สบช่องการแข่งขัน ยุคที่ ‘ไต้หวัน’ มุ่งมั่นสู่ผู้นำ ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นับเป็นแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญ และถูกให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในระบบอุตสาหกรรมและภาคการผลิตทั่วโลก หลังจากที่ทุกฝ่ายล้วนตระหนักดีว่าการใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ จะต้องถูกคำนึงถึงและครุ่นคิดอย่างจริงจัง เมื่อเศรษฐกิจแบบเส้นตรง หรือ Linear Economy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในอดีต ได้สูบเอาทรัพยากรมาใช้เพื่อผลิตและขายสินค้าแก่ผู้บริโภค ด้วยเป้าหมายสำคัญอย่างเดียวคือการเพิ่มผลกำไร แล้วสิ่งที่ผลิตขึ้นมานั้นถูกใช้และทิ้งไปโดยไม่มีใครเหลียวแล จึงเป็นปัญหาด้านทรัพยากรที่ร่อยหรอ สวนทางกับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ อันเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งในปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ต่อไปเรื่อยๆ กลายเป็นเป้าหมายใหม่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ ที่จะต้องนำไอเดียและนวัตกรรมเข้ามามีส่วนช่วยขับเคลื่อน หากเปรียบเทียบกับอีกสองเทรนด์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจของโลก ที่มีบทบาทสำคัญในระยะหลังด้วยเช่นเดียวกัน คือ “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาเพิ่มประสิทธิภาพในภาคการผลิต และ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ที่นำเอาเครื่องจักรกลเข้ามาแทนที่มนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ดูจะเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลยิ่งกว่า เพราะเป็นการพูดถึงทรัพยากร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่ง ทุกอย่าง และทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวอาจยังไม่สามารถแปรเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เนื่องด้วยความยากลำบากในการประเมินผลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม จึงไม่ง่ายนักที่จะทำให้ภาคธุรกิจตัดสินใจ ขณะเดียวกันสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เอง มีเยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นผู้เล่นใหญ่ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรม AI ที่มีสหรัฐอเมริกา และจีน […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

15/11/2018

‘ธนาคารขยะรีไซเคิล’ โมเดลระดับตำบล กวาดขยะเกลี้ยงจนต้องนำเข้า !?

เราหลายคนอาจเคยทึ่งเมื่อเห็น สวีเดน ต้องนำเข้า “ขยะ” จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ภายหลังขยะภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอเพราะถูกกำจัดจนหมดจด สะท้อนภาพการบริหารจัดการอันมีประสิทธิภาพ หนีไม่พ้นว่าเราหลายคนต้องหันกลับมาบ่นอุบถึงภาพของขยะใน ไทย ที่มองดูอย่างไรก็ยังคงเปี่ยมไปด้วยปัญหา ทั้งจากต้นทาง “ความมักง่ายของคน” ไปจนสุดที่ “การจัดการ” ซึ่งอาจเรียกว่าไกลห่างเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบ จะเป็นอย่างไร หากเราได้รู้ว่าบางพื้นที่ในไทย สามารถจัดการปัญหาขยะได้เกลี้ยงเกลาจนต้องมีการนำเข้าแล้วเช่นกัน !? ถ้าเรามองข้ามเมืองหลวงฟ้าอมร มายัง ณ ตอนบนของภาคอีสาน พื้นที่เล็กๆ ที่ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน และประชากรกว่า 1 หมื่นคน อาจกำลังสร้างโมเดลที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นความหวังในการจัดการขยะของประเทศได้จริงๆ ‘ธนาคารขยะ’ เปลี่ยนของเสียเป็นเงินสด โครงการ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ในพื้นที่ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ด้วยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและเทศบาลตำบลเอราวัณ โดยมีการบริหารจัดการในรูปแบบคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากเทศบาล และสมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารแห่งนี้มิได้มีสำนักงานหรือสาขา หากแต่เป็นจุดนัดพบที่ทุกฝ่ายจะมาพบกันเดือนละครั้งเพื่อฝากและถอน โดยปัจจุบันมีอยู่ 13 จุด กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ 16 หมู่บ้านของตำบล โดยแต่ละจุดจะเป็นสถานที่ […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

27/08/2018

Circular Economy บทบาทน่าท้าทาย…ช่วยลดปริมาณ ‘พลาสติก’ โลก?

