Sunday, August 18, 2019
Home Authors Posts by ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม
1854 POSTS 0 COMMENTS

สส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชนลดขยะต้นทาง ต้นแบบขับเคลื่อนพฤติกรรมเลิกใช้ ‘พลาสติก’

อธิบดีกรมสส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชน ต้นแบบขับเคลื่อนโครงการขยะเหลือศูนย์ หยุดปัญหาพลาสติกครองโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกใช้-นำกลับมาใช้ใหม่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200...

ไทยรายงานความคืบหน้าปล่อยก๊าซเรือนกระจก ย้ำที่ประชุมสหประชาชาติ ปี’58 ลดลงร้อยละ 11

ไทยร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สร้างความโปร่งใส แจงผลลดก๊าซเรือนกระจกปี 58 จำนวน 40 ล้านตันคาร์บอนฯ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงว่า ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2562 มีการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ครั้งที่...

กังขาใช้ ‘อีไอเอเก่า’ ทำ ‘มอเตอร์เวย์’ เมืองเพชร วิตกผ่าแหล่งเกษตรเกรดเอ พื้นที่ทุ่งนา-ป่าตาล

ชาวอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ พบเส้นทางผ่ากลางทุ่งนา-ป่าตาลอุดมสมบูรณ์ พืชท้องถิ่นสัญลักษณ์ประจำเมืองเพชร โครงการทางหลวงหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ หรือถนนมอเตอร์เวย์ จะเริ่มตั้งแต่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนประมาณ 79,000 ล้านบาท โดยได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามริมถนนสายหนึ่งใกล้แหล่งเกษตรที่มีทั้งทุ่งนาและป่าตาล ได้มีการติดตั้งป้ายประกาศเรื่องการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานสำรวจจัดทำแผนที่อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่จะเวนคืน ทั้งนี้ มีรายงานว่าบริษัทที่ปรึกษาเดิมที่กรมทางหลวงว่าจ้างตัดสินใจยกเลิกสัญญาไปแล้ว เนื่องจากยอมรับว่าถ้ายังใช้เส้นทางเดิมนั้นจะมีปัญหา...

งานหนักหลังปี 2030 ทั่วโลกเร่งหารือยกระดับลด ‘โลกร้อน’ ก่อนประชุม COP25 ปลายปี

ก่อนที่การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 หรือ COP25 จะถูกจัดขึ้นในปลายปีนี้ ที่เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี สิ่งที่ทั่วโลกจะต้องพูดคุยกันอย่างมากเพื่อให้การดำเนินงานลดโลกร้อนดำเนินต่อไปได้ คือเรื่องของ Paris Agreement Work Programme หรือรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ที่จะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่า จากการแสดงความพยายามของแต่ละประเทศ ในการร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาฯ เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม...

ไทยพร้อมมี ‘พ.ร.บ.โลกร้อน’ ผุดปลายปี ’63 บังคับใช้เป็นประเทศต้นๆ

ย้อนกลับไปราว 4 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้จัดส่ง "การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด" หรือ "NDC" ที่กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยระบุไว้ว่าภายในปี 2573 ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% จากกรณีปกติ หรือเพิ่มเป็น 25% หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ แม้ตามเป้าหมายแล้วจะยังคงเหลือเวลาอีกนับทศวรรษ แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะโล่งใจได้มากขึ้น เมื่อตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากผลการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 พบว่าประเทศไทยสามารถลดไปได้แล้วราว 13-14% ซึ่งก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากปี...

สผ.นำร่อง ‘ป่าพรุควนเคร็ง’ แก้ปัญหาโลกร้อน ดันวาระชาติเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอน-สู้ฝุ่นพิษ

สผ.จับมือ UNDP สำรวจฟื้นฟูป่าพรุ-พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ นำร่อง "พรุควนเคร็ง" นครศรีธรรมราช เพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนต้านโลกร้อน สู้วิกฤตหมอกควัน-ไฟป่า เร่งหยุดยั้งการบุกรุก ขยายผลเป็นวาระชาติ นางรวีรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สผ.ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nations Development Programme: UNDP) ดำเนินโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน...

2 ปีนโยบาย ‘PPP Plastic’ ลดขยะพลาสติกสำเร็จ เอกชนหนุนก้าวสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

นับเป็นปีที่ 2 ของโครงการ "PPP Plastic" ที่เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่ายระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก เป็นกลไกทำงานสำคัญในการจัดทำแผนแม่บท (โรดแมป) กรอบและแนวทางการจัดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นนโยบายสำคัญ 4 ด้าน อาทิ การคัดแยกและจัดเก็บขยะอย่างมีประสิทธิ การสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และโมเดลทางธุรกิจในการนำขยะกลับเข้าสู่ระบบหรือกลับมาใช้ใหม่ การสื่อสารและการศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน และการมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการขยะพลาสติกและการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน วิจารย์...

คนศรีสะเกษ 2 อำเภอรวมตัวค้านโรงงานน้ำตาล ผุดพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล ติดชุมชน-หวั่นมลพิษ

ชาวอำเภอขุนหาญ-ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เคลื่อนไหวคัดค้านโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล เตรียมสร้างใกล้โรงเรียน-ชุมชน ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใน อ.ขุนหาญ และ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ออกมาจัดกิจกรรมเพื่อแสดงการคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ นับตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. 2562 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 6 มิ.ย. เด็กนักเรียนจำนวนหนึ่งรวมกลุ่มกันเดินขบวนถือป้ายที่มีข้อความต่อต้านโรงงานน้ำตาล จนภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้สอบถามมายังผู้อำนวยการโรงเรียนว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เด็กนักเรียนถือป้าย พร้อมสั่งให้ผู้อำนวยการส่งรายชื่อแกนนำชาวบ้านมาให้ ต่อมาในวันที่ 7 มิ.ย. ตัวแทนชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้านของทั้งสองอำเภอราว...

ทส.นั่งเจ้าภาพประชุมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ดัน ‘ไทย’ ศูนย์กลางภูมิภาครักษาทรัพยากรฯ

ทส.เตรียมร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ต่อต้านขยะทะเลอาเซียน-แถลงการณ์เชียงใหม่ว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ โดย ทส.จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 ด้วย...

‘APFW2019’ ระดมหนทางอนุรักษ์ป่าไม้ระดับภูมิภาค ชูพลังการสื่อสาร-เน้นคนอยู่ร่วมกับป่า

หนึ่งในงานประชุมด้านป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ The Asia-Pacific Forestry Week (APFW) ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2019 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรอิสระด้านป่าไม้ประเทศเกาหลี หรือ Korea Forest Service (KFS) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยมีผู้คนจากแวดวงป่าไม้ทั่วทั้งภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 2...
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -