Friday, April 26, 2019
Home Authors Posts by ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม
1774 POSTS 0 COMMENTS

ฝุ่นควันภาคเหนือยังเกินค่ามาตรฐานทุกสถานี วิกฤต PM2.5 สีแดง 7 พื้นที่ ‘เชียงราย’ สูงสุด

ฝุ่นพิษภาคเหนือ 12 เม.ย.เกินมาตรฐานทุกสถานี วิกฤตสีแดง 7 พื้นที่ “เชียงราย” สูงสุด 194 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาคกลางเกินมาตรฐาน "ปากน้ำโพ" นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ...

รัฐบาลหวังสูง-ภูมิภาคหวังรวย ‘จีน’ กับการต่อสู้กับตัวเองเพื่อแก้โลกร้อน

จีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดในโลก แต่เมื่อวัดจากปริมาณการปล่อยต่อหัวแล้ว จีนกลับอยู่ในอันดับที่ 55 นี่คือความลักลั่นอย่างหนึ่งของโลก เพราะจำนวนประชากรที่มากมายมหาศาลของจีน มีส่วนช่วยหารสัดส่วนการสร้างมลภาวะ แต่เราจะปล่อยให้ความยอกย้อนทางสถิติแบบนี้หลอกเอาไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม จีนและประชากรจีนมีส่วนรับผิดชอบกับการปัญหาโลกร้อนที่เลวร้ายลง แต่จีนไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ ตรงกันข้ามจีนพยายามอย่างมากที่จะแก้ไขเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการให้สัตยาบันความตกลงปารีส จีนก็เข้ามาพยุงสถานการณ์เพื่อไม่ให้การรณรงค์ขาดประเทศมหาอำนาจที่เป็นหัวเรือใหญ่ จนทำให้การประชุม COP24 กลับมามีความหวังอีกครั้ง  ความขัดข้องประการหนึ่งของการปรับใช้ความตกลงปารีส คือความไม่สมดุลระหว่างเจตนารมณ์ที่จะแก้ปัญหา กับความเสียดายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะถูกบั่นทอนลงเพราะข้อตกลงแก้โลกร้อน ความไม่สมดุลนี้ สะท้อนให้เห็นในผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวอย่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา ในระหว่างการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศที่ปารีส จีนและอินเดียยืนยันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วควรลดการปล่อยคาร์บอนลงมากกว่าจีนและอินเดีย และให้คำมั่นสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน...

ไทยจ่อคลอดแผนที่นำทาง ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เปลี่ยนผ่านวิธีการผลิต-บริโภค ภายในปี 2030

สวทน.เตรียมผุดโรดแมปภาพอนาคต "เศรษฐกิจหมุนเวียน" ของประเทศไทยใน 10 ปีข้างหน้า ปรับสมดุลความยั่งยืน เปลี่ยนรูปแบบวิธีการผลิต-บริโภค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดสัมมนา Focus Group เชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของแผนที่นำทางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน "เศรษฐกิจหมุนเวียน" หรือ "Circular Economy"...

‘อีโคสคูล’ สร้างการเรียนรู้ สู่การอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

การปลูกจิตสำนึก คือสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากต่อคนรุ่นใหม่ในโลกที่หมุนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อยๆ ลดหายไป โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือ อีโคสคูล เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ รักบ้านเกิดให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ และทำให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่ตนมีภายในชุมชน หรือในสังคม โครงการอีโคสคูล เริ่มต้นจากการรวบรวมประสบการณ์การทำงานของบุคลากรหลักของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัด ที่ต้องการจะเห็นการพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education) ในโรงเรียน ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยที่โรงเรียนสามารถดำเนินการได้อย่างกลมกลืนไปกับการเรียนรู้ด้านต่างๆ ทั้งในโรงเรียน บ้าน หรือในสังคมภายนอกได้

ทส.ห่วง ‘ขยะ’ เกลื่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลุกจิตสำนึกประชาชนลดใช้ ‘พลาสติก-โฟม’

ทส.ชวนประชาชนท่องเที่ยว-กลับบ้านอย่างมีสติช่วงวันหยุดยาว "สงกรานต์" วอนใช้พลาสติกอย่างมีจิตสำนึก ร่วมลดขยะพลาสติก-โฟม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสานประเพณีไทย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของคนไทย ประชาชนส่วนมากต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง และบางส่วนเตรียมเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ แต่ทุกปีที่ผ่านมาพบว่าตามแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ...

