ความลับป่าชายเลน แหล่งเก็บกักคาร์บอนโลก

สรวงสวรรค์บนน้ำต้อนรับนักท่องเที่ยวพายเรือคายัคที่ลัดเลาะเข้าชมความงามของป่าชายเลน สลับด้วยภูเขาหินปูนที่สูงตระหง่าน เรียงรายซับซ้อนโอบกอดขนาบกันตลอดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อ่าวท่าเลนเชื่อมต่อทะเลใหญ่เป็น “หน้าบ้าน” ของบ้านอ่าวท่าเลน หมู่ 3 ขณะที่ด้านหลังติดกับป่าพรุและป่าเลนที่เชื่อมต่อเป็นผืนเดียว ขนาดราว 500 ไร่ ซึ่งเป็น “หลังบ้าน” ของบ้านท่าพรุ หมู่ 5 ชุมชนทั้งสองตั้งอยู่ใน ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ สายสัมพันธ์ของสองหมู่บ้านเชื่อมร้อยด้วยป่าชายเลนผืนนี้ สมชาย เหล่าสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เล่าว่า อดีตป่าชายเลนผืนนี้เสื่อมโทรมมาก เพราะถูกยึดด้วยสัมปทานตัดไม้เพื่อเผาถ่าน ในปี 2538 ชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อช่วยกันปฏิบัติการจับผิดเรืออวนรุน อวนลากซึ่งเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามขณะนั้น พร้อมการฟื้นฟูป่าเลน และท้องทะเล เริ่มจากจัดทำปะการังเทียม ปล่อยสัตว์น้ำในป่าเลนเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลูกป่า และมีการตรวจป่าเลนเดือนละครั้ง โดยใช้เรือหางยาวแล่นเข้าไปดูสภาพป่า “การต่อยอดจากการรักษาป่าก็คือทำให้ชุมชนมีรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม” สมชาย เล่า ทางตรงคือการท่องเที่ยว ส่วนทางอ้อมคือได้ใช้ความสมบูรณ์ของป่าด้านอาหารและไม้ใช้สอย ความยั่งยืนเหล่านั้นทำให้อ่าวท่าเลนเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติ ชุมชนได้ประโยชน์ ซึ่งป่าชายเลนผืนดังกล่าวยังได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 5 ปี 2546 ประเภทชุมชนท่องเที่ยว และรางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

30/07/2018

บิ๊กเอกชนประกาศเจตนารมณ์ ‘ลดพลาสติก’

แต่ละปีทั่วโลกมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทรกว่า 8 ล้านตัน โดยมีกว่า 5 ล้านล้านชิ้น คิดเป็นน้ำหนักรวม 2.5 แสนตัน ลอยอยู่บนผิวน้ำ สำหรับประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีการปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในลำดับต้นๆ ของโลก แต่ละปีพบปริมาณขยะพลาสติกในทะเลราวๆ 5-6 หมื่นตัน หรือกว่า 750 ล้านชิ้น “ประเทศไทยมีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก” งานวิจัยของ Jambeck และทีมงาน ซึ่งเผยแพร่ผ่านวารสาร Science ฉบับที่ 347 ปี 2558 ระบุ พร้อมกับตั้งคำถามว่า ทำไมประเทศไทยที่มีประชากรเพียง 65 ล้านคน แต่ขยะกลับเยอะ แซงหน้าอินเดีย อเมริกา ฯลฯ ที่มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน ข้อมูลจาก Ocean Conservancy ระบุถึงแหล่งที่มาของขยะทะเลว่า 80% มาจากกิจกรรมบนฝั่ง เช่น จากขยะบนฝั่ง จากแหล่งท่องเที่ยว ชายหาด ท่าเรือ และอีก 20% […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