มีการประเมินว่าในปี ค.ศ. 2030 ความต้องการใช้ทรัพยากรของโลกจะสูงถึง 300% ของปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ และจะสูงขึ้นอีกถึง 400% ในปี ค.ศ. 2050 เมื่ออัตราการใช้ทรัพยากรของเรามีมากกว่าที่โลกจะผลิตได้ ทางเลือกจึงมีสองทาง ทางแรกคือหาทรัพยากรเพิ่ม โดยการแสวงหาโลกใบใหม่ให้ได้อีก 4 ใบ ภายใน 30 ปีข้างหน้า หากมองว่านั่นเป็นไปไม่ได้ แปลว่าทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้ คือลดความต้องการใช้ทรัพยากรลง หรืออย่างน้อยก็นำทรัพยากรที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่ นั่นเป็นจุดที่ “Circular Economy” หรือ “แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” กำลังจะต้องก้าวเข้ามามีบทบาทในระบบอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนับจากนี้ เดิมทีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เราอยู่ในระบบที่เรียกว่า “Linear Economy” หรือ “แนวคิดเศรษฐกิจเส้นตรง” ซึ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มกำไรของระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด โดยทรัพยากรที่นำมาใช้เพื่อผลิตและส่งมอบให้ผู้บริโภค เมื่อสิ้นอายุขัยก็จะถูกปล่อยทิ้งไป ไม่ได้นำมาหมุนเวียนใช้เป็นวัตถุดิบอีก แต่ Circular Economy จะให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน ให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม โดยผลิตใหม่ (Re-process) ออกแบบใหม่ (Re-design) สร้างคุณค่าใหม่ (Added value) […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

12/07/2018

องค์การอนามัยโลก พบ 9 ใน 10 คน กำลังหายใจด้วย ‘อากาศพิษ’

คนกรุงมีโอกาสได้รู้จักกับปัญหามลพิษมากยิ่งขึ้น เมื่อวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เข้าปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 และทอดเวลายาวนานนับเดือน แม้ว่าหลังจากเดือนมีนาคมไปแล้ว สถานการณ์ต่างๆ ดูคลี่คลายลง แต่นั่นก็เพราะฟ้าฝนที่ตกลงมาอย่างเป็นใจ หาใช่เป็นเพราะเราช่วยกันลดการสร้างมลพิษลงไม่ แม้ว่าขณะนี้เครื่องวัดค่าคุณภาพอากาศจะไม่แสดงผลวิกฤตสีแดงแล้ว และผู้คนก็เริ่มจะคลายความหวาดวิตกลง หากแต่บทความล่าสุดจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ที่เพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา กลับชี้ชัดว่าหลายพื้นที่ทั่วโลกยังต้องเผชิญกับมลภาวะทางอากาศในระดับอันตราย 9 ใน 10 คน หายใจด้วยอากาศมลพิษสูง ตัวเลขที่น่าตกใจก็คือ 9 ใน 10 คน ของคนทั่วโลก กำลังหายใจด้วยอากาศที่แฝงมลพิษระดับสูง ขณะที่ประมาณการล่าสุดของผู้เสียชีวิตเพราะมลพิษทางอากาศ ได้ไต่ระดับขึ้นมาเป็น 7 ล้านคนต่อปี ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus) ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ระบุว่า แม้มลพิษทางอากาศจะเป็นภัยต่อเราทุกคน แต่ในหมู่คนยากจนและคนชายขอบคือผู้ที่จะต้องแบกภาระหนัก “สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ คือผู้คนกว่า 3,000 ล้านคน […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

15/05/2018

ปูพรมรณรงค์ ‘วันคุ้มครองโลก 2561’ ทส.ปลุกคนรุ่นใหม่ปฏิเสธ ‘พลาสติก’

คนกรุงเทพมหานคร (กทม.) บางส่วนอาจพอเห็นภาพ “ก๊าซเรือนกระจก” กันชัดเจนมากขึ้น เมื่อลูกบอลยักษ์สีส้มสด สูงกว่า 10 เมตร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ถูกนำมาตั้งตระหง่าน ณ สี่แยกปทุมวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย.2561 เพื่อเป็นตัวแทนขนาดปริมาตรของ “1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์” หากให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีก ข้อมูลจากรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (BUR) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่รายงานต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อปี 2556 ระบุว่าทั้งประเทศมีการปลดปล่อยรวม 318 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี นั่นแปลว่าในแต่ละปี เราจะเป็นเจ้าของบอลยักษ์ลูกนี้ คนละเกือบ 5 ลูก ผลงานดังกล่าวคือส่วนหนึ่งในนิทรรศการกลางแจ้ง เนื่องในวันคุ้มครองโลก 2561 (Earth Day 2018 THAILAND) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี โดยหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วยภาคีภาคส่วนรวมกว่า 20 องค์กร ได้ร่วมกันจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำหรับปีนี้ เครือข่ายวันคุ้มครองโลก […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

25/04/2018

‘เผามูลฝอย’ ผลิตไฟฟ้าขาย ทางเลือกจัดการขยะเกลื่อนกรุง

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองหลวงของประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่ประมาณ 10,500 ตันต่อวัน หากเทียบกับขนาดของรถเก็บขยะ กทม. ที่เราคุ้นเคย ซึ่งมีความจุเฉลี่ยคันละ 5 ตัน ขยะจำนวนดังกล่าวจะเทียบเท่ากับการใช้รถขยะมากถึง 2,100 คัน ที่ผ่านมา ขยะจำนวนนี้ถูกส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอย จำนวน 3 แห่งใน กทม. แบ่งเป็น ศูนย์ฯ อ่อนนุช 4,000 ตัน ศูนย์ฯ หนองแขม 4,000 ตัน และศูนย์ฯ สายไหม 2,500 ตัน ซึ่งทั้งหมดถูกกำจัดหมดชนิดวันต่อวัน หากนับขยะเป็นทรัพยากรหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ใกล้เคียงที่สุดคงมีเพียงมูลฝอยปริมาณ 600 ตัน ในศูนย์ฯ อ่อนนุชเท่านั้น ที่ถูกนำไปหมักเพื่อทำปุ๋ย ส่วนที่เหลือของทั้งสามศูนย์ฯ รวม 9,900 ตัน ต้องถูกฝังกลบลงสู่พื้นดินอย่างไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามในช่วงสองปีหลัง มูลฝอยส่วนหนึ่งจากศูนย์ฯ หนองแขม ได้เริ่มมีการแบ่งเข้าสู่เตาเผาผลิตกระแสไฟฟ้าวันละกว่า 500 ตัน วุฒิเลิศ มณีโรจน์ […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

24/04/2018

‘ระบบกักเก็บพลังงาน’ กับอนาคตเส้นทางไฟฟ้าโลก – พระเอกขี่ม้าขาวฝ่ายุคถ่านหิน?

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ “พลังงานหมุนเวียน” ไม่สามารถโดดเด่นขึ้นมาเป็นทางออกของการผลิตไฟฟ้าในโลกปัจจุบันได้ นั่นก็คือ “เสถียรภาพ” ซึ่งนับเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมาอย่างช้านาน เมื่อท้องฟ้าไม่ได้ให้แสงแดดตลอดเวลา เฉกเช่นกับอากาศที่ไม่ได้พัดพาสายลมมาเป็นประจำ พลังงานวิถีดั้งเดิมจาก “ฟอสซิล” จึงยืนหยัดในการเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักที่พึ่งพาได้จวบจนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พระเอกสำคัญซึ่งเป็นที่จับตามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อกันว่าจะเข้ามาเปลี่ยนพลิกโฉมอุปสรรคข้างต้นได้ นั่นก็คือ “ระบบกักเก็บพลังงาน” หรือ Energy Storage System (ESS) ที่จะช่วยให้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สามารถจ่ายออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาเฉกเช่นการผลิตไฟฟ้าด้วยวิถีดั้งเดิม มาวันนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น ภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบผลิตไฟฟ้าในอนาคตเริ่มเด่นชัด กลายเป็นประเด็นหลักที่ถูกพูดถึงในงานเสวนา “ทางเลือกพลังงานไฟฟ้าไทย ถ้าไม่พึ่งพาโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2561 —– ‘ไทย’ คุ้มแล้ว ใช้แบตฯ แทน ‘ถ่านหิน’ —– วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ นักวิชาการ TDRI ฉายภาพว่าระบบไฟฟ้าในอนาคตจะมีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ 1.ใช้พลังงานที่สะอาด 2.ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า 3.มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานที่ผันผวนและมีต้นทุนต่ำ ซึ่งหัวใจที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

17/04/2018

ผุดทางเลือก ‘โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ’ ยกระดับนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

ทางเลือกอันดับต้นๆ ของการผลิตพลังงานไฟฟ้าในยุคนี้มุ่งไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “พลังงานแสงอาทิตย์” ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดเพียงแค่เราแหงนหน้า นั่นทำให้ภายในระยะเวลา 20 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) มีราคาลดลงไปแล้วถึง 99% จากที่เคยอยู่วัตต์ละ 76.67 เหรียญสหรัฐ ในปี 2540 เหลือเพียงวัตต์ละ 0.37 เหรียญสหรัฐ ในปี 2560 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มักถูกพูดถึงในสองประเภท คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) และพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) ซึ่งในแบบแรกมักจะอยู่ในลักษณะขนาดใหญ่เป็นรูปแบบของโรงไฟฟ้า ส่วนแบบถัดมาจะไปปรากฏอยู่ตามอาคารบ้านเรือน คำถามที่ตามมาเมื่อความต้องการพลังงานเพิ่มสูงขึ้น การใช้พื้นที่เพื่อตั้งโซลาร์ฟาร์มเริ่มรุกรานการใช้ประโยชน์ที่ดินอื่นๆ หรือพื้นที่ตามหลังคาเพื่อการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเริ่มหมดลง ทางออกของการสรรหาพลังงานไฟฟ้าในอนาคตจะเป็นอย่างไร คำตอบนั้นอาจเป็นการพัฒนา โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm สำหรับ โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ คืออีกหนึ่งในทางเลือกที่ถูกนำเสนอโดย เอสซีจี เคมิคอลส์ จากการต่อยอดธุรกิจปิโตรเคมี โดยการนำเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเกรดพิเศษมาออกแบบและพัฒนาเป็นทุ่นลอยสำหรับใช้กับแผงโซลาร์ คุณสมบัติคือสามารถติดตั้งง่าย รวดเร็ว และประหยัดพื้นที่ได้ถึง 10% เมื่อเทียบกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบลอยน้ำชนิดอื่นๆ ขณะเดียวกัน โซลาร์ฟาร์มแบบลอยน้ำยังให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าการติดตั้งบนพื้นดินหรือบนหลังคา เนื่องจากอาศัยธรรมชาติของน้ำในการระบายความร้อน […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

