ศาลให้ คพ.ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้-สั่งเอกชนชดใช้ ผุดบรรทัดฐานหลักการ ‘ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย’

ศาลกาญจนบุรีมีคำสั่งอนุญาต คพ. ดำเนินการฟื้นฟู “ลำห้วยคลิตี้” เรียกเก็บค่าเสียหายเอกชน วางบรรทัดฐานหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย ด้าน คพ. เผยฟื้นฟูแล้ว 50% ศาลจังหวัดกาญจนบุรีมีคำสั่งเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2562 อนุญาตให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนของสารตะกั่วให้กลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐาน แทนจำเลยทั้งสองคนตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยให้ถือว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไปเป็นหนี้ตามคำพิพากษาที่จะบังคับเอาแก่จำเลยทั้งสองคน ทั้งนี้ให้ คพ. ทำหลักฐานการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป สืบเนื่องจากกรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้อันเนื่องจากการทำเหมืองแร่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านเจ็บป่วย นำไปสู่การฟ้องคดีโดยชาวบ้านคลิตี้ ยื่นฟ้องบริษัทตะกั่วคอนเซนเตรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับผู้บริหารของบริษัทเป็นจำเลย รวม 2 ราย ต่อมาศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ 15219/2558 ให้จำเลยร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์ และให้จำเลยแก้ไขฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองจนกว่าลำห้วยคลิตี้จะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานของทางราชการ คดีนี้หลังจากที่จำเลยได้ชำระเงินค่าเสียหายแก่โจทก์แล้ว จำเลยละเลยไม่ดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาในส่วนของการแก้ไขฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการฟื้นฟูตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยหลังการไต่สวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นศาลได้นัดฟังคำสั่ง ในวันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13.30 น. สำหรับคำวินิจฉัยสรุปได้ว่า เมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาแก้ไขฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ด้วยค่าใช้จ่ายของจำเลยทั้งสองคน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/06/2019

เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 25% ประโยชน์ของใคร?

“ภายในปี 2569 ประเทศไทยจะมีป่าอนุรักษ์เพิ่มขึ้นเป็น 25% ของพื้นที่ประเทศ” วิสัยทัศน์ใหม่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งประกาศเมื่อปี 2560 สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศไว้สำหรับการอนุรักษ์และนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตัวเลข 40% แบ่งออกเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 25% และเพิ่มพื้นที่ป่าสำหรับใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอีก 15% ปัจจุบัน รายงานสถานการณ์ป่าไม้ประเทศไทย โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระบุว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าประมาณ 31% หรือ 102 ล้านไร่ ในส่วนของป่าอนุรักษ์นั้นมีอยู่แล้วประมาณ 22% หากต้องการให้ครบ 25% กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอีกราว 7 ล้านไร่ หากบรรลุตามเป้าหมาย ประเทศไทยจะมีป่าธรรมชาติราว 80.75 ล้านไร่ ได้รับการดูแลภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง คือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ ที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2562 […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

27/06/2019

“ก้นบุหรี่” ขยะวายร้ายตัวจิ๋วแห่งท้องทะเลไทย

เหรียญย่อมมีสองด้านฉันใด ท้องทะเลไทยก็ย่อมมีสองด้านฉันนั้น … ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีชายหาดสวยงามที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย เมื่อปี 2558 ระบุว่า ไทยถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกเช่นกัน ท่ามกลางจำนวนขยะมหาศาลเหล่านั้น “ก้นกรองบุหรี่”ถือว่าเป็นหนึ่งในขยะที่สร้างความเสียหายให้แก่ท้องทะเลไทยอย่างแสนสาหัส ใครจะเชื่อว่า บุหรี่ นอกจากจะมีผลร้ายต่อสุขภาพ ยังมีสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างที่ใครก็คาดไม่ถึง ติดตามได้จากสารคดีเรื่อง “ก้นบุหรี่” ขยะวายร้ายตัวจิ๋วแห่งท้องทะเลไทย ผลิตโดย: อินทรชัย พาณิชกุล โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 17 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/06/2019

