ก่อนโลกจะถึงจุดที่ ‘มิอาจย้อนกลับ’ COP21 พิสูจน์ความจริงใจผู้นำโลก

ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความล้มเหลวของการประชุม Conference of Parties : COP แต่คงไม่ใช่กับการประชุม COP สมัยที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยความคาดหวัง

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

30/11/2015

วาระ ‘มนุษยชาติ’ ประชุมโลกร้อน COP21 ‘กรีนนิวส์’ จัดทัพเหินฟ้าสู่ ‘ปารีส’

การประชุม COP21 ในครั้งนี้ “สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม” ได้ส่งผู้สื่อข่าวเข้าร่วมเกาะติดการประชุม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อย่างใกล้ชิด เพื่อนำความเคลื่อนไหวและสาระสำคัญของการประชุมมารายงานต่อไป

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

30/11/2015

อนาคตเกษตรกรไทยใต้เงา ‘จีเอ็มโอ’ ส่งออกเดี้ยง-ล่มสลาย-ถูกฟ้องร้อง ?

… ขวัญชนก เดชเสน่ห์ รายงานสถานภาพการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ (พืชจีเอ็มโอ) ของโลก เมื่อปี 2557 ผลการศึกษาของ ดร.ไคลฟ์  เจมส์ (Dr.Clive james)ประธานองค์การไอซ่า ระบุว่า ขณะนี้มี 28 ประเทศทั่วโลกที่สามารถปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทางการค้าได้ ซึ่งพบว่าช่วยเพิ่มผลผลิตและกำไรให้เกษตรกร นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมยังพบว่าสามารถช่วยลดการใช้สารเคมี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งลดความยากจนให้กับเกษตรกรรายย่อย นำมาสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร ประเทศไทย กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เปิดช่องให้สามารถปลูกพืชจีเอ็มโดได้ โดยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. … ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนกลับไปช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว พบว่าภาคประชาสังคมได้ท้วงติงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนักวิชาการและส่วนราชการเองก็มีความกังวลไม่แพ้กัน โดยเฉพาะปัญหาการปนเปื้อนและการผูกขาดพันธุ์พืช ทุกฝ่ายสะท้อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตเกษตรกรไทย  “สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม” พูดคุยกับ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย ต่อประเด็นความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยวิฑูรย์ได้จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามขอบเขตการเกิดผลกระทบ วิฑูรย์ ให้ภาพว่า เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ แม้ว่าจะไม่ใช่การเกษตรกลุ่มหลักของประเทศ แต่ก็มีทิศทางเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นั่นเพราะมาตรฐานของผลผลิตเกษตรอินทรีย์กำหนดไว้ว่าต้องไม่มีการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอเลย เขา บอกว่า ในอนาคตความยุ่งยากจะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน เนื่องจากต้องระมัดระวังไม่ให้พืชจากแปลงจีเอ็มโอที่อยู่ข้างๆ […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

28/11/2015

จับตา 30 พ.ย.ศาลนัดพิจารณาคดี ‘เขื่อนไซยะบุรี’ ผลกระทบข้ามพรมแดน ?

รายงาน จับตา 30 พ.ย.ศาลนัดพิจารณาคดี ‘เขื่อนไซยะบุรี’ ผลกระทบข้ามพรมแดน ? โดย … ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

26/11/2015

เปิดสถานการณ์ ‘ละเมิดสิทธิ’ ในรอบ 6 ปี พบชาวบ้านถูก ‘โครงการพัฒนา’ ย่ำยีสาหัส

… ขวัญชนก เดชเสน่ห์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ภายใต้การนำของ อมรา พงศาพิชญ์ หมดวาระลงแล้วตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2558 ก่อนหน้านั้น 1 วัน คือในวันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา กสม.โดย “อมรา” และกรรมการอีก 6 คน ประกอบด้วย พล.ต.อ.วันชัย ศรีนวลนัด นพ.นิรันดร์พิทักษ์วัชระ นพ.แท้จริง ศิริพานิช ปริญญา ศิริสารการ วิสา เบ็ญจะมโน และไพบูลย์ วราหะไพบูลย์ ตั้งโต๊ะแถลงผลการดำเนินงาน ตลอดระยะเวลา 6 ปี (วันที่ 25 มิ.ย.2552-17 พ.ย.2558) ของการทำงาน มีคำร้องเข้ามายัง กสม.ทั้งสิ้น 4,143 คำร้อง โดย กสม.ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 3,185 คำร้อง “สิทธิมนุษยชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม” เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ที่ กสม.ให้ความสำคัญ นั่นเพราะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อที่สุดในสังคมไทย สำหรับประเด็นที่ กสม.ได้ตรวจสอบ พร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อดำเนินการ แบ่งออกเป็น 8 ประเด็นย่อยที่น่าสนใจ “สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม” ได้รวบรวมสาระสำคัญมานำเสนอ เพื่อสะท้อนภาพปัญหาซึ่งส่วนใหญ่ยังคงถูกละเลย […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

18/11/2015

ปลูกป่า 5 ปี พื้นที่สีเขียวเพิ่มเพียง 4 หมื่นไร่ แนะสร้างแรงจูงใจ – ปลูกต้นไม้ต้องได้เงิน