13/06/2018

รู้จักวันงด ‘เนื้อ’ เพื่อสุขภาวะที่ดีของมนุษย์-โลก

11 มิถุนายน World Meat Free Day – วันงดการบริโภคเนื้อสัตว์โลก “ลดเพื่อเพิ่ม … ลด: เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม เพิ่ม: สุขภาวะที่ดีของมนุษย์และโลก” คือส่วนหนึ่งของข้อความบนโปสเตอร์แสดงวิสัยทัศน์ของกรีนพีซ เรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม ถึงปี พ.ศ.2593 ซึ่งถูกจัดแสดงพร้อมข้อมูลการรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์นมจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม ผ่านท้ายเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ครั้งเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต “เพิ่มสุขภาวะที่ดีของโลก” ประโยคชวนสงสัย การลดบริโภคเนื้อสัตว์จะสามารถช่วยให้โลกแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร ? บริโภคเนื้อสัตว์ เพิ่มก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุโลกร้อน สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้พูดคุยกับ ขวัญ-วัชรพล แดงสุภา ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านอาหารและเกษตรกรรมเชิงนิเวศ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงประเด็น การลดเพื่อเพิ่ม-ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อความอยู่รอดของเราและโลก ทำไมต้องลด? ประโยคเริ่มต้นบทสนทนา ชายผู้สวมใส่เสื้อยืดสีครีม สกรีนลายเรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ เอกลักษณ์ของต้นสังกัดในการต่อกรกับอาชญากรทางสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องโลก และทรัพยากรของเราทุนคน เล่าย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2558 ถึงข้อตกลงที่ประเทศต่างๆ เห็นพ้องกัน เพื่อจำกัดระดับอุณภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

11/06/2018

ส่องสุขภาพทะเลไทย: แด่วันทะเลโลก 2018

ว่ากันว่า #ทะเลจะเยียวยาทุกสิ่ง …จริงหรือ ? ขณะที่สุขภาพของทะเลไทยกลับอยู่ในขั้นโคม่า เอกสารงานวิจัยของ Jambeck และทีมงาน ในวารสาร Science ฉบับที่ 347 ปี 2558 จัดอันดับให้ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่มหาสมุทรมากที่สุดในโลก ทั้งที่มีประชากรเพียง 65 ล้านคน แต่ขยะกลับเยอะแซงหน้าอินเดีย อเมริกา ฯลฯ ที่มีประชากรกว่าพันล้านคน ประกอบกับเหตุการณ์แพขยะทะเล ซึ่งส่วนใหญ่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก ยาวกว่า 10 กิโลเมตร (กม.) ในทะเลนอกชายฝั่งของ จ.ชุมพร ทำให้ประเด็นขยะทะเลกลายเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง ซึ่งประเด็นปัญหานี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการการบริหารจัดการขยะทั้งบนบก และในทะเลที่ขาดประสิทธิภาพ “ประเทศไทย” มีพื้นที่ทางทะเลรวม 323,488.32 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) คิดเป็น 60% ของพื้นที่ทางบก มีความยาวชายฝั่งทะเลเท่ากับ 3,151.13 กม. นับเป็นส่วนหนึ่งของท้องทะเลอาเซียนซึ่งถูกจัดอันดับให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด มีชายฝั่งติดทะเลระยะทางรวมกันประมาณ 1.1 แสน กม. ยาวกว่าเส้นรอบวงโลกเกือบ 3 เท่า […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

08/06/2018

เยี่ยมชมนิทรรศการงานออกแบบระดับโลก: ‘Pure Gold’ เมื่อ ‘ขยะ’ เปลี่ยนเป็น ‘ทองคำ’