“ฝุ่น PM2.5” มหันตภัยเงียบคร่าชีวิตคน

ด้วยปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโลก การรุกคืบของความเจริญสู่แวดล้อมที่ลดน้อยถอยลง คือ ตัวแปรของค่าฝุ่นที่ไต่อันดับแตะอันดับ 1 ของโลก อันเป็นอันตรายต่อร่างกายคนไทย มลพิษทางอากาศตัวร้ายนี้ยิ่งนานวันยิ่งสะสมส่งผลให้ผู้คนที่สูดดมเข้าไป หรือ ซึมซับทางผิวหนังยิ่งก่อให้เกิดอันตราย ทั้ง ถุงลมอักเสบ มะเร็งผิวหนัง โรคหัวใจ ที่ร้ายกว่านั้นแม้กระทั่งหญิงตั้งครรภ์ก็อาจจะส่งผลถึงบุตรในครรภ์ได้ ผลิตโดย: ภัทรชัย ปรีชาพานิช โครงการเมื่อปลาจะกินดาวออนไลน์ ปีที่ 17 จัดโดย ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/06/2019

ถึงเวลายืนข้างธรรมชาติ: จากอ่าวมาหยา ถึงการฟื้นฟูทะเลไทย

สารคดี: เมื่อปลาจะกินดาว#17 ผู้เขียน: เมธิรา เกษมสันต์ “ผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกในปี 2523 ภาพที่เห็นในวันนั้น สามารถอธิบายได้ด้วยคำแสนสั้น สวรรค์… น้ำลงต่ำ ปะการังหลายสี หลากรูปทรง เป็นหมื่นเป็นแสน ฝูงปลาคลาคล่ำ สวรรค์เป็นคำบรรยายที่ใกล้เคียงที่สุด” – ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ – บรรยายถึงอ่าวมาหยาในเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นับจากความประทับใจแรกกับอ่าวมาหยาในวันนั้น… ผ่านไป 38 ปี… ดร.ธรณ์ กลับมายืนที่เดิมอีกครั้ง เบื้องหน้าคือซากปะการังตายสุดลูกหูลูกตา เขาบรรยายถึงอ่าวมาหยาในเฟซบุ๊กต่อว่า “ผมใช้เวลานานในการตามหา ในที่สุดผมก็เจอปะการังหนึ่งก้อน หนึ่งก้อนที่หลงเหลือมาให้เห็นในวันนี้ รอบด้านคือปะการังตาย ไม่ใช่เพิ่งตาย แต่ตายมาเรื่อยๆ ตายสะสมกันมาตลอด 38 ปี ในอ่าวแห่งนี้อาจมีปะการังก้อนสองก้อนสาม แต่ผมไม่อยากตามหาอีกแล้ว แค่ก้อนเดียวพอแล้ว…เกินพอ” …ปะการังก้อนสุดท้ายแห่งอ่าวมาหยา… ดร. ธรณ์ ตั้งชื่อบทความเช่นนั้น นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง The Beach เข้าฉายในปี 2543 ชื่อเสียงของอ่าวมาหยาก็ระบือไกลทั่วโลก นักท่องเที่ยวแห่กันมาไม่เว้นแต่ละวัน […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/06/2019

สส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชนลดขยะต้นทาง ต้นแบบขับเคลื่อนพฤติกรรมเลิกใช้ ‘พลาสติก’

