Tuesday, April 24, 2018

‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ เทรนด์ธุรกิจใหม่สู่ความยั่งยืน

หากใครเคยเดินทางไปต่างประเทศจะสังเกตเห็นว่าในห้างสรรพสินค้า และแม้แต่ร้านค้าสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ ไต้หวัน  ฯลฯ พนักงานจะสอบถามว่าจะรับถุงพลาสติกหรือไม่ ซึ่งหากท่านตอบว่ารับหมายถึงท่านจะต้องจ่ายเงินค่าถุงพลาสติกทันทีไม่มีฟรีแบบบ้านเราที่แถมขอเพิ่มถุงได้อีกตะหาก ... มาตรการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้คนในประเทศหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดใช้ถุงพลาสติกลงในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน   สำหรับประเทศไทยที่ผ่านมามีความพยายามจะดำเนินนโยบายดังกล่าวหลายครั้งแต่ยังคงไม่สามารถบังคับใช้เป็นกฏหมายได้ แต่ไทยก็หันมาเน้นนโยบาย 3 R กับทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นในการลดภาวะโลกร้อน ได้แก่ Reduce คือการลดการใช้ Reuse คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด และ Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม โลกของเรานับวันจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น อุณหภูมิโลกก็สูงขึ้น ขณะที่ขยะกำจัดเท่าใดก็ไม่มีวันหมดเหล่านี้ล้วนทำให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และปัญหามลภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น ดังนั้นโลกจึงพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการใช้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy “เศรษฐกิจหมุนเวียน” หลักการก็คือเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่าของวัตถุดิบ ทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่ต้องรักษาให้คงไว้ให้นานที่สุดและมีการสร้างของเสียที่ต่ำที่สุด  ซึ่งประเทศที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ได้แก่...

Most Viewed

สถานการณ์ ‘ฝุ่นจิ๋ว’ ไม่คลี่คลาย? ปีละ 3 ล้านชีวิต ต้องตายเพราะพิษฝุ่นละออง

ช่วงเดือน ม.ค.2561 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันซึ่งเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่หลายคนขนานนามมันว่า “ฝุ่นพิษ” แม้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วในเดือน มี.ค. แต่อย่างไรก็ตามฝุ่นพิษนี้ยังมิได้อันตรธานหายไป มันยังอยู่ในชั้นบรรยากาศ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มาตรวัดใดมาค้นหาการมีอยู่ของมัน PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอซซิล เช่น การสันดาปในรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม หรือการเผาไหม้ในการเกษตร ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ฝุ่นพิษดังกล่าวมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม...

เสนอตั้ง ‘แพขยะแปซิฟิค’ เป็นประเทศใหม่ เรียกขานนาม ‘The Trash Isles’

ปัจจุบันแพขยะในแปซิฟิค (Great Pacific Garbage Patch) มีขนาดใหญ่ถึง 1.6 ล้านตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสถึง 3 เท่า เป็นเหตุให้นักสิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์กังวลว่า ด้วยขนาดและความเร็วในการเพิ่มขึ้นของขยะเช่นนี้น่าจะทุบสถิติตามที่มีการประเมินไว้ เขาจึงเรียกร้องให้ตั้งแพขยะแปซิฟิคเป็นประเทศใหม่ชื่อ “The Trash Isles” เพราะเมื่อเป็นรัฐ ก็จะได้สิทธิการคุ้มครองตามกฎบัตรสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ และทุกประเทศต้องเข้ามามีส่วนร่วม แพขยะใหญ่แปซิฟิค หรือวงวนขยะขนาดใหญ่บริเวณกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของขยะทุกประเภท ประกอบด้วย เศษขยะพลาสติกทุกขนาดและทุกชนิด ตั้งแต่อวนเก่า...

ปลูกป่า … หลังเกษียณมีเงินใช้จาก ‘ต้นไม้’ แค่เป็นส่วนหนึ่งดูแลโลก … สุขก็ล้นเหลือ

“เงิน 100 ล้าน หาได้ไม่ยาก มีต้นไม้ 1 หมื่นต้น ต้นละ 1 หมื่นบาท ขายยกล็อตจะมีรายได้ทันที 100 ล้านบาท” ประโยคยั่วยวนชวนให้หยุดคิดตาม ถ้าใครอยากมีเงินใช้หลังเกษียณ เริ่มปลูกต้นไม้ตั้งแต่วันนี้ ไม่สายเกินไป ไม่ดราม่า เพราะมีคนทำได้จริงและเริ่มต้นทำมาเป็นตัวอย่างแล้ว ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอู้ฟู่หรูหรา มีรถยนต์ใช้ร่วม 10 คัน วันดีคืนดีชีวิตกลับพลิกผันกลายเป็นต้องแบกหนี้หลักพันล้าน หลังกัดฟันสู้จนปลดเปลื้องพันธนาการได้ระดับหนึ่ง...