษฐกิจให้พุ่งทะยานในระยะยาวอย่างยั่งยืน แต่ทว่าก็ต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา (ร่าง) พ.ร.บ.อีอีซี ถูกจับตามองจากภาคประชาสังคม...

ส่องเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศ ‘ลุ่มน้ำโขง’ จับตาชาวบ้าน 3 จว. ‘อีอีซี’ ซ้ำรอยผลกระทบ

พรพนา ก๊วยเจริญ หญิงผมสั้นดูทะมัดทะแมงจาก Land Watch Thai หรือกลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน ซึ่งทำงานติดตามสถานการณ์ปัญหาดินในระดับพื้นที่และนโยบายรัฐ กล่าวชวนผู้ร่วมเวที ‘ตะวันออก ที่เราออกแบบได้’ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2560 กว่า 200 คน ขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศต่างๆ แถบลุ่มน้ำโขง เพื่อศึกษาบทเรียนของนิยามคำว่า 'เขตเศรษฐกิจพิเศษ' ก่อนการมาเยือนยังพื้นที่ในเร็ววัน เธอฉายภาพแผนที่ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special...

ล่องเรือแห่ผ้าพระกฐินแรกแห่งรัชสมัย ร.10 สืบประเพณีโบราณ แฝงกุศโลบายรักษ์น้ำ

พระท่านเคยเล่าว่า “การทอดกฐิน” ถือเป็นกุศลผลบุญที่ใหญ่หลวง ผู้ถวายจะปรารถนาความสำเร็จใดๆ ในภพชาติใหม่จะสำเร็จได้ดังมโนรถความปรารถนา หรือถ้าจะปรารถนาพุทธภูมิก็ดี ปัจเจกภูมิก็ดี สาวกภูมิก็ดี สาวิกาภูมิก็ดี เมื่อมีวาสนาบารมีแก่กล้าแล้วก็จะได้สำเร็จดังมโนปณิธาน หรือความปรารถนาที่ตั้งไว้ ตามพระวินัยกำหนดให้มีการจัดประเพณีทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน นับจากวันออกพรรษาถึงวันลอยกระทง หรือตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12...

‘มูลฝอย’ จาก 2 มือ สู่มหาสมุทร ‘บ่อขยะ’ ‘ไมโครพลาสติก’ ปนเปื้อนโลก … ทุกชีวิตเสี่ยง

“มหาสมุทรไม่ต่างจากถังขยะขนาดมหึมาที่รองรับขยะพลาสติกประมาณ 8 ล้านตันต่อปี และตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 155 ล้านตันต่อปีภายในปี 2568” นิตยสารวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกอย่าง SCIENCE ILLUSTRATED ระบุไว้อย่างชัดเจนเมื่อปี 2558 แน่นอนว่าคงไม่มีใครยินดีไปกับตัวอันน่าหวาดวิตกเช่นนี้ และยิ่งเมื่อผนวกเข้ากับสถิติการทิ้งขยะลงสู่ทะเลของประเทศไทยซึ่งขยับจากลำดับ 6 ของโลก ขึ้นมาติด Top Five อยู่ในลำดับที่ 5 ด้วยแล้ว ย่อมไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบร่วมกันไปได้ จากข้อมูลการสร้างขยะของคนไทยพบว่ามีพฤติกรรมที่ค่อนข้างสาหัสสากรรจ์ ไม่น่าเชื่อว่าในแต่ละวันคนไทยสร้างขยะมากถึงรายละ 1.1...

‘ในหลวง รัชกาลที่ 9’ ราชาแห่งการอนุรักษ์ พระราชดำริ ‘จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที’

“... ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย ...” พระราชดำรัส 5 ธ.ค. 2521 “... หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้...

ก่อนจะกลายเป็นแค่สัตว์ในความทรงจำ เปิดมาตรการ ‘รัฐ’ ปลุกพลังอนุรักษ์ ‘พะยูน’

“ขณะนี้พะยูนในประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤต” ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดสถานการณ์อันน่าหวาดวิตกผ่านเวทีประชุมการอนุรักษ์พะยูนและอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2560 อธิบดีกรมอุทยานฯ ให้ภาพว่า ทุกวันนี้พะยูนถูกคุกคามอย่างหนัก ทั้งในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัย การทำลายหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหาร รวมถึงการล่าโดยมนุษย์และการติดเครื่องมือประมง ทั้งหมดนำไปสู่การลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันคาดว่าในน่านน้ำไทยมีพะยูนไม่เกิน 200 ตัว อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสตว์ป่าหมู่เกาะลิบง...

‘กลียุค’ ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ แก้ กม.คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อใคร !!?

“การยอมรับอนุสัญญานี้จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทย เกิดการผูกขาดของบรรษัทข้ามชาติ” จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) “ทำลายกลไกการคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมายเดิม ทำลายสิทธิเกษตรกร และสิทธิชุมชน” สมชาย รัตนชื่อสกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “ส่งผลกระทบต่อนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อย ลดทอนประสิทธิภาพการจัดการทรีพยากรชีวภาพ อย่างร้ายแรง สนับสนุนโจรสลัดชีวภาพในทางอ้อม” สุรวิช วรรณไกรโรจน์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงคัดค้านจากนักวิชาการที่ส่งผ่านถึงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และกรมวิชาการเกษตร...
- Advertisement -

MOST POPULAR

RECENT STORIES

- Sponsored -