16/03/2018

สำรวจ ‘อู่ตะเภา’ สนามบินหลักแห่งที่สาม พระเอก ‘อีอีซี’ หมุดหมายใหม่แห่งการเดินทาง

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ “ไทยแลนด์ 4.0” ที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หมายมั่นปั้นมือสานฝันต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด ประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดิน ทางน้ำ หรือทางอากาศ แม้จะถูกนับว่าเป็นสัดส่วนไม่ถึง 10% ของกิจกรรมทั้งหมดภายใต้โครงการ EEC แต่โครงการ “สนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก” กลับได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม พร้อมกับงบประมาณที่ต้องใช้ลงทุนอย่างมหาศาลด้วยเช่นกัน เมื่อวันที่ 23-24 ก.พ.2561 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการ โดยสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews) ได้ร่วมพูดคุยกับ พล.ร.ต.ลือชัย ศรีเอี่ยมกูล ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้เห็นภาพถึงสิ่งต่างๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานรายนี้ เริ่มเล่าย้อนกลับไปยังจุดตั้งต้นของสนามบินอู่ตะเภาว่า เดิมทีสนามบินแห่งนี้เป็นของทหารเรือที่ใช้ในด้านความมั่นคง มีฝูงบินของทหารเรือ 9 ฝูง จอดเรียงรายตลอดข้างรันเวย์ ทั้งเครื่องบินปีก (Fixed wing) และเฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้ยังถูกใช้โดยกองทัพอากาศจากมิตรประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เพื่อการยุทธศาสตร์และความมั่นคง ทั้งนี้ […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

08/03/2018

ปลดแอกความจนด้วยการ ‘สร้างป่า’ ดำริสมเด็จพระเทพฯ – ปลูกพืช 4 ชั้นเรือนยอด

ภาพภูเขาหัวโล้นในหลายจังหวัด มักเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะภาพสะท้อนปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและการเกษตรเชิงเดี่ยว ที่มีความเกี่ยวพันตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตไปจนถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ และส่งผลกระทบเรื้อรังไปยังนานาประเทศจากปัญหาที่ตามมา เห็นได้ชัดคือมลพิษหมอกควัน อีกด้านหนึ่งของปัญหาเกษตรเชิงเดี่ยวที่มีความซับซ้อนยิ่งกว่าแต่เป็นส่วนน้อยที่จะมีคนพูดถึง นั่นก็คือประเด็นปากท้อง วิถีชีวิต เศรษฐกิจ หนี้สินพะรุงพะรังของชาวบ้าน อย่างไรก็ตาม โครงการหนึ่งที่ได้เริ่มดำเนินการมาด้วยระยะเวลาไม่ถึง 5 ปี นำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เลย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน ตาก และกำลังจะต่อยอดไปอีก 33 จังหวัด คือสิ่งที่ภาครัฐมองว่าเป็นหนทางแก้ไขปัญหาอันเรื้อรังยาวนานนี้ได้อย่างยั่งยืน เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ของ “โครงการสร้างป่าสร้างรายได้” พร้อมด้วยนิทรรศการ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.2560 โดยสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ —– ใช้คนพัฒนาป่า ปรับเกษตรเป็นธรรมชาติ —– ความเป็นมาในช่วงแรกถูกฉายภาพผ่าน วสันต์ กู้เกียรติกุล อดีตที่ปรึกษาโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งอธิบายว่า โครงการดังกล่าวคือแนวคิดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานไว้ว่าจะต้องทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้ โดยมีหัวใจสำคัญคือการการพัฒนาคน เพราะเมื่อคนได้รับการพัฒนาก็จะสามารถพัฒนาป่าได้ต่อไป วสันต์ ระบุว่า […]

Avatar

วีรทัศน์ อิงคภัทรางกูร

13/12/2017
1 2 3 4