… ขวัญชนก เดชเสน่ห์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพิ่มพื้นที่ป่าขึ้นอีก 27 ล้านไร่ เพื่อให้สัดส่วนเพิ่มเป็น 40% ของพื้นที่ประเทศ จากเดิมที่มีอยู่เพียง 32% หรือประมาณ 102 ล้านไร่ ดังนั้นนโยบาย “การเอาคนออกจากป่า” ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ได้พื้นที่เพิ่มเพียง 6.4 ล้านไร่ แต่ชาวบ้านกว่า 10 ล้านคน ต้องไร้ที่อยู่ อาจไม่ใช่คำตอบที่ทำให้เป้าหมายเป็นจริง ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากนักวิชาการป่าไม้หลายเสียงสะท้อนผ่าน “เวทีประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนานโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พ.ย.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การปลูกต้นไม้นอกพื้นที่ป่าเป็นวิธีที่เห็นผลมากกว่า และยังจะช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งกับท้องถิ่น ระวี ถาวร นักวิชาการการแผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า แสดงความคิดเห็นว่า รัฐควรสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เรียกว่าหัวไร่ปลายนาซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีถึง 70% ของประเทศ และจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงสร้างกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อให้ชาวบ้านเกิดแรงจูงใจที่จะปลูกต้นไม้ และได้ผลตอบแทนในรูปแบบของทรัพย์หรือกองทุน สอดคล้องกับ ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ที่เสนอให้จัดทำยุทธศาสตร์ป่ารุกเกษตร ในลักษณะสร้างป่าในพื้นที่เกษตร (Turn on Farm) หรือนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเรื่องต้นไม้ในฟาร์มให้มากขึ้น ซึ่งแนวทางดังกล่าวกำลังเป็นกระแสที่หลายประเทศทำแล้วเห็นผล โดยป่าไม้ในพื้นที่เกษตร (Farm Forestry) สามารถสร้างพื้นที่ป่าไม้ควบคู่กับอาหารได้อย่างมหาศาล “ที่ประเทศลาวจะเห็นโรงเลื่อยอยู่ทุกๆ กิโลเมตร เพราะว่าเขาอนุญาตให้ชาวบ้านปลูกป่าแล้วสามารถนำไม้มาขายได้ จากที่ลาวไม่เคยมีต้นสัก ก็มีเพิ่มขึ้น และมีพื้นที่ป่าตามมา” นักวิชาการรายนี้ เทียบเคียงตัวอย่างให้เห็นภาพ แนวคิดข้างต้นนี้เห็นผลจริงจากชุมชนในพื้นที่ ต.ช่างเคิ่ง  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ชาวบ้านร่วมกันกำหนดเขตพื้นที่เกษตรกรรมออกจากพื้นที่ป่าได้เกือบทั้งหมดแล้ว ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมที่กันออกมาได้ปลูกไม้ยืนต้นเสริม โดย อุทิศ สมบัติ เกษตรกรในพื้นที่ได้ปลูกต้นสักในไร่นา เมื่อต้นโตก็จะตัดไปขายแล้วปลูกเพิ่มใหม่ หลังจากปลูกครั้งแรกเพียง 3 ปี ต้นไม้อื่นๆ ก็งอกขึ้นตามมา ทำให้ขณะนี้มีต้นไม้ยืนต้นอีกหลายชนิดในพื้นที่ “อุทิศ” เล่าว่า ปัญหาที่สำคัญคือเมื่อชาวบ้านทำแล้วเห็นผล แต่สุดท้ายรัฐกลับมีนโยบายทวงคืนผืนป่าเข้ามา ทำให้ไม้ที่ชาวบ้านตัดถูกยึด รวมทั้งพื้นที่ป่าที่ชาวบ้านปลูกกลับไม่มีหลักประกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จึงทำให้ชาวบ้านบางส่วนถอดใจ ในขณะที่ทางภาครัฐก็มีนโยบายที่สอดคล้องกัน จงคล้าย […]

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/11/2015

กนอ.เปิดแผนตั้งนิคมฯ 3 จังหวัด ศก.พิเศษ ยืนยันทำ ‘อีไอเอ’ – รับฟังความเห็นปชช.แน่

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมจัดเวทีพูดคุยกับตัวแทนภาครัฐถึงข้อเท็จจริงนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ กนอ.ระบุ เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรม 3 พื้นที่ “ตาก-สระแก้ว-สงขลา” ยืนยันเปิดรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งจัดทำอีไอเอแน่นอน คาดเริ่มต้นโครงการได้ต้นปี 2560 ขณะที่รองเลขาฯ สศช. ย้ำ ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่-ไม่สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

17/11/2015

บ้านคลองไทรพัฒนา ต้นแบบชุมชนจัดการตัวเอง ท่ามกลางไฟความขัดแย้ง ทุน-รัฐ-ชาวบ้าน

ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังประสบปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะที่ดินของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของ สปก. ที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง ระหว่างนายทุนและคนรวยเพียงไม่กี่กลุ่ม กับผู้ยากไร้ขาดที่ดินทำกินจนต้องกลายเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิในการเข้าถึงที่ดิน นำมาซึ่งการเข่นฆ่าจนเกิดเหตุสลดตามมาหลายกรณี

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

15/11/2015

พ.ร.ก.การประมง บังคับใช้แล้ว! ค้ามนุษย์คุก2ปี-สั่งปิดโรงงาน

เหลือเวลาอีกเพียง 1 เดือนเศษ สำหรับประเทศไทยที่จะแก้ปัญหาไอยูยู รัฐบาลหมายมั่นปั้นมือว่า “พ.ร.ก.การประมง” ฉบับใหม่ ซึ่ง ครม.ภาคภูมิใจในการนำเสนอ จะเป็นเครื่องมือคลี่คลายวิกฤตศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ แน่นอนว่า “ยาแรง” ขนานนี้ จะพลิกโฉมการทำประมงไปโดยสิ้นเชิง

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

14/11/2015

ชำแหละกรรมาธิการขับเคลื่อนฯ ใครเป็นใครใน กมธ.สิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภา จำนวน 11 ด้าน โดยหนึ่งในนั้นคือ “คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม”

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม

12/11/2015
1 181 182 183 184 185 186