ขยะกองโต สิ่งของเหลือใช้ วัสดุราคาถูก และนั่นคือ ‘ทองคำ’ สำหรับนักออกแบบ ข้อความในหนึ่งบรรทัดที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ได้อย่างครบถ้วน จากการขยายตัวของอุตสาหกรรม และการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นประเด็นที่สถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) สถาบันความสัมพันธ์วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ เมืองซตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านศิลปะ และวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ครั้งนี้สถาบัน ifa ได้หยิบยกแนวคิดของการส่งเสริมจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการร่วมสร้างสรรค์ภายในธีม “Upcycling and Upgrading” ผ่านนิทรรศการ “Pure Gold – Upcycled! Upgraded! เปลี่ยนขยะเป็นทอง” ซึ่งกล่าวถึงการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในหลายบริบท ครอบคลุมทั้งในส่วนของการจัดแสดงผลงาน พื้นที่สำหรับการเสวนาแลกเปลี่ยน และการจัดเก็บองค์ความรู้ระดับสากล นิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วนคือ ส่วนนิทรรศการแสดงชิ้นงาน และวัสดุสร้างสรรค์จากขยะ และเศษวัสดุ และส่วนของการสร้างแพลตฟอร์ม […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

24/05/2018

เพรียกหา ‘ประชาธิปไตย’ ทางอาหาร เส้นทางสู่ … การบริโภคที่ยั่งยืน

นอกจากจะเป็นปัญหาในระดับปัจเจกแล้ว “การบริโภคที่เกินความจำเป็น” กำลังกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของมนุษยชาติด้วย นั่นเพราะเรื่องนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับการแย่งชิง-ครอบครองทรัพยากรอันมีจำกัด และเป็นหนึ่งในต้นทางที่นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลากหลายมิติ “การบริโภคที่ยั่งยืน” จึงถูกพูดถึงอย่างหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยหวังว่าจะเป็น “ทางออก” ของสถานการณ์ที่ค่อนข้างขมึงเกลียว ที่จริงแล้วหัวใจของ “การบริโภคที่ยั่งยืน” ก็คือการสร้างสมดุลและความเอื้อเฟื้อ โดย “สมดุล” ในที่นี้หมายถึงสมดุลร่างกาย สมดุลชีวิต รวมไปถึงสมดุลทรัพยากร ซึ่งจะสืบเนื่องไปสู่การเอื้อเฟื้อและแบ่งปันสังคมรอบข้างต่อไป สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) มีโอกาสพูดคุยกับ วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด บริษัทอินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากล จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ผ่านหัวข้อ “ประชาธิปไตยทางอาหาร” ซึ่งสามารถสะท้อนภาพการบริโภคที่ยั่งยืนได้เป็นอย่างดี “วัลลภา” เริ่มพูดคุยด้วยเรื่องราวของสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองในระบบอาหาร โดยตั้งประเด็นจากการอ้างอิงคำพูดของ โคลิน กอนซาลเวส์ (Colin Gonsalves) เจ้าของรางวัล Right Livelihood Award ประจำปี พ.ศ. 2560 “โคลิน กอนซาลเวส์ บอกว่า ทั้งๆ ที่ประเทศอินเดียเป็นผู้ส่งออกอาหาร แต่กลับพบคนอินเดียจำนวนมากที่ขาดแคลนอาหาร และไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้” “วัลลภา” […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