อธิบดีกรมสส.ปลุกจิตสำนึกโรงเรียน-ชุมชน ต้นแบบขับเคลื่อนโครงการขยะเหลือศูนย์ หยุดปัญหาพลาสติกครองโลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลิกใช้-นำกลับมาใช้ใหม่ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยในการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2562 ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมา 27.82 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 76,200 ตันต่อวัน โดยอัตราการผลิตขยะต่อคน 1.17 กก.ต่อวัน ซึ่งจะถูกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องเพียง 10.88 ล้านตัน หรือ 39% ส่วนที่เหลือนำไปกำจัดไม่ถูกต้อง 7.36 ล้านตัน หรือ 27% ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะพลาสติกประมาณ 2 ล้านตัน มีการนำกลับมาใช้ใหม่ 8.51 ล้านตัน หรือ 31% ซึ่งในบางพื้นที่ที่มีการจัดการขยะไม่เหมาะสมจะกลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ำท่วม นายรัชฎา กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหาที่ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในหลายๆ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

25/06/2019

ไทยรายงานความคืบหน้าปล่อยก๊าซเรือนกระจก ย้ำที่ประชุมสหประชาชาติ ปี’58 ลดลงร้อยละ 11

ไทยร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-สร้างความโปร่งใส แจงผลลดก๊าซเรือนกระจกปี 58 จำนวน 40 ล้านตันคาร์บอนฯ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงว่า ระหว่างวันที่ 15-27 มิถุนายน 2562 มีการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ครั้งที่ 50 (The fiftieth sessions of the subsidiary bodies: SB50) ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมย่อยแลกเปลี่ยนมุมมอง (The facilitative sharing of views: FSV) เพื่อนำเสนอรายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าราย 2 ปี สำหรับกระบวนการ FSV นี้ เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการด้านความโปร่งใส ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ต้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งไทยได้เข้าร่วมประชุมกระบวนการ FSV […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019

กังขาใช้ ‘อีไอเอเก่า’ ทำ ‘มอเตอร์เวย์’ เมืองเพชร วิตกผ่าแหล่งเกษตรเกรดเอ พื้นที่ทุ่งนา-ป่าตาล

ชาวอำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ พบเส้นทางผ่ากลางทุ่งนา-ป่าตาลอุดมสมบูรณ์ พืชท้องถิ่นสัญลักษณ์ประจำเมืองเพชร โครงการทางหลวงหมายเลข 8 สายนครปฐม-ชะอำ หรือถนนมอเตอร์เวย์ จะเริ่มตั้งแต่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ระยะทาง 119 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนประมาณ 79,000 ล้านบาท โดยได้รับการผลักดันจากรัฐบาลและกรมทางหลวงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามริมถนนสายหนึ่งใกล้แหล่งเกษตรที่มีทั้งทุ่งนาและป่าตาล ได้มีการติดตั้งป้ายประกาศเรื่องการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานสำรวจจัดทำแผนที่อสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่จะเวนคืน ทั้งนี้ มีรายงานว่าบริษัทที่ปรึกษาเดิมที่กรมทางหลวงว่าจ้างตัดสินใจยกเลิกสัญญาไปแล้ว เนื่องจากยอมรับว่าถ้ายังใช้เส้นทางเดิมนั้นจะมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องที่ถนนตัดผ่านเส้นทางการไหลของน้ำช่วงน้ำหลาก และหากจะแก้ปัญหาต้องยกระดับถนนให้สูงจากพื้นดินตลอดแนวซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันโครงการนี้ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้วหลายครั้ง นับตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเรียกว่าเวทีปฐมนิเทศ มาจนถึงเวทีปัจฉิมนิเทศ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ถูกถนนตัดผ่านที่ทำกินและที่อาศัยต่างไม่เห็นด้วยกับโครงการ สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี เล่าว่า เมื่อปี 2558 ได้มีการจัดปฐมนิเทศที่โรงแรมรอยัลไดมอน โดยเชิญตัวแทนจากจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ที่ได้รับผลกระทบมาด้วย รวมถึงคนจังหวัดเพชรบุรีที่จะได้รับผลกระทบก็มาฟัง ซึ่งหลายคนได้แสดงความไม่ต้องการ เพราะจะทำลายวิถีชีวิตชาวบ้าน ทั้งทุ่งนา ป่าตาล แหล่งทำกิน จากนั้นก็มีการตั้งเวทีจนมาถึงครั้งสุดท้ายหรือปัจจิม ชาวบ้านก็ยังไม่เอาทั้งสามจังหวัด แต่รัฐบาลก็ยังดึงดันจะสร้าง จึงสงสัยว่าถ้าเช่นนั้นจะจัดเวทีรับฟังทำไม […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019

