88257442_2830022373771794_8203448463766061056_n

ผู้บริโภค

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดหนองบัวลำภูเดินทางมาให้กำลังใจเกษตรกรผู้ฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อบริษัทสารเคมีเกษตร ที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู //ขอบคุณภาพจาก: สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น