04/05/2018

ยกระดับ 4 ‘สถานีเรือ’ ยอดฮิต เปิดประตูเชื่อม 4 ย่านสำคัญเมืองกรุง

“ถ้าไม่มีท่าเรือ ชีวิตพวกผมก็คงลำบาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ขึ้นมาจากเรือทั้งนั้น” วินมอเตอร์ไซค์, ท่าราชวงศ์ “มาใช้ท่าเรือเกือบทุกวัน ก็ต้องระวังพิเศษในชั่วโมงเร่งด่วน คนแน่น ที่นั่งก็ไม่พอ” นักศึกษา, ท่าสาทร “บางเส้นทางใช้เรือจะสะดวกและรวดเร็วกว่า ถ้าใช้รถมันจะอ้อม ส่วนตัวอยากให้พัฒนาจุดขายตั๋วให้รวดเร็วมากขึ้น อาจทำเป็นตู้หยอดเหรียญหรือทำเป็นบัตรคล้ายสถานีรถไฟฟ้า” เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกร, ท่าดินแดง “ถ้าไม่มีใครช่วยพาไปก็จะลำบากหน่อย โดยเฉพาะตอนขึ้น-ลงเรือ บางทีโป๊ะมันสูง” นักดนตรีผู้พิการทางสายตา, ท่าสาทร ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของผู้ใช้บริการท่าเรือถึงความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ภายในงานนิทรรศการ “คนเข้าท่า-Humans” ภายในกิจกรรมเวิร์กชอป “สถานีเรือเพื่อทุกคน” หรือ Active River Station โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (Uddc) ร่วมกับภาคีพัฒนา เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ —– นำร่องยกระดับ 4 ท่าเรือยอดนิยม —– ผศ.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการ Uddc เริ่มต้นนำเสนอที่มาและความสำคัญในการริเริ่มโครงการว่า ในอดีตกรุงเทพเป็นเมืองฐานน้ำ มีแม่น้ำเป็นแกนการพัฒนาหลักของเมือง พื้นที่ริมน้ำจึงเป็นที่ตั้งของย่านสำคัญต่างๆ ซึ่งทั้งหมดถูกเชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยการสัญจรทางเรือ ดังนั้น […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

25/04/2018

เจาะความสำเร็จ ‘น้ำพางโมเดล’ ‘น่าน’ ปักธง! 5 ปี ลดพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว

“มาเก็บเกี่ยวความอบอุ่น มาอีกทีก็อยากเอารักมาฝาก” ถ้อยคำก้องในความรู้สึกเสมอเมื่อพูดถึง ‘น่าน’ เมืองที่มีหมอกมัวสลัวๆ สายฝนพรำ เส้นทางอันห่างไกลผ่านไพรพนา ข้ามภูผา ข้ามฟ้าให้มาพบเจอ เหมือนดั่งเพลง “น่านนะสิ” ของ ศุ บุญเลี้ยง แต่ความงดงามเหล่านั้นใช่ว่าจะเป็นภาพที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี เพราะหากมาเยือนในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. เมืองที่มีหมอกตามธรรมชาติจะกลับเปลี่ยนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยควันและฝุ่นละอองอยู่ในอากาศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไฟป่าและการเผาพื้นที่เกษตรกรรม “พอถึงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม แม้แต่จะลืมตาขึ้นมาก็แสบตา แสดงว่าการเผาป่าค่อนข้างจะรุนแรง แต่พอดีระยะหลังมาสัก 2 ปีมานี้กระแสการจุดไฟเผาป่ามันลดลง” พระสมคิด จรณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ อ.สันติสุข จ.น่าน บอกเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง —– เรื่องเล่าหมอกควัน บนทางหลวง 1168 —– ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทีมงานสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้เดินทางไปยัง จ.น่าน และได้เยี่ยมชมพื้นที่จากตัวเมืองน่าน ผ่าน อ.สันติสุข มุ่งสู่ อ.แม่จริม พักดูดซับบรรยากาศลำน้ำว้า ตลอดเส้นทางถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหัวโล้นเหมือนคำร่ำลือของผู้มาเยือนก่อนหน้า ช่างภาพผู้ร่วมทางเล่าว่า เมื่อหลายปีก่อนเคยผ่านมายังถนนสายนี้ ไม่ได้เจอเพียงภูเขาหัวโล้น แต่พื้นที่กลับปกคลุมด้วยหมอกควัน […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

18/04/2018

สำรวจพื้นที่นำร่องอนุบาลสัตว์น้ำ คืนความสมบูรณ์สู่ทะเลด้วย ‘บ้านปลา’