เตือนเช็คคุณภาพน้ำก่อนสาดเล่นช่วงสงกรานต์ คพ.พบแหล่งน้ำ 4 พื้นที่ยอดนิยมอยู่เกณฑ์พอใช้

คพ.รายงานคุณภาพน้ำช่วงสงกรานต์ พบ 4 แหล่งยอดนิยมอยู่เกณฑ์พอใช้ เตือนประชาชนใช้น้ำสะอาด-ไร้สิ่งแปลกปลอม วอนสังเกตสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนนำมาเล่น นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำและการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตอนหนึ่งว่า ภาพรวมของคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาเล่นสงกรานต์ อย่างไรก็ตามจะพบแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมได้มากที่บริเวณปลายน้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมถึงบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

เชียงใหม่ไม่น่าอยู่แล้ว…ใครจะช่วยแก้ฝุ่นพิษจังหวัดภาคเหนือ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตต่อเนื่อง โดยค่าเฉลี่ยของฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ระหว่าง 36-239 มคก./ลบ.ม. สูงเกินค่ามาตรฐานที่ต้องไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. และ ค่า PM 10 เฉลี่ย อยู่ที่ 69-279 มคก./ลบ.ม. สูงเกินค่ามาตรฐานที่ไม่ควรเกิน 120 มคก./ลบ.ม.

คิดจะเผาต้องเผาแบบรักษ์โลก วิธีช่วยลดหมอกควันจากไฟป่า

การทำเกษตรโดยเผาป่า หรือ Slash-and-burn เป็นวิธีการทำกสิกรรมที่เก่าแก่อยู่คู่มนุษย์มานานนับหมื่นปี แต่มันเป็นมรดกโบราณที่มนุษยชาติไม่ควรรักษาไว้ มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรกำจัดให้เหลือน้อยที่สุด (หากยังหยุดไม่ได้ 100%) เหตุผลนั้นชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้ว นั่นคือการเผาป่าทำการเกษตร ก่อให้เกิดไฟป่าที่ควบคุมไม่ได้ และควันไฟที่กลายเป็นฝุ่นหมอกปกคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง อย่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในภาคเหนือของไทยจนกระทั่งปัจจุบัน แต่ที่เกิดขึ้นบ่อยกว่า จนกลายเป็นปรากฎการณ์ระดับโลก นั่นคือหมอกควันเผาป่าในเกาะสุมาตรา...

โลกร้อนจะทำให้ยุงลายออกอาละวาดไกลถึงยุโรป

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฟลอริดา ที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Neglected Tropical Diseases journal ประเมินว่าในอีกไม่ปีข้างหน้า ผู้คนหลายล้านชีวิตในทวีปยุโรปจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคที่มียุงเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่จะทำให้ยุโรปมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซาร์ดี้ เจ ไรอัน นักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ ระบุว่า ยุงที่อันตรายที่สุดบนโลกสองจากสามชนิด ได้แก่ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) และยุงลายสวน...

ลาวผุด ‘เขื่อนปากลาย’ แห่งที่ 4 บนแม่น้ำโขง ชาติสมาชิก MRC ร่วมแถลงวอนคำนึงผลกระทบ

ไทยร่วมที่ประชุม MRC กรณีสร้าง "เขื่อนปากลาย" สปป.ลาว ชาติสมาชิกออกแถลงการณ์ร่วม วอนคำนึงผลกระทบ-ออกแบบเขื่อนให้ปลาผ่าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) สมัยวิสามัญ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศไทย เมื่อวันที่...
- Advertisement -

Recent Stories

Recent Media

- Sponsored -