งานหนักหลังปี 2030 ทั่วโลกเร่งหารือยกระดับลด ‘โลกร้อน’ ก่อนประชุม COP25 ปลายปี

ก่อนที่การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 หรือ COP25 จะถูกจัดขึ้นในปลายปีนี้ ที่เมืองซันติอาโก ประเทศชิลี สิ่งที่ทั่วโลกจะต้องพูดคุยกันอย่างมากเพื่อให้การดำเนินงานลดโลกร้อนดำเนินต่อไปได้ คือเรื่องของ Paris Agreement Work Programme หรือรายละเอียดการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ที่จะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะนี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่า จากการแสดงความพยายามของแต่ละประเทศ ในการร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส หรือ 1.5 องศาฯ เทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม เมื่อประเมินจากเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ที่แต่ละประเทศแสดงเจตจำนงค์ออกมานั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถทำได้ตามเป้าภายในปลายศตรวรรษนี้ “ทุกประเทศตระหนักดีว่าเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ค่อนข้างที่จะห่างไกลกับเป้าที่กำหนดไว้ในความตกลงปารีส มันเลยทำให้หลายประเทศมีการประชุมนอกรอบต่างๆ เช่น Climate Action Summit ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ ว่าจะต้องยกระดับการทำงานขึ้นมาอย่างไร” ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ระบุ เขาระบุว่า แม้ในการประชุม COP24 ที่จัดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วจะถือว่าสำเร็จได้ตามเป้าประสงค์ แต่ในเรื่องวิธีการปฏิบัตินั้นอาจยังไม่ชัดเจนในทุกเรื่อง จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องมีการประชุมย่อยต่างๆ ก่อนที่จะถึงการประชุมปลายปีนี้ เพื่อกำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน รวมถึงการเจรจาเพื่อให้ทุกประเทศยกระดับเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น หรือลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้เพิ่มมากๆ นั่นเอง ทั้งนี้ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019

ไทยพร้อมมี ‘พ.ร.บ.โลกร้อน’ ผุดปลายปี ’63 บังคับใช้เป็นประเทศต้นๆ

ย้อนกลับไปราว 4 ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้จัดส่ง “การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด” หรือ “NDC” ที่กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ไปยังสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) โดยระบุไว้ว่าภายในปี 2573 ประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% จากกรณีปกติ หรือเพิ่มเป็น 25% หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ แม้ตามเป้าหมายแล้วจะยังคงเหลือเวลาอีกนับทศวรรษ แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เริ่มที่จะโล่งใจได้มากขึ้น เมื่อตัวเลขข้อมูลล่าสุดจากผลการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2560 พบว่าประเทศไทยสามารถลดไปได้แล้วราว 13-14% ซึ่งก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ลดได้ราว 12% และด้วยอัตรานี้จะทำให้ในปี 2573 ไทยจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 28.2% ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยว่าหนึ่งในสาเหตุที่ตัวเลขของการลดก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ เป็นเพราะศักยภาพของแต่ละภาคส่วนที่สามารถทำได้ดีกว่าที่คาดการณ์ จนทำให้ภาระของการเดินหน้าตามเป้าหมาย NDC นั้นดูจะไม่ลำบากมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) หรือแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ต่างมีการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในสัดส่วนที่สูงกว่าคาดการณ์ไว้ครั้งแรก ช่วยยกระดับตัวเลขก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จาก 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็น 157 ล้านตันฯ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

24/06/2019
1 2 3 4 5 186