ตู้ม !! เสียงของแข็งในรูปแบบท่อทรงกลม ขนาด 40 x 80 ซม. เจาะรูด้านข้างโดยรอบ มีชื่อเรียกว่า ‘บ้านปลา’ ถูกปล่อยจากเรือประมงพื้นบ้านลงสู่พื้นน้ำบริเวณคลองลัดเจ้าไหม ปากน้ำเชื่อมสู่ทะเลอันดามัน ในพื้นที่ชุมชนบ้านมดตะนอย ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง จำนวน 80 ตัว โดยการสนับสนุนจากเอสซีจี ร่วมกับชุมชนบ้านมดตะนอย หน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ ‘รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที’ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2561 ทุกคน ณ ที่นี่รู้ดีว่า ‘บ้านปลา’ ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ ในอดีตชาวประมงได้นำกิ่งไม้ไปสุมไว้ใต้น้ำ เพื่อให้ปลาเข้ามาหลบพักอาศัย จากหลักการล่อให้สัตว์น้ำเข้ามาอยู่อาศัยนั้น พัฒนาเป็นการนำวัสดุต่างๆ ที่หาได้ เช่น ต้นไม้ ยางรถยนต์ คอนครีต เหล็ก นำไปวางในทะเล เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล กลายเป็นแหล่งฟื้นฟูการทำประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้าน ชุมชนบ้านมดตะนอย เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นหลัก มีความเข้มแข็งแต่ประสบปัญหาการทำประมงในฤดูมรสุมไม่สามารถออกเรือประมงได้ จึงจำเป็นต้องมีบ้านปลา […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

03/04/2018

ผืนป่าระส่ำระบบนิเวศสะเทือน Climate Change ในสายตา (ไอ้) นักอนุรักษ์

‘ไอ้นักอนุรักษ์’ ฉันรู้จัก ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ครั้งแรกผ่านข้อความข้างต้น พร้อมด้วยเรื่องราวการเดินเท้ากว่า 300 กิโลเมตร จากป่าสู่เมืองด้วยหัวใจและเจตนารมณ์อันเด็ดเดี่ยว เพื่อคัดค้านรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการเขื่อนแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ สำหรับฉันแล้ว เรื่องราวของเขานับเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในแวดวงสิ่งแวดล้อม และหากต้องการสนทนาเรื่องของ ‘ป่า’ โดยเฉพาะผืนป่าตะวันตกผืนป่าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บุคคลแรกที่ฉันคิดถึงก็คือเขา เช้าวันจันทร์ยามพระอาทิตย์ข้ามพ้นขอบฟ้า บนถนนติวานนท์เลยแยกแครายมาราวๆ 650 เมตร ภายใต้อาคารสีเขียวปรากฏป้าย ‘มูลนิธิสืบนาคะเสถียร’ เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับฉันด้วยกาแฟจอมป่า กาแฟรักษาป่าต้นน้ำผลผลิตของเมล็ดกาแฟอาราบิก้าออแกนิคจากชุมชนใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก “ป่านิ่งๆ มาหลายปีแล้ว” บทสนทนาระหว่างฉันกับนักอนุรักษ์ชั้นแนวหน้าของประเทศเริ่มต้นขึ้นด้วยเรื่องราวสถานการณ์ป่าไม้ในประเทศไทย เขาอัพเดทข้อมูลผืนป่าว่า ตลอด 10 ปีมานี้ ป่ามีช่วงเพิ่มขึ้นประมาณ 1-2% ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศ และมีช่วงลดลง-เพิ่มขึ้น แต่หากมองในภาพรวมป่าไม้ทั้งประเทศจะพบว่าพื้นที่ป่าอยู่ในระดับนิ่ง ซึ่งประเทศไทยมีป่าไม้ประมาณ 30-32% ศศิน เล่าว่า สาเหตุสำคัญคือกระบวนการดูแลรักษาป่าของประเทศดีขึ้นพอสมควร มีระบบการป้องกันดีขึ้น ถือว่าโชคดีที่พื้นที่ต้นน้ำสำคัญๆ ของประเทศยังมีป่าอยู่ แต่ก็ยังคงมีจุดวิกฤตอยู่ประมาณต้นน้ำป่าสัก จ.เลย พิษณุโลก นาน แพร่ […]

Avatar

วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

28/03/2018
1